AppAcademy (SV)

Att skapa musik med pekplatta och smartmobil är ett spännande och modernt område för (musik)pedagogisk praktik med tonåringar och unga vuxna. Lättillgängligheten till musikappar, som ofta kan hittas gratis, går hand i hand med ett musikinstrument som är allestädes närvarande i unga människors vardag: smartmobilen eller pekplattan.

Land

Österrike

Organisation

wienXtra-soundbase

Målgrupp

ungdomar och unga vuxna

Mål 

  • Barn och ungdomar lär sig använda mobila enheter som lågtröskelverktyg för att göra musik.
  • Barn och ungdomar gör musik tillsammans i en grupp med hjälp av mobila enheter.
  • Barn och tonåringar lär sig grunderna i musikteori (sångstrukturer, tempo, rytm, …).
  • appAcademy uppmuntrar till kreativitet och nöje genom musik.

Utveckling

appAcademy uppstod på grund av brist på musikpedagogiska aktiviteter med digitala enheter. wienXtra-soundbase-teamet fäste sig vid att mycket lite hände på området utbildning inom digital musikproduktion i Wien, och tittade därför på program och koncept i andra städer. En utflykt till Berlin var väldigt inspirerande eftersom många intressanta projekt och ungdomserbjudanden redan fanns på detta område, till exempel ”Forschungsstelle für Appmusik”: http://forschungsstelle.appmusik.de/

Den första appAcademy-workshoppen ägde rum 2016. Sedan dess har många workshoppar hållits, och konceptet har utökats och förfinats. Vissa workshoppar genomfördes också i samarbete med andra musikpedagogiska institutioner. Den workshop som visas i videon organiserades i samarbete med föreningen Jeunesse, som stöder unga artister och ung musikintresserad publik med många aktiviteter. Genom de förändrade samarbetena kan nya fokuspunkter sättas upp. Denna gång gick ungdomarna först på en konsert av bandet WÖR och deltog därefter på appAcademy-workshoppen, där de kunde använda bandets musik för sina egna remixningar.

Aktivitet 

appAcademy finns som en workshop eller som en jamstation.

Workshoppen ger unga människor en inblick i den digitala musikproduktionens värld, och de kan sedan prova på det de tycker bäst om.  På jamstationen måste de helt enkelt spela och prova på, utan några om eller men. En workshop varar från två till tre timmar. På jamstationen kan ungdomarna själva bestämma hur länge de vill vara där.

På appAcademy-workshoppen har ungdomarna tillgång till iPad-pekplattor, men de kan naturligtvis välja att arbeta med sina egna enheter. För att kunna spela musik tillsammans är det viktigt att enheterna använder protokollet Ableton Link. Protokollet stöds av nästan alla musikappar, och gör att enheter i samma WLAN-nätverk kan synkronisera med varandra. Tack vare protokollet har alla enheter samma tempo, samma bpm (taktslag per minut) ‒ oavsett vilken app som används. Om bpm ändras på en enhet ändras bpm-talet för hela gruppen.

Dessutom köpte appAcademy särskild hårdvara som gör det möjligt att spela musik tillsammans via en mixerkonsol. Så kallade jamhubs är hörlursmixrar som gör det möjligt för en liten grupp att göra musik tillsammans, där var och en kan ställa in exakt vad han/hon gillar att höra i sina hörlurar.

Ungdomarna på appAcademy lär sig inte bara om enheter och appar men de ger sig också in i processen med att skapa musik tillsammans ‒ musik som en samkonstruktion som förenar samarbete, nöje och kreativitet.

Resurser

För appAcademy krävs en grunduppsättning med hårdvara. iPad-pekplattor har visat sig vara användbara som musikproduktionsverktyg. Det idealiska är att varje deltagare har sin egen enhet, men det är också möjligt för ungdomarna att turas om eller arbeta tillsammans i par. Dessutom behövs många hörlurar och hörlursfördelare för att ansluta flera hörlurar till en enhet. För konceptet med en jamstation har de så kallade jamhubs visat sig vara användbara som mixerkonsoler för hårdvara. Emellertid tillverkas de tyvärr inte längre.

Förutom hårdvaran är det mycket viktigt med appar som är användbara. appAcademy-teamet har med tiden fått mycket erfarenhet av olika musikappar. På appAcademy-webbplatsen hittar du ett urval av appar som är väl lämpade för musikproduktion.

Återkoppling

Workshopparna har blivit mycket väl mottagna av ungdomar, och får särskilt bra återkoppling från ungdomar med liten musikutbildning. Många är förvånade över att deras vardagliga utrustning kan vara ett musikinstrument och upptäcker ett kreativt tillvägagångssätt som de själva inte skulle ha ansett vara möjligt på grund av brist på musikutbildning i klassiska instrument.

Påverkan

appAcademy har vanligtvis en vyvidgande effekt på ungdomar. De upplever sig själva som musiker, även om de inte har någon kunskap om musikteori och inte spelar något instrument. Genom att sätta gruppaspekten i förgrunden uppstår alltid en gemenskapsbyggande effekt. Dessutom främjas samarbetsaspekten av musikalisk utveckling.

Länkar

wienXtra-soundbase: https://www.wienxtra.at/soundbase/
appAcademy:  https://www.wienxtra.at/soundbase/infos-von-a-z/appacademy/
Jeunesse: https://www.jeunesse.at/home.html
Forschungsstelle für Appmusik: http://forschungsstelle.appmusik.de/
Jamhub (inte längre tillgängligt): http://www.jamhub.com/
Ableton Link: https://www.ableton.com/de/link/