Future monster lab (SV)

Future Monster Lab är en fyra dagar lång workshop där barn upp till 12 år utvecklar sina framtidsmonster. Barnen tänker på framtiden, miljön och hållbarhet samt samlar in och bearbetar använt material och lär sig om (digitala) tekniker. Deras monster kan sedan använda materialet för att informera om eller förevisa tekniska lösningar, eller för att protestera ‒ i vilket fall som helst visar de på idéer för en bättre värld!

Plats

Tyskland

Organisation

mediale pfade.org – Association for Media Education e.V. som en del av EU-projektet DOIT Entrepreneurial skills for young social innovators in an open digital world.

Målgrupp

Ungdomar i åldern från 6 till 12 år

Aktivitet och mål

Future Monster Lab är indelad i faser av forskning och utbyte av idéer med andra samt faser av experiment och konstruktion. Workshoppens kärnämnen är framtiden, miljön och hållbarhet. En mängd olika metoder används för att ge barnen en utforskande och lekfull inställning. Vad beträffar hållbarhet tas monsterkomponenterna från gamla elektroniska apparater och från begagnat förpackningsmaterial som återanvänds. Utgångspunkten för diskussionen om miljö- och framtidsfrågor är deltagarnas livsmiljö. Tillsammans kommer vi fram till vilka utvecklingar och förändringar på vår planet som berör barnen. De framtidsmonster som byggs i den andra fasen är företrädare för stormakter, och fungerar som behållare för barnens budskap. Detta uppnås med hjälp av tekniskt implementerade eller modelliknande funktioner, till exempel sopgripfläktar för ren luft eller filteranordningar för mikroplast i havet.

Med stöd av pedagogerna återanvänder deltagarna motorer, brytare, lampor och andra komponenter från obrukbara elektroniska anordningar som delar av monstren. Samtidigt öppnas den svarta lådan ”teknisk anordning” upp för barnen, och de kan få insikt i det faktum att de mest komplexa anordningarna inte är mer än en kombination av en mängd ofta redan kända enskilda delar.

Monstren byggs i grupper. Barnen går igenom en designfas tillsammans och kommer överens om ett gemensamt mål. För konstruktionsfasen används agila metoder så att barnen i stor utsträckning kan organisera sig själva. Mediepedagogerna tillhandahåller ramverket för innehållet och stöder barnen/teamen med att genomföra sina idéer.

Resurser

För ett framtidsmonsterlabb behöver man, förutom ett förråd med material, framför allt lämpliga rum som gör det möjligt att demontera den gamla utrustningen i ett verkstadsområde (där det finns faciliteter för hantering av den resulterande smutsen) samt även tillhandahålla gemensam rådgivning och arbeta i team.  Verkstaden ska ha plats för en tydligt arrangerad uppsättning med verktyg: Tång, skruvmejslar i alla storlekar ‒ även för mycket små skruvar (smartmobilreparationssatser), sax. Avbitare, kniv och hammare om det behövs.

Säkra arbetsplatser är särskilt viktigt för lödning och varmlimning samt för att demontera och bryta upp höljen. Det rekommenderas att det finns arbetshandskar i liten storlek tillgängliga.

Konstruktionsmaterial:

Dessa gamla apparater är särskilt intressanta:

  • trasiga bärbara datorer, stationära datorer
  • obrukbara telefoner, mobiltelefoner, smartmobiler
  • gamla skrivare
  • Videobandspelare/kassettbandspelare/
  • tangentbord + konsoler
  • elektriska leksaker
  • trasiga soldrivna lysdioder/ljusslingor

För att bygga monstren behövs också följande:

  • rengjorda mat- och dryckesförpackningar (dryckeskartonger, plastflaskor, yoghurtkoppar, kexförpackningar, …)
  • tomma toalettpappersrullar, äggkartonger, kartongpapp, …
  • förpackningsmaterial för paketleveranser (kartonger, bubbelplast, skum, …)

Det är viktigt att det finns tillräckligt med förbindningselement tillgängliga i verkstaden ‒ helst varmlim, gaffatejp, ståltråd och, vid behov, skruvar, klädnypor, modellera och snören.

För konstruktionen av enkla kretsar för lysdioder eller motorer är krokodilklämmor lämpliga. Emellertid är det bästa en lödstation som handhas av en person med relevant teknisk expertis.

Återkoppling

Återkopplingen för Future Monster Lab har varit genomgående positiv ‒ ungdomarna tycker om att kunna arbeta längre tid med samma projekt med mycket personligt ansvar och behovsorienterat stöd vid arbetsuppgifter som lödning eller hårdlödning. Många barn tycker det är lätt att låta fantasin flöda fritt. Monstret är inte bara en projektionsyta för kreativt konstnärligt uttryck utan erbjuder också utrymme för implementering av tekniska idéer och uppfinningsrik talang. Det uppstod ofta en anda av lagarbete. Utmaningar och svårigheter med samordning och gemensam brainstorming blev också föremål för reflektion och framgångshistorier.

Barnen kände sig mycket stolta när de hade övervunnit de ibland ansträngande faserna med att testa saker och ting.

Fördelar

Deltagarna uppmuntras att uppleva sig själva som kreativa personligheter med egna idéer. De kan utveckla sin potential på olika områden ‒ från expertis inom miljöområdet, avfallsproblem, klimatförändringar samt sociala färdigheter som lagarbete och ömsesidigt stöd till teknisk förståelse och konstnärligt uttryck.

Barnen skaffar sig färdigheter inom elektronik, användning av verktyg och användning av lödkolvar. Genom att den svarta lådan för de tekniska anordningarna öppnas upp för deltagarna får de insikter om komplexa anordningars funktioner och material. De lär sig att avfall ofta kan återanvändas och är en värdefull resurs.

I Future Monster Lab ges möjlighet att uppleva och inse att problem i den sociala miljön kan hanteras, och att uppfinningsprocesser kan producera lösningar. Framförallt visas barnen att de har en röst att komma med!

Mer information

https://medialepfade.org/future-monster/

https://medialepfade.org/2019/02/future-monster-lab-wir-bauen-zukunftsmonster/

https://www.doit-europe.net/