Bittileiri (FI)

Tampereen ev.lut. seurakunnat on järjestänyt pelaaville pojille Bittileiri-toimintaa jo 90-luvulta lähtien. Tavoitteena on luoda sosiaalisia kontakteja ja ystävyyssuhteita vertaisryhmässä sekä tehdä näkyväksi peliharrastuksen hyviä puolia.

Maa

Suomi

Organisaatio

Tampereen ev.lut seurakunnat

Kohderyhmä

Yli 12 vuotiaat pelaamisesta kiinnostuneet pojat.

Tavoitteet

Tavoittaa pelaamisesta kiinnostuneet pojat ja tehdä heidän kanssaan yhteistyötä hyvän pelikulttuurin kehittämiseksi. Tehdä näkyväksi peliharrastuksen hyviä puolia. Luoda sosiaalisia kontakteja ja ystävyyssuhteita vertaisryhmässä. Tarjota harrastustoimintaa loma-aikoina. Kasvattaa lapsista vastuullisia, suvaitsevaisia sekä toiset ihmiset huomioon ottavia ihmisiä. Hiljentyä Jumalan edessä, kasvaa kristittynä ja oppia samalla yhteisestä uskonnostamme.

Tausta

Bittileirien tarina alkoi 24 vuotta sitten kun vanha seurakunnallinen leiriperinne yhdistettiin nousevaan kiinnostuksen kohteeseen, tietotekniikkaan. Toiminta on muuttunut alkuaikojen tietokoneisiin keskittyvästä harrastustoiminnasta (mm. Tietokoneiden kasaaminen) yksinpelaamisen kautta yhteisöllisiin moninpeleihin.

Käytäntö

Leiri järjestetään 6 kertaa vuodessa, joista 3 nuoremmalle ja 3 vanhemmalle ikäryhmälle. Nuorempien (12-16v) leirit kestävät 4 vuorokautta ja ovat vahvasti kasvatuksellisia ja ohjelmallisia kokonaisuuksia. Vanhempien (yli 16-vuotiaitten) leirit ovat lyhyempiä ja niiden pääpaino on yhdessäololla ja vertaisryhmän tapaamisella.

Resurssit

Tilojen osalta tarvitaan riittävä sähkö- ja verkkoyhteyskapasiteetti. Lisäksi tarvitaan riittävä lähiverkkojärjestelmä (LAN). Leirillä tarjotaan myös täysihoito nuorille.

Palaute

Palaute on ollut pääsääntöisesti positiivista. Leirien toivotaan olevan pidempiä ja niitä pitäisi nuorten mielestä tarjota useammin. Enemmän toivotaan myös aikaa pelaamiselle kasvatuksellisen ohjelman kustannuksella.

Arviointi

Osallistujat sekä nuorten vanhemmat ovat saaneet antaa palautetta kyselyllä, jonka vastaukset ovat nähtävillä verkkosivuilla. Toimintaa on myös kehitetty saadun palautteen mukaan.

Vaikuttavuus

Käytäntö on tuonut valtakunnallista ja kansainvälistäkin näkyvyyttä seurakunnan nuorisotyölle. Toiminnalla on myös tavoitettu ja kohdattu toiminnassa tyypillisesti väliinputoajien asemassa olevia 12-24 -vuotiaita poikia.

Lisätietoa

www.bittileiri.fi