DigiDabble (FI)

DigiDabble on luotu kirjaston ja nuorisotyön yhteistyönä. Tavoitteena on tarjota välineitä luovaan teknologian käyttöön, edistää perheiden ja sukupolvien välistä oppimista sekä antaa moniongelmaisten alueiden perheiden käyttöön kalliitakin laitteita.

Maa

Skotlanti

Organisaatio

Pohjois-Ayrshiren hallintoalue

Tavoitteet

DigiDabble luotiin, kun elinikäisen oppimisen tiimimme päätti näyttää, että kirjastoista löytyy paljon muutakin kuin vain kirjoja. Koska kirjastossa oli teknisiä välineitä, pelejä ja hieno 3D-tulostin, sovimme, että järjestämme tapahtuman, jossa esitellään kaikkia tarjolla olevia resursseja.

Aluksi päätavoitteina oli tarjota luonnontieteiden, matematiikan ja tekniikan harjoitteita, edistää perheiden ja sukupolvien välistä oppimista ja antaa moniongelmaisten alueiden perheiden käyttöön kalliitakin laitteita.

Kehittäminen

Yhteistyö nuorten osallisuuden tiimin kanssa kehitettiin, kun hanketta tuotiin esille koulutustilaisuudessa. Henkilöstön käymien keskustelujen jälkeen tehtiin yhteistyösopimus.

Nuorten osallisuuden tiimi hyväksyi sen, että resurssivalikoimaan lisättiin virtuaalitodellisuus, retro-pelit, lautapelit, 3D-suunnittelu ja koodaus. Nuorten osallisuuden tiimin vastuulle tuli myös rekrytoida nuoria vapaaehtoisia, jotka osallistuvat tapahtumiin ja ovat yhteydessä yhteisön jäseniin.

Toiminta

DigiDabble järjestetään pop up -tapahtumana paikallisissa kirjastoissa Pohjois-Ayrshiressa. Jokainen palvelu tuo mukanaan aina oman osaamisensa ja resurssinsa. Tapahtumien järjestäminen on yksinkertaista. Tärkeintä on varmistaa, että laitteet on asennettu oikein ja toimivat eri paikoissa (tekniikka kun ei aina toimi niin kuin haluaa). Tapahtumissa on paljon henkilökuntaa paikalla. He esimerkiksi vastailevat kysymyksiin ja näyttävät, miten laitteita käytetään. Osallistujat kiertelevät tilassa, ja heillä on mahdollisuus kokeilla laitteita itse. Osallistujilla on tukenaan henkilökunnan jäsen tai nuori vapaaehtoinen.

Tapahtumia mainostetaan laajasti paikallisissa tiloissa sekä sosiaalisessa mediassa.

Resurssit

Hankkeemme tuo osallistujien ulottuville valtavan määrän erilaisia teknisiä apuvälineitä ja resursseja, kuten 3D-tulostimia, virtuaalitodellisuuspelejä, virtuaalitodellisuusvideoita ja -kuvausta, elektroniikkaa, BBC Microbits -kehitysalustoja, yhden piirilevyn Raspberry Pi -tietokoneita, lisättyä todellisuutta, Osmo-opetuspelejä, retropelikonsoleita, moderneja pelikonsoleita, Makey Makey -keksimistyökalun, Sphero -robottileluja ja paljon muita robotteja. Nämä ovat suosituimmat laitteet ja pelit, joiden lisäksi meillä on myös paljon muita interaktiivisia iPad-sovelluksia ja teknisiä leluja, esimerkiksi Anki Overdrive -autorata.

Tärkein resurssimme on kuitenkin henkilöstömme ja erityisesti nuoret vapaaehtoisemme, jotka ovat hankkeelle korvaamattomia.

Arviointi

Arviointi tapahtuu henkilöstön yksilöllisten toimintasuunnitelmien kautta. Niiden avulla varmistamme, että saavutamme paikalliset ja kansalliset tavoitteet (itsetunnon rakentaminen, sosiaalisen eristäytymisen vähentäminen sekä matemaattisten, teknologisten ja luonnontieteellisten harjoitusten edistäminen).

Palaute

Osallistujilta saatu palaute on ollut mahtavaa, ja olemme keränneet suuren määrän kommentteja tapahtumien vaikutuksista. Kommenteissa osallistujat kuvailevat lempitoimintojaan erittäin myönteisin sanankääntein, ja henkilöstö on myös saanut erittäin hyvää palautetta.

Olemme saaneet erittäin arvokasta palautetta myös nuorilta vapaaehtoisiltamme siitä, kuinka vapaaehtoisena toimiminen on kehittänyt heidän taitojaan ja osaamistaan.

Vaikuttavuus

Hanke on hyödyttänyt organisaation nuorisotyötä monin tavoin, ja tärkeintä on, että se on ollut nuorille mahdollisuus tehdä vapaaehtoistyötä omassa yhteisössään ja tehdä heistä näin aktiivisempia kansalaisia, jolloin he kokevat olevansa arvokas osa yhteisöä.

Edistämme myös muuta nuorisotyötä tapahtumien aikana ja olemme huomanneet, että nuoret käyttävät huomattavasti enemmän kirjastoa ja käyvät nuorisotalolla.

Kaikkien vapaaehtoisten itsetunto ja oman itsensä arvostus on parantunut, ja he ovat sosiaalisesti vähemmän eristyneitä.

Lisätietoja

http://www.cilips.org.uk/advocacy-campaigns/campaigns/libraries-matter/case-studies/case-study-digidabble-north-ayrshire-libraries/

https://twitter.com/hashtag/digidabble

https://www.facebook.com/notes/lets-get-online/congratulations-to-the-digidabble-project/710850455761504