Ryhmächat digitaalisen yhdenvertaisuuden ja inkluusion mahdollistajana (FI)

Ryhmäkeskusteluja käydään ennalta sovittuina aikoina. Toiminnot on suunnitellut meidän digitaalisen nuorisotyön ryhmämme. Koulujen LGBTI‑ryhmissä toimivat nuoret voivat etukäteen pyytää päästä osallistumaan, jolloin he saavat linkin verkkosivuillamme sijaitsevalle ryhmächatsivulle. Nuoret voivat keskustella sekä toistensa että tiimimme kanssa samalla, kun he toteuttavat pienen projektin, esimerkiksi tekevät julisteita omalle koululleen. Keskustelujen tarkoituksena on yhdistää eri alueilla toimivia nuoria, auttaa heitä opettelemaan uusia digitaalisia taitoja ja jakaa oppimaansa toisten nuorten kanssa.

Hyvän toimintatavan nimi:

Digital Equality and Inclusion Network

Maa:

Skotlanti

Organisaatio:

LGBT Youth Scotland

Kohderyhmä:

13–18‑vuotiaat LGBTI‑nuoret ja heidän ystävänsä

Tavoitteet

Useissa skotlantilaisissa yläkouluissa ja lukiossa on nyt Gender and Sexual Orientation Alliance (GSA) eli järjestö, joka tukee koulun LGBTI‑opiskelijoita ja auttaa ottamaan heidät mukaan toimintaan. Skotlannin kansallisena LGBTI‑nuoria tukevana järjestönä teemme yhteistyötä koulujen kanssa, joten näimme mahdollisuuden luoda koulujen LGBTI‑järjestöjen verkoston, jonka avulla nuoret voivat oppia toisiltaan ja tukea toisiaan. Näin he saavat äänensä kuuluviin yhteisössä kaikkialla Skotlannissa.

Kehitys

LGBT Youth Scotland ‑järjestö on pitänyt yllä yksityistä reaaliaikaista chatpalvelua vuodesta 2012. Palvelu toimii verkkosivuillamme, ja se on usein ensimmäinen kontakti, joka nuorillamme on palveluihimme. Nuoret, jotka asuvat alueilla, jossa järjestämme nuorten ryhmiä, voivat osallistua ryhmän toimintaan ja saada kasvokkain tukea nuorisotyöntekijältä.

Huomasimme, että sosiaalisesti tai maantieteellisesti eristäytyneet nuoret eivät voi osallistua ryhmiin tai kansallisiin hankkeisiin. Ryhmächat-toiminnon kehittäminen mahdollisti koulujen LGBTI‑järjestöjen verkostoitumisen maan laajuisesti, mikä taas mahdollisti nuorten verkostoitumisen laajempaan nuorten LGBTI‑kouluverkostoon.

Työskentelimme yhdessä nuorten kanssa Lothianin alueen kouluissa ja kehitimme sekä testasimme hanketta. Hanke toteutetaan skotlantilaisissa kouluissa kouluvuoden 2018–2019 aikana.

Toiminta

Ryhmäkeskusteluja käydään ennalta sovittuina aikoina. Toiminnot on suunnitellut meidän digitaalisen nuorisotyön ryhmämme. Koulujen LGBTI‑ryhmissä toimivat nuoret voivat etukäteen pyytää päästä osallistumaan, jolloin he saavat linkin verkkosivuillamme sijaitsevalle ryhmächatsivulle. Nuoret voivat keskustella sekä toistensa että tiimimme kanssa samalla, kun he toteuttavat pienen projektin, esimerkiksi tekevät julisteita omalle koululleen. Keskustelujen tarkoituksena on yhdistää eri alueilla toimivia nuoria, auttaa heitä opettelemaan uusia digitaalisia taitoja ja jakaa oppimaansa toisten nuorten kanssa.

Resurssit

Ryhmächatkeskustelut järjestetään joko koulupäivän aikana tai sen päätteeksi, riippuen siitä, missä koulujen LGBTI‑tukiryhmät tapaavat. Keskusteluja varten tarvitaan tietokoneita, joissa on verkkoyhteys. Kaikki keskusteluissa käytetyt digitaaliset työkalut ovat ilmaisia ja helposti saatavilla. Online chat järjestetään meidän Ninchat‑alustallamme.

Palaute

Olemme saaneet positiivista palautetta testiryhmien osallistujilta. Nuoret ovat kertoneet, että muissa kouluissa opiskeleviin vertaisiin tutustuminen on ollut myönteinen kokemus. Lisäksi työpajojen käytännönläheinen luonne on ollut tarpeellista.

Arviointi

Ryhmä arvioi ryhmächatkeskustelun joka keskustelun lopuksi, ja vuoden lopussa kaikki hankkeeseen osallistuvat LGBTI‑tukijärjestöt vastaavat kyselyyn.

Edut

Hanke on hyödyttänyt ryhmissä toimivia nuoria, mutta myös antanut nuorisotyöntekijöillemme mahdollisuuden kehittää heidän digitaalisia taitojaan ja työskennellä uudella tavalla. Eri puolilla Skotlantia toimivien LGBTI‑järjestöjen verkostoituminen hyödyttää myös LGBT Youth Scotland ‑järjestöä, sillä yhteistyön avulla voi rakentaa vahvemmat suhteet koulujen, opettajien ja nuorten kanssa.

Lisätietoa

https://www.lgbtyouth.org.uk/groups-and-support/digital-support/