Coding Pirates (DK)

Coding Pirates ønsker at fremelske et stærkt fællesskab med workshops, arrangementer og forløb, hvor børn, unge og frivillige mødes. Her kan de samarbejde og inspirere hinanden gennem interesse for teknologi i et netværk af afdelinger.

Land

Danmark

Organisation

Coding Pirates 

Målgruppe

For børn og unge mellem 7 og 17 år, der vil styrke deres it-kompetencer og kreativitet.

Formål

Formålet med Coding Pirates er at fremme børn og unges produktive og kreative IT-kompetencer. Coding Pirates ønsker herigennem at udvikle børn og unges teknologiske vovemod ved at fokusere på teknologisk forestillingsevne, opfindsomhed og skaberkraft. Dette sker gennem udbredelsen af teknologiske lege-, lære-, og væresteder for børn, unge og frivillige på tværs af alder, køn, kultur og evner.

Udvikling

Foreningen blev stiftet af de to studerende Martin Exner og Christian Hjorth Lund, som startede deres første hold på det danske IT-Universitetet i februar 2014 efter et succesfuldt pilotprojekt i november 2013. Siden har foreningen haft stor medlemstilvækst og har i dag lokalforeninger i hele Danmark.

Aktiviteter

Coding Pirates ønsker at fremelske et stærkt fællesskab med workshops, arrangementer og forløb, hvor børn, unge og frivillige mødes. Her kan de samarbejde og inspirere hinanden gennem interesse for teknologi i et netværk af afdelinger. Dette sker med en interesse i eksperimenterende kode- og konstruktionsprocesser, hvor børn, unge og frivillige arbejder kreativt med teknologier. Disse arrangementer kan enten være landsdækkende forankret i de enkelte kommunale foreninger eller afholdt separat på tværs af bygrænserne.

Der afholdes klubaftener flere forskellige steder i Danmark, og der mødes børn og frivillige typisk én gang om ugen 2 timer ad gangen. Børnene arbejder og bygger på deres projekter og får hjælp af de voksne frivillige, når det bliver svært. Der er typisk flere forskellige aktiviteter, og workshops på en klubaften er opdelt efter alder og erfaring.

Ressourcer

Coding Pirates er en non-profit organisation. Som hovednerve i foreningen står en broget skare af IT-professionelle, lærere, programmører, forskere og entreprenører, som alle har det til fælles, at de ser et behov for et tilbud til børn og unge, der vil styrke deres it-kompetencer og kreativitet.

Feedback

Der er vores oplevelse, at der har været stor begejstring for Coding Pirates blandt de deltagende børn og unge. Det har ikke været muligt at finde en systematisk feedback fra unge, men den store succes med Coding Pirates afdelinger over hele landet tyder på, at konceptet har ramt plet og imødekommer et stort behov fra børn, unge og deres forældre om et sted hvor der er mulighed for at lege med kodning og programmering.

Evaluering

Indsatsen er endnu ikke blevet evalueret. Evaluering er i gang og forventes afsluttet i 2020.

Fordele

Coding Pirates har bidrage til, at både drenge og piger bliver dygtige til teknologi og har en god teknologiforståelse, og at begge køn er IT-kreative.

Supplerende links til mere information

www.codingpirates.dk