ACT ON! (DK)

Målet med ACT ON! projektet er at gøre ungdomsperspektivet og de medierelaterede behov hos 10 til 14-årige synlige for at opdage potentielle risici i online sektoren.

Land

Tyskland

Organisation

JFF – Institute for Media Research and Media Education

Målgruppe

Børn og unge i alderen 10 til 14 år og ungdomsmedarbejdere.

Formål

Målet med ACT ON! projektet er at gøre ungdomsperspektivet og de medierelaterede behov hos 10 til 14-årige synlige for at opdage potentielle risici i online sektoren.

Derudover vil der blive udviklet metodologiske forslag til uddannelsespraksis for at stimulere og støtte diskussionen af onlinerisici blandt unge. Resultaterne bliver stillet til rådighed for interesserede parter i projektets blog og introduceret i diskursen om den videre udvikling af ungdomsmediebeskyttelse og intelligent risikostyring til beskyttelse af unge på internettet.

Udvikling

ACT ON! projektet blev launchet i 2015 og er nu i dets tredje fase. Fra starten bestod projektet af et praktisk modul og et forskningsmodul. Det praktiske modul har ændret sig i årenes løb.

I starten fandt den nationale børne og unge konference sted i Tyskland, hvor de unge diskuterede deres perspektiv på attraktioner, udfordringer og faldgruber i onlineverden. De diskuterede indbringende måder at håndtere online medier, udvekslede syn på fornuftige strategier til at håndtere risici, formulerede beskyttelsesbehov og gjorde deres idéer om effektiv support klare. Disse aspekter blev bevaret af hensyn til indhold.

Siden 2017 har der dog ikke været flere konferencer, men emnerne er blevet diskuteret nationalt i fastlagte børne- og ungegrupper.

Forskningsmodulets struktur har ikke ændret sig, men hvert år bliver der valgt et forskelligt tematisk fokus, som ser på det nuværende fænomen fra børn og unges verden.

Aktiviteter

ACT ON! er repræsenteret på mange lokaliteter i Tyskland for at kunne diskutere og reflektere over perspektiver for børn og unges online aktiviteter og for at give innovative medier en uddannelsesmæssige impulser. 

Børn og unge mellem 10 og 14 års perspektiv bliver præsenteret på en modulær måde og bliver gjort tilgængeligt for offentligheden. På samme tid vil målgruppens nuværende emner og spørgsmål blive diskuteret med pædagogiske eksperter for at teste pædagogiske muligheder. 

Forsknings- og praksismoduler er i tæt udveksling. De sammenhængende børne- og ungegrupper giver information om relevante online tilbud. Resultatet af monitoreringen former et startpunkt for arbejdet med børne- og ungegrupper.

Ressourcer

I løbet af projektet bliver metoder for sammenhængende arbejde med børn og unge på nuværende medier udviklet, testet og udgivet som modulære materialer. Materialerne er frit tilgængelige på ACT ON! projektbloggen.

I sommeren 2017 blev 24 YouTube-kanaler, som var populære hos de 10 til 14-årige, analyseret. Projektbloggen indeholder informationer om udvalgte YouTube-kanaler.

Feedback

Feedbacken er overvejende positiv. Ungemedarbejderne er taknemmelige for analysen af relevante tilbud for børn og unge, den metodiske tilgang og visualiseringen af ungdomsperspektivet.

Børnene og de unge ser derimod en værdi i at blive spurgt og ikke bare talt om. De kan bidrage med deres ekspertviden og på samme tid diskutere åbent, hvor de har brug for støtte.

Fordele

Unge mennesker bliver taget seriøst i deres perspektiv på medier og kan dele det med andre. De lærer at håndtere medier på en kreativ og selvbestemt måde. Ved at udgive deres resultater på projektets blog, kan professionelle få indsigt i en medie-influeret verden af unge mennesker og lære, hvordan de kan adressere disse problemer i deres arbejde med undervisning.

Monitorering

Monitoreringsstudiet undersøger perspektivet for de 10 til 14-åriges nuværende mediefænomen og deres relaterede behov for beskyttelse, information og støtte. STudiet undersøger følgende spørgsmål: 

  • Hvilke online services er lige nu højt rated blandt de 10 til 14-årige?
  • Hvordan bruger de denne online service?
  • Hvordan vurderer de online tilbud i forhold til risici?
  • Hvilke strategier har de udviklet til at håndtere online risici?
  • Hvilken støtte vil de have i forhold til online risici?

Monitoreringsstudiet bruger kvalitative undersøgelsesmetoder i små grupper. Ca. 80 til 100 unge bliver spurgt hvert år. Undersøgelsen af de unge bliver prioriteret i en rækkefølge af relevante online tilbud. Resultatet bliver udgivet i form af korte rapporter på projektets blog. 

Supplerende links til mere information

https://act-on.jff.de/