Digital Equality and Inclusion Network (DK)

Flere gymnasier i Skotland har nu “køns- og sexuel orienterings -alliancer” (eng. forkortet “GSAs” - red.) på skolerne for at støtte LGBTI-elever, og højne inklusionen. Som den nationale organisation, der støtter LGBTI-unge i Skotland, og arbejder med skoler over hele landet, øjnede vi en chance for at skabe et netværk mellem GSA’erne, som ville give medlemmerne mulighed for at lære sammen, og støtte hinanden i at få deres stemmer hørt i bysamfundene over hele landet.

Land:

Skotland

Målgruppe:

LGBTI -unge og venner i alderen 13 – 18 år.

Mål: Hvad er formålet med denne praksis?

Flere gymnasier i Skotland har nu “køns- og sexuel orienterings -alliancer” (eng. forkortet “GSAs” – red.) på skolerne for at støtte LGBTI-elever, og højne inklusionen. Som den nationale organisation, der støtter LGBTI-unge i Skotland, og arbejder med skoler over hele landet, øjnede vi en chance for at skabe et netværk mellem GSA’erne, som ville give medlemmerne mulighed for at lære sammen, og støtte hinanden i at få deres stemmer hørt i bysamfundene over hele landet.

Udvikling: Hvordan og hvorfor startede denne praksis? Hvordan har den udviklet sig siden?

LGBT Youth Scotland, har drevet en privat online chatrådgivning siden 2012. Denne service er en del af vores hjemmeside, og er ofte den første kontakt som unge har med vores services. De unge, som bor i områder hvor vi driver ungdomsgrupper, har så mulighed for at komme i gruppen og få “ansigt-til-ansigts-støtte” hos en pædagogisk medarbejder.

 

Vi er klar over at unge, som er socialt eller geografisk isolerede, ikke har mulighed for at være en del af vores grupper eller vores nationale projekter. Ved at udvikle en gruppechat kunne vi skabe et netværk mellem skolernes GSA’er over hele landet, og gøre det mulight for de unge i disse områder at få kontakt til skolernes større fællesskab af LGBTI-unge.

 

Vi har samarbejdet med unge i Lothian-regionen om udvikling og afprøvning af projektet, og vi kommer til at udrulle projektet til skoler over hele Skotland i skoleåret 2018/2019.

Aktivitet: Hvordan udfoldes denne praksis i praksis?

Gruppe-sessioner afholdes på forud-fastsatte tidspunkter, og indeholder planlagte aktiviteter, under ledelse af vores Digital Youthwork -team. Forud for sessionen kan unge fra GSA’erne tilmelde sig, og de får så tilsendt et link til gruppechat-siden på vores hjemmeside. De kan chatte med hinanden og vores team, mens de arbejder på et digitalt mini-projekt, såsom at lave plakater til deres GSA. Alle sessioner tilsigter at forbinde de unge på tværs af GSA-grupperne, samt give dem mulighed for at lære nye digitale færdigheder ved at bruge online-redskaber, og at dele deres læring med hinanden.

Ressourcer: Hvilke ressourcer forudsætter denne praksis?

Gruppechat-sessionerne finder sted i løbet af, eller i slutningen af, skoledagen, alt afhængig af hvornår GSA’erne mødes, og det kræver at der er adgang til computere med wifi-forbindelser. Alle de digitale redskaber som bruges i forbindelse med sessionerne er gratis og let tilgængelige.Online-chatten kører på vores Ninchat -platform.

Feedback: Hvilken feedback har denne praksis fået fra de unge?

Feedback’en fra deltagerne i vores testgrupper har været positiv, og de unge tilkendegiver at det har været en positiv oplevelse at få kontakt til andre som dem selv, fra andre skoler, og at de praktiske workshops har været gode.

Evaluering: Hvordan er denne praksis blevet evalueret?

Gruppechatten’e bliver evalueret af gruppen efter hver session, og en spørgeskemaundersøgelse vil blive lavet i slutningen af året, blandt alle de GSA’er som har deltaget.

Fordele: Hvad har denne praksis bidraget med til organisationens arbejde med unge?

Udover at have gavnet de unge i grupperne, så har projektet givet vores pædagogiske medarbejdere mulighed for at udvikle deres egne digitale færdigheder, og at arbejde på en ny måde. At skabe et netværk mellem GSA’erne på tværs af forskellige skoler i Skotland gavner også LGBT Youth Scotland, ved at skabe stærkere relationer til de skoler, lærer og unge.

Supplerende links til information om den gode praksis:

https://www.lgbtyouth.org.uk/groups-and-support/digital-support/