Digitale workshops som deltagelse i byplanlægning (DK)

Unge bør involveres i de sager, som har betydning for dem. Men når det gælder lokalplaner for byområder, så er disse ofte ikke særlig interessante for de unge. Her kan de digitale workshops være et nyt ungdomsfokuseret tilbud om deltagelse i lokalplanlægningen. De digitale medier gør det muligt at udforske og udtrykke éns krav til et områdes design, samtidig med at det tilbyder en legende tilgang til emnet.

Land

München, Tyskland

Organisation

JFF – Institute for Media Research and Media Education

Målgruppe

Unge fra 14 år og op, fra byen, som eventuelt er særligt interesseret i computerspil.

Mål

Unge bør involveres i de sager, som har betydning for dem. Men når det gælder lokalplaner for byområder, så er disse ofte ikke særlig interessante for de unge. Her kan de digitale workshops være et nyt ungdomsfokuseret tilbud om deltagelse i lokalplanlægningen. De digitale medier gør det muligt at udforske og udtrykke éns krav til et områdes design, samtidig med at det tilbyder en legende tilgang til emnet.

Udvikling

De digitale workshops bygger videre på tidligere koncepter, hvor det primært var film, der blev brugt til at tilbyde de unge et medie, hvor de kunne udtrykke deres krav. De digitale workshops bruger computerspil (Minecraft), samt digital lydredigering.

Aktivitet

De digitale workshops kan afholdes i forskellige formater. De organiseres til lejligheden, i de områder hvor planlægningsprocessen i øjeblikket er undervejs. En workshop kan vare 2 – 5 dage. Det er vigtigt, at resultaterne heraf indarbejdes i planlægningsprocessen, ved et offentligt arrangement.

Ressourcer

Projekterne bør foregå i nærheden af det område byplanlægningen er undervejs. De tekniske forudsætninger som skal være på plads er computere, internetadgang, arbejdsstationer, opslagstavler, og adgang til Minecraft (uddannelses-udgaven) og/eller udstyr til digitale lydoptagelser og redigering.

Feedback

Feedback fra både deltagere og eksterne parter var ekstremt positiv. De digitale workshops har allerede modtaget flere priser, for deres innovative tilgang til at inddragelse af de unge.

Evaluering

Alle digitale workshops bliver til til sidst evalueret af deltagerne. Flere digitale workshops (specielt Plan Nord/Øst) blev også fulgt fra videnskabeligt hold.

Fordele

Konceptet tilbyder de unge attraktive muligheder for at blive involveret i byplanlægnings-processen, på en måde som er passende for de unge. Derudover, så lærer deltagerne nye måder at bruge digitale medier på.

Supplerende information

Plan Nord/Ost:  https://www.plan-nord-ost.de/

Room for all! With Minecraft Giesing: https://www.jff.de/games/platz-fuer-alle-mit-minecraft-giesing-mitgestalten/