Clár TechSpace - Digitalt arbejde med unge via et minoritets-sprog (DK)

Hovedformålet med denne praksis er at tilbyde TechSpace’s program, formidlet på det irske sprog - Irlands nationale og første officielle sprog, som tales af en minoritet i landet. Projektet tilsigter at støtte organisationer, der - med irsk som formidlingssprog - arbejder med unge, i at blive en del af Techspace-netværket, ved at træne undervisere, som kan levere Creative Media og STEM-undervisning, (eng. Science, Technology, Enginering, Mathematichs - red.) til de unge.

Land:

Irland

Organisation:

TechSpace Network (Camara Education Ireland)

Målgruppe:

Pædagogiske medarbejdere og undervisere, som arbejder med 12 – 18 årige.

Mål: Hvad er formålet med denne praksis?

Hovedformålet med denne praksis er at tilbyde TechSpace’s program, formidlet på det irske sprog – Irlands nationale og første officielle sprog, som tales af en minoritet i landet. Projektet finansieres af ministeriet for kultur, kulturarv og “ the Gaeltacht” (irsk-gælisk ord for områder, hvor irsk er det primære sprog – red.), som en del af dets 20års-strategi for det irske sprog i perioden 2010 – 2030. Projektet tilsigter at støtte organisationer, der – med irsk som formidlingssprog – arbejder med unge, i at blive en del af Techspace-netværket, ved at træne undervisere, som kan levere Creative Media og STEM-undervisning, (eng. Science, Technology, Enginering, Mathematichs – red.) til de unge.

Udvikling: Hvordan og hvorfor startede denne praksis? Og hvordan er den sidenhen udviklet?

Denne praksis startede som et pilot-projekt, der tilbød træning og støtte til en række undervisere i 2015. Dette udviklede sig til en strategisk plan for at gøre indsatsen landsdækkende på tværs af Irland, en region af gangen. En af projektets største succeser har været at skabe et partnerskab med professionelle inden for området, som har støttet udviklingen af projektet, der således har kunnet tilbyde flere muligheder, som normalt ikke ville være tilgængelige på irsk. En årlig fejring ved navn Tech Féile er et af resultaterne af et sådant partnerskab, med den nationale tv-station TG4.

Aktivitet: Hvordan udfoldes denne praksis i praksis?

Underviser bliver trænet i hvordan projekter med digitale medier og STEM leveres på en måde som er forenelig med principperne for arbejde med unge, og som kan læres gennem øvelse og erfaring.  Ved at have fokus på at lade de unge komme til orde, kan underviserne integrere en uformel tilgang i deres formelle undervisningsrammer – hvilket sikrer at de unges udvikling er en central del af projektet. Underviserne bliver støttet i denne process, gennem et praksisfællesskab, og deres lokale afdelingskoordinator, som står til rådighed for at kunne give løbende support, ved at besøge lokaliteterne, sessioner med creative tech support, og ved at skabe lokale muligheder for at unge kan blive en del af projektet.

Ressourcer: Hvilke ressourcer kræver denne praksis?

Organisationer som bliver en del af netværket kan få en udstyrs-bevilling gennem ministeriet for kultur, kulturarv og “the Gaeltacht”. Denne bevilling giver organisationer mulighed for at købe det nødvendige digitale medie- og STEM -udstyr, som kræves for at implementere de digitale projekter og STEM -projekterne. Underviserne får også adgang til online-ressourcer.

Feedback: Hvilken feedback har denne praksis fået fra de unge?

Projektet er lykkedes med at imødekomme de unges behov, via dets “ Creative Consultant” -tilgang – hvor unge samles, deler ideer, og kommer med råd angående projektets indhold og udvikling. Unge med irsk som modersmål fandt det rart, at projektet imødekommer deres behov, og unge som ikke taler meget irsk er glade for at lære mere irsk ved at deltage i et innovativt projekt.

Evaluering: Hvordan er denne praksis blevet evalueret?

Feedbacken har været positiv og opmuntrende. Den fokus, som der har været, på at udvikle projektet med udgangspunkt i eksisterende behov, og i samarbejde med unge, og praktiserende undervisere, har betydet at projektet er blevet videreudviklet, og at det løbende bliver evalueret, for at kunne imødekomme deltagernes behov.

Fordele: Hvilke bidrag har denne praksis givet til organisationens arbejde med unge?

Denne praksis har været meget lærerig mht. vigtigheden af at en tilgang tager udgangspunkt i eksisterende behov og praksisfællesskaber, når der arbejdes med et minoritetssprog. I stedet for at oversætte materialer, så skal træning, ressourcer, og muligheder udvikles i et samarbejde med medlemmerne, for at sikre, at det irske sprog og dets kultur er en central del af projektet.

Supplerende links til mere information

Tech Féile:  www.techspace.ie/tech-feile