3D-tulostus ja STEAM nuorisotyössä (FIN)

STEP -ohjelma on vuoden mittainen koulutus. Sen tavoitteena on, että osallistujat kasvattavat taitojaan ja kokemustaan edistyäkseen kohti muodollista koulutusta ja työllistymistä. STEAM -teknologiat otettiin koulutukseen mukaan edistämään oppimista.

Maa

irlanti

 

Organisaatio

Irlannin NMKY

 

Kohderyhmä

17-25 -vuotiaat nuoret, jotka voivat olla koulupudokkaita, pitkäaikaistyöttömiä tai ovat tulleet lähetteellä toisista organisaatioista.

Tavoitteet

Tavoitteena on käyttää STEAM -sisältöjä ja 3D -tulostamista motivoimaan nuoria tulemaan digitaalisten sisältöjen tuottajiksi eikä vain kuluttajiksi.

Kehitys ja tausta

Työnantajat etsivät nykyään enemmän mukautuvuutta ja pehmeitä taitoja. Käyttämällä nonformaalia oppimista nuorisotyön lähestymistapana autetaan osallistujia pääsemään kohti potentiaaliaan oppimalla sosiaalisessa ja hauskassa ympäristössä. Oppiminen perustuu käytännön taitoihin ja yhdessä tekemiseen.

 

3D -tulostaminen ja STEAM -toiminta tuli mukaan sen jälkeen kun olimme kontaktissa lääketieteellisten laitteiden valmistajaan, joka lainasi meille 3D -tulostintaan ja toteutti kasvatuksellisia työpajoja laitteen avulla.

Toiminta

Yhdessä oppimista painotettiin paljon. Jokaista ryhmän jäsentä rohkaistiin tuottamaan sisältöä, auttamaan muita sekä tarkkailemaan ryhmädynamiikkaa ja miten sitä voisi parantaa. Tätä auttamaan käytettiin Chromebookeja ja pyöreitä pöytiä, jotta osallistujat voisivat mahdollisimman helposti jakaa ideoitaan ja edelleen kehittää sosiaalisia taitojaan.

 

Osallistujat saivat perustiedot Tinkercad -ohjelmistosta ja heitä pyydettiin suunnittelemaan kolmiulotteisia kappaleita. He tekivät niin ja yrittivät tulostaa niitä; välittömästi mm. tukirakenteiden puuttumisesta johtuvat ongelmat ilmenivät. Osallistujia pyydettiin pohtimaan ratkaisuja pienryhmissä ennen koko ryhmälle puhumista ja sitten he saivat yrittää uudelleen.

 

Huomasimme, että osallistujat saattavat mieltää suunnittelun puutteet epäonnistumisena ja siksi tarvitsivat paljon rohkaisua yrittääkseen uudelleen. Tätä silmälläpitäen heitä pyydettiin pitäytymään erittäin yksinkertaisissa objekteissa jotta heidän usko omiin kykyihinsä saisi mahdollisuuden kehittyä prosessin aikana.

 

Resurssit

Tinkercad

Ultimaker 3 3D-tulostin

Palaute

Nuoret pitävät toiminnasta todella paljon. “Tulin tänne koska äiti käski – mutta tykkäämn tästä todella paljon!”

Nuorten kanssa toimii todella hyvin se, että heille ei sanota, että he ovat väärässä vaan ennemmin pyydetään pohtimaan, miten heidän luomuksiaan voisi vielä entisestään parantaa.

Osallistujille annettiin tulostimeen täysi pääsy, joten omistajuutta voitiin tukea ja he pystyivät luomaan mitä tahansa – tämä sisälsi mm. osia pelikonsoliin, jääkaappimagneetteja ja omavalmisteisia avaimenperiä

Arviointi

Osallistujat arvioivat toimintaansa viikottaisissa tiimipalavereissa ja antavat palautetta henkilökunnalle ja muille osallistujille.

 

Hyödyt

Yhteistyötä on enemmän.

Toimintaa käytetään monissa eri toiminnoissa, esimerkiksi STEAM -päivää vietettiin paikallisen eläkeläisryhmän kanssa ja muita alueen nuoria osallistui. Tämä oli loistava tapa tuoda esille nuorten osaamista ja toimi niin asiakaspalveluna kuin ryhmäyttävänä toimintana.