Coding pirates (SV)

Coding Pirates syftar genom denna goda praxis att utveckla unga människors tekniska djärvhet genom att fokusera på teknisk föreställningsförmåga, uppfinningsrikedom och kreativ kraft.

Land

Danmark

Organisation

Coding Pirates

Målgrupp

Barn och ungdomar i åldern 7‒17 år som vill stärka sina IT-färdigheter och sin IT-kreativitet.

Mål

Syftet med Coding Pirates är att stärka barns och ungdomars produktiva och kreativa IT-färdigheter. Coding Pirates syftar genom denna goda praxis att utveckla unga människors tekniska djärvhet genom att fokusera på teknisk föreställningsförmåga, uppfinningsrikedom och kreativ kraft. Detta kommer att ske genom spridning av tekniska platser för lek och lärande för barn, ungdomar och volontärer i olika åldrar, av olika kön, från olika kulturer och med olika färdigheter.

Utvecklingar

Coding Pirates-föreningen grundades av de två studenterna Martin Exner och Christian Hjort Lund, som startade sin första grupp på Danmarks IT-universitet i februari 2014 efter ett framgångsrikt pilotprojekt i november 2013. Sedan dess har föreningen upplevt en rekordartad ökning av medlemsantalet, och har för närvarande lokala grupper över hela Danmark.

Aktivitet

Coding Pirates strävar efter att skapa en stark gemenskap genom workshoppar, evenemang och kurser där barn, ungdomar och volontärer träffas. På dessa platser kan de samarbeta med och inspirera varandra genom sitt teknikintresse i ett nätverk av olika lokala grupper. Detta tar avstamp i ett allmänt intresse för experimentella kodnings- och konstruktionsprocesser, som gör det möjligt för dessa människor att arbeta med teknik på ett kreativt sätt. Evenemangen kan antingen hållas på nationell nivå, förankrade i de enskilda kommunala grupperna, eller arrangeras separat på lokal nivå.

Gruppkvällar hålls på flera platser i Danmark. Här träffas barn och volontärer vanligtvis en gång i veckan i två timmar. Barnen arbetar med och utvecklar sitt projekt, och får hjälp av vuxna volontärer när det börjar bli svårt. Vanligtvis finns det flera aktiviteter, och workshopparna som hålls på gruppkvällarna är indelade efter ålder och erfarenhet.

Resurser

Coding Pirates är en icke-vinstdrivande organisation. Organisationens centrala nerv utgörs av en brokig skara av IT-proffs, lärare, programmerare, forskare och entreprenörer som arbetar på frivilligbasis. Det de har gemensamt är att de alla ser ett behov av ett ungdomserbjudande för barn och ungdomar som vill stärka sina IT-färdigheter och sin IT-kreativitet.

Återkoppling

Det har varit vår erfarenhet att många av de deltagande ungdomarna har trivts väldigt bra hos Coding Pirates. Det har inte varit möjligt att ge en systematisk återkoppling från ungdomarna, men den stora framgång som Coding Pirates har haft över hela landet tyder på att konceptet fått genomslagskraft och tillgodoser ett stort behov hos den danska ungdomen och deras föräldrar i fråga om en plats där det är möjligt att leka med kodning och programmering.

Utvärdering

Detta initiativ har ännu inte utvärderats. Utvärderingen pågår, och förväntas vara klar 2020.

Fördelar

Coding Pirates kan bidra till att pojkar och flickor blir bättre på och utvecklar en starkare förståelse för teknik samt till att göra dem mer kreativa när det gäller IT.

Länkar

https://codingpirates.dk (Coding Pirates webbplats)