ACT ON! (FIN)

ACT ON! on mediakasvatuksellinen tutkimus- ja toimintaprojekti, joka keskittyy 10–14-vuotiaiden nuorten nykyiseen toimintaan verkossa. Projektin keskiössä on nuorten näkökulma näiden omissa verkkomaailmoissa. Projektia tukee Liittovaltion perhe-, vanhus-, nais- ja nuorisoasioiden ministeriö osana Gutes Aufwachsen mit Medien -hanketta (hyvä kasvaminen median kanssa).

Sijainti

Saksa

Organisaatio

JFF – Institute for Media Research and Media Education

Kohderyhmä

10–14-vuotiaat nuoret ja nuorisotyöntekijät

Tavoitteet

ACT ON! -projekti pyrkii tekemään näkyväksi 10–14-vuotiaiden nuorten näkökulman näiden mediaan liittyviin suojelutarpeisiin ja löytämään mahdolliset riskit verkossa toimimisessa. Lisäksi kehitetään menetelmäehdotuksia edistämään ja tukemaan keskustelua verkkoon liittyvistä riskeistä nuorten keskuudessa. Tulokset tulevat asianosaisten saataville projektiblogiin ja esitellään keskustelussa, jota käydään nuorten mediassa suojelun jatkokehittämisestä ja älykkäästä riskinhallinnasta nuorten suojelemiseksi internetissä.

Kehittäminen

ACT ON! -projekti julkaistiin vuonna 2015 ja on tällä hetkellä kolmannessa vaiheessaan. Projekti on alusta asti koostunut käytännön moduulista ja tutkimusmoduulista. Käytännön moduuli on muuttunut vuosien kuluessa. Projektin alkaessa Saksassa pidettiin maanlaajuinen lasten ja nuorten konferenssi, jossa he keskustelivat näkemyksistään verkkomaailman viehätyksistä, haasteista ja karikoista. Konferenssissa keskusteltiin tavoista käsitellä verkkomediaa, vaihdettiin mielipiteitä järkevistä riskinhallintastrategioista, muotoiltiin suojelutarpeita ja selvennettiin ajatuksia toimivasta tuesta. Nämä asiat pidettiin osana sisältöä. Vuodesta 2017 lähtien ei ole pidetty enempää konfererensseja, mutta mainituista aiheista keskustellaan maanlaajuisesti pysyvissä lasten ja nuorten ryhmissä. Tutkimusmoduulin rakenne ei ole muuttunut, mutta tutkimusryhmä keskittyy joka vuosi eri teemaan, joissa tarkastellaan tämänhetkisiä ilmiöitä lasten ja nuorten maailmasta.

 

Toiminta

ACT ON! on Saksassa läsnä eri paikoissa herättämässä keskustelua ja pohtimassa lasten ja nuorten ryhmien näkökulmia näiden toimintaan verkossa sekä antamassa innovatiivisia mediakasvatuksen herätteitä.

10–14-vuotiaiden lasten ja nuorten näkökulmaa esitellään modulaarisesti ja tuodaan yleisön saataville. Samaan aikaan tämän kohderyhmän tämänhetkisiä aiheista ja kysymyksistä keskustellaan pedagogisten asiantuntijoiden kanssa pedagogisten toimintavaihtoehtojen testaamiseksi.

Käytännön ja tutkimusmoduuli toimivat tiiviissä yhteistyössä. Pysyvät lasten ja nuorten ryhmät antavat tietoa olennaisista verkkopalveluista. Tarkkailun tulokset puolestaan toimivat lähtökohtana lasten ja nuorten ryhmien työskentelylle.

Resurssit

Projektin kuluessa kehitetään, testataan ja julkaistaan moduuliaineistoina menetelmiä jatkuvaan työskentelyyn lasten ja nuorten kanssa median ajankohtaisen kehityksen suhteen. Aineistot ovat vapaasti saatavilla ACT ON! -projektiblogissa.

Kesällä 2017 analysoitiin myös 24 esimerkkiä 10–14-vuotiaiden keskuudessa suosituista YouTube-kanavista. Projektiblogissa on kansiot valituista YouTube-kanavista.

Palaute

Valtaosa palautteesta on myönteistä. Nuorisotyöntekijät kiittävät ennen kaikkea lapsille ja nuorille suunnattujen palvelujen analysointia, järjestelmällisiä lähestymistapoja ja nuorten näkökulman havainnollistamista. Lapset ja nuoret taas arvostavat sitä, että heiltä kysytään eikä heille vain kerrota asioita. He voivat antaa panoksensa asiantuntijatietona ja samaan aikaa kertoa avoimesti, millaista tukea tarvitsevat.

Tarkkailu

Tarkkailututkimus tarkastelee 10–14-vuotiaiden näkökulmaa tämänhetkisiin mediailmiöihin ja niihin liittyviä suojelu-, tieto- ja tukitarpeita. Tutkimuskysymyksiä ovat:

  • Mitkä verkkopalvelut 10–14-vuotiaat tällä hetkellä arvioivat parhaiksi?
  • Miten he käyttävät verkkopalveluja?
  • Miten he arvioivat verkkopalvelut riskien suhteen?
  • Millaisia strategioita he ovat kehittäneet verkkoriskien käsittelemiseen?
  • Millaista tukea he haluavat verkkoriskien suhteen?

Tarkkailututkimuksessa käytetään kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä pienryhmissä. Tutkimukseen osallistuu 80–100 nuorta vuosittain. Ennen tutkimusta analysoidaan erityisen olennaiset verkkopalvelut. Tulokset julkaistaan lyhyinä raportteina projektiblogissa.

Hyödyt

Nuorten näkökulma mediaan otetaan vakavasti ja viestitään muille. Nuoret oppivat suhtautumaan mediaan luovuudella ja pitäen kiinni itsemääräämisoikeudestaan. Julkiasemalla tulokset projektiblogissa ammattilaiset saavat näkemyksen nuorten mediantäyteisestä maailmasta ja oppivat käsittelemään siihen liittyviä asioita itse kasvatustyössään.

Lisätietoja

https://act-on.jff.de/