Codingpirates (FIN)

Coding Pirates pyrkii kehittämään nuorten teknologista rohkeutta keskittymällä teknologiseen mielikuvitukseen, nerokkuuteen ja luovaan voimaan.

Maa

Tanska

Organisaatio

Coding Pirates

Kohderyhmä

7–17-vuotiaat lapset ja nuoret, jotka haluavat vahvistaa IT-taitojaan ja luovuuttaan.

Tavoitteet

Coding Piratesin tarkoitus on vahvistaa lasten ja nuorten tuottavia ja luovia IT-taitoja. Coding Pirates pyrkii kehittämään nuorten teknologista rohkeutta keskittymällä teknologiseen mielikuvitukseen, nerokkuuteen ja luovaan voimaan. Siihen päästään järjestämällä paikkoja teknologialla leikkimistä ja oppimista varten eri-ikäisille ja eri sukupuolia, kulttuureja ja osaamistasoja edustaville lapsile, nuorille ja vapaaehtoisille.

Tausta

Coding Pirates -yhdistyksen perustivat opiskelijat Martin Exner ja Christian Hjort Lund, jotka aloittivat helmikuussa 2014 ensimmäisen ryhmänsä Tanskan IT-yliopistossa marraskuussa 2013 pidetyn onnistuneen pilottiprojektin jälkeen. Siitä lähtien yhdistyksen jäsenmäärä on noussut, ja nyt sillä on paikallisryhmiä ympäri Tanskaa.

Toiminta

Coding Pirates pyrkii työpajoja, tapahtumia ja kursseja pitämällä rakentamaan vahvan yhteisön, jossa lapset, nuoret ja vapaaehtoiset kohtaavat. Siellä teknologiasta kiinnostuneet voivat toimia yhdessä ja innostaa toisiaan eri paikallisryhmistä koostuvassa verkostossa. Lähtökohtana on yleinen kiinnostus kokeileviin koodaus- ja konstruktioprosesseihin, joissa teknologian kanssa voi toimia luovilla tavoilla. Näitä tapahtumia voi pitää koko maan kattavina kunnallisissa ryhmissä tai erillisinä paikallisina tapahtumina.

Ryhmäiltoja pidetään eri puolilla Tanskaa. Niissä lapset ja vapaaehtoiset tapaavat tavallisesti kerran viikossa kahden tunnin ajan. Lapset työstävät ja kehittävät projektejaan ja saavat vaikeisiin kohtiin apua aikuisilta vapaaehtoisilta. Yleensä toimintaa on paljon, ja ryhmäiltoina pidettävät työpajat jaetaan iän ja kokemuksen mukaan.

Resurssit

Coding Pirates on voittoa tavoittelematon järjestö. Organisaation hermokeskuksena toimii kirjava joukko vapaaehtoisia IT-ammattilaisia, opettajia, ohjelmoijia, tutkijoita ja yrittäjiä. Yhteistä heille on se, että heidän mielestään lapsille ja nuorille täytyy tarjota mahdollisuus vahvistaa IT-taitojaan ja luovuuttaan.

Palaute

Kokemuksemme mukaan monet osallistuneet nuoret ovat pitäneet Coding Piratesista todella paljon. Systemaattista palautetta nuorilta ei ole voitu kerätä, mutta Coding Piratesin suuri suosio koko maassa on merkki siitä, että konsepti on osunut maaliin ja vastannut tanskalaisten nuorten ja näiden vanhempien suureen tarpeeseen löytää paikka, jossa koodaamiseen ja ohjelmointiin voi tutustua kokeilemalla.

Arviointi

Hanketta ei ole vielä arvioitu. Arviointi on käynnissä ja päättyy arviolta vuonna 2020.

Hyödyt

Coding Pirates voi parantaa poikien ja tyttöjen teknologisia taitoja, vahvistaa teknologian ymmärtämistä ja kehittää luovuutta IT-osaamisessa.

Linkkejä

https://codingpirates.dk (Coding Piratesin verkkosivusto)