DigiDabble (DK)

DigiDabble blev skabt da vores team for livslang læring besluttede sig for at kontakte lokalsamfundene for at vise at biblioteker tilbyder en lang aktiviteter og services ud over bøger.Digidabble består i pop up arrangementer i lokale biblioteker i hele North Ayrshire, hvor de forskellige tilbud bidrager med deres egen ekspertise og ressourcer.

Land

Skotland

Organisation

North Ayrshire Council

Målgruppe

Hele lokalsamfundet

Hvordan og hvorfor startede denne praksis?

DigiDabble blev skabt da vores team for livslang læring besluttede sig for at kontakte lokalsamfundene for at vise at biblioteker tilbyder en lang aktiviteter og services ud over bøger. Eftersom man havde tech-ressourcer, spil, og en 3D-printer til rådighed, blev man enige om at holde et arrangement, som kunne fremvise alle mulighederne. I begyndelsen var formålet først  og fremmest at tilbyde STEAM-aktiviteter, at fremme læring i familier og på tværs af generationer, samt at give vanskeligt stillede familier adgang til udstyr, som i nogle tilfælde er meget dyrt.

Der blev udviklet et partnerskab med Youth Participation and Empowerment Team (YPET), efter at man havde skabt opmærksomhed omkring projektet til et prøve-arrangement. Efter diskussioner mellem personalet, lavede man en formel partnerskabsaftale. YPET indvilgede i at at give adgang til yderligere ressourcer, så der også kunne tilbydes virtual reality, retro gaming, brætspil, 3D design, og kodning. YPET ville også rekruttere unge frivillige fra det allerede eksisterende ungdomsarbejde, til at deltage i arrangementerne og skabe kontakt til medlemmer af lokalsamfundene.

Hvad sker der til et arrangement og hvilke ressourcer skal man bruge?

Digidabble består i pop up arrangementer i lokale biblioteker i hele North Ayrshire, hvor de forskellige tilbud bidrager med deres egen ekspertise og ressourcer. Afholdelse af arrangementerne er enkel, og består først og fremmest i at sikre at udstyret er sat korrekt op, så det virker på de forskellige lokaliteter (teknologi opfører sig ikke altid efter planen). Der bliver gjort godt opmærksom på arrangementerne, ved hjælp af plakater på lokale væresteder, samt via sociale medier. Under arrangementerne er der rigeligt med personale som kan skabe kontakt til de lokale, svare på spørgsmål, og demonstrere udstyret. Deltagerne kan så gå rundt og få mulighed for selv at prøve de forskellige tilbud, under vejledning af personalet, eller en af de frivillige unge.

 

Vores projekt samler et meget bredt udvalg af tilbud, såsom 3D-printere, Virtual Reality gaming, virtual reality video og fotografie, elektronik, BBC Microbits, Raspberry PI, Augmented Reality, Osmo, retro-spilkonsoller, moderne konsoller, Makey Makey, Sphero, og diverse andre robotter. Disse er de mest populære tilbud, men vi har også flere andre interaktive Ipad apps, og tech-legetøj såsom Anki overdrive.

Den vigtigste ressource er dog vores personale, herunder særligt de unge frivillige, som har været en uvurderlig hjælp for projektet.

Hvordan er denne praksis blevet evalueret?

Evalueringen foregår gennem personalets individuelle handleplaner, for at sikre at vi imødekommer lokale og nationale prioriteter (skabelse af tillid, mindskning af social isolation, og fremmelse af STEAM-aktivitet). Den feedback som vi har fået fra deltagerne har været fantastisk, og vi har samlet en enorm mængde udsagn om projektets virkning. Alle udsagnene omtaler deltagernes foretrukne aktivitet i meget positive vendinger, og personalet modtager også ekstremt god feedback. Vores unge frivillige har også givet noget meget værdifuldt feedback mht. hvordan rollen som frivillig har hjulpet dem med at udvikle deres færdigheder og evner.

Hvad har denne praksis betydet for jeres organisations arbejde med unge?

Denne praksis har gavnet vores organisations arbejde med unge på mange måder, først og fremmest ved at give unge en mulighed for at være frivillige i lokalsamfundene, hvilket gør dem til mere aktive borgere, og giver dem en følelse af at være værdsat i lokalsamfundene. Vi promovere også alle vores andre ungdomstiltag under arrangementerne, og vi har set en markant stigning i brugen af bibliotekerne og deltagelse i ungdomsklubberne Alle de frivillige er blevet mere selvsikre, har mere selvværd, og er mindre socialt isolerede.

Supplerende links til mere information om den gode praksis:

https://youtu.be/FrqL-i2m068

http://www.cilips.org.uk/advocacy-campaigns/campaigns/libraries-matter/case-studies/case-study-digidabble-north-ayrshire-libraries/

https://twitter.com/hashtag/digidabble

https://www.facebook.com/notes/lets-get-online/congratulations-to-the-digidabble-project/710850455761504