Gaming as youth work (SV)

Gaming in Youth Work engagerar socialt isolerade ungdomar som kanske inte vanligtvis har tillgång till ungdomstjänster.

Plats

Irland

Organisation

Carlow Regional Youth Service

Målgrupp

Tonåringar, socialt isolerade ungdomar

Mål

Använda Gaming in Youth Work för att engagera socialt isolerade ungdomar som kanske inte vanligtvis har tillgång till ungdomstjänster.

Utveckling

Det var allmänt känt bland ungdomsarbetare att många ungdomar är tunga användare av videospel. Detta gäller särskilt de som hade gått igenom ett djupgående trauma eller som har särskilda behov.

Det blev tydligt att videospel, som tog upp stora delar av deras tid, var betydelsefulla för dessa ungdomar, och att vi i egenskap av ungdomsarbetsförmedling inte hade grepp om hur man bäst kan stödja ungdomar i denna situation.

Från denna utgångspunkt började vi utveckla grupper för att stödja unga videospelare. Grupperna har lockat unga människor med en mängd olika sociala och känslomässiga behov. Många av dessa människor hade inte tidigare varit engagerade i någon form av ungdomsstöd.

Aktivitet

Vi arbetade med ett antal ungdomar under flera månader för att utveckla en grupp och faciliteter för att tillgodose unga videospelares behov. Tillsammans utvecklade de detta program, som vi såg över vecka från vecka för att förbättra aktiviteterna och strukturen:

4‒5 ‒ Gratis videospelande
5:00 ‒ Gruppchatt/diskussion
5:15 ‒ Teamutmaning/teamaktivitet
Ca 5:45 ‒ Gratis videospelande
6:00‒6:30 ‒ Paus från videospelandet, ungdomarna tar matpaus (tar med egen mat för uppvärmning, ställer in i mikrovågsugn eller tar en sväng till stan med föräldrarnas tillstånd)
6:30 ‒ Gratis videospelande
7:30 ‒ Gruppdiskussion och utvärdering av sessioner
8:00 ‒ Slut för dagen

Utöver programmet ovan sker ett antal ”avbrottsaktiviteter” varje vecka, t.ex. videoredigering, evenemangsplanering och konsultationsarbete för att förbättra våra tjänster. Som en ung person uttryckte det den här veckan: ”Aktiviteten kan vara vad som helst och är mycket varierad.”

Resurser

Videospelsystem och datorer. Dessa har köpts in från flera ställen, och många har donerats till oss.

Äldre teknik är särskilt intressant för ungdomar, och tre av våra teveapparater är av mycket gammal modell som vi fick gratis genom Facebook Marketplace.

Återkoppling

Vi har fått mycket positiv återkoppling från ungdomar om denna grupp. En av dem kallar den för ”den bästa delen av min vecka”, medan en annan säger: ”Jag älskar den här gruppen. Jag tror att det är det bästa som hänt mig eftersom jag kan spela videospel och vara social. Vanligtvis spelar jag bara videospel och håller mig för mig själv, men här gör jag både det och får socialt umgänge.” En ung person sa att: ”Jag har egentligen inga vänner, och jag går inte i skola, så den här gruppen hjälper mig att ha vänner och ha något att göra.”

Föräldrar är särskilt positiva, och konstaterar att detta har gjort en betydande skillnad för deras barn. För ett antal ungdomar är denna grupp deras primära, eller enda, sociala aktivitet. I vissa fall har den troligtvis förändrat inriktningen på deras unga vuxenliv.
Utvärdering Varje vecka deltar ungdomarna i en grupputvärdering där var och en kommer upp med en sak de tyckte om och något annat de vill göra nästa vecka samt säger en uppmuntrande kommentar till en gruppdeltagare. Denna enkla formel ingjuter reflektion, utvärdering och teamarbete i varje session.

De flesta veckor efterfrågas dessutom ytterligare återkoppling. Ungdomarna ges stöd för att driva egna evenemang för andra, till exempel spelturneringar, som är öppna för den breda allmänheten, och bistås med att utvärdera dessa evenemang.
Fördelar Fördelarna med upprättandet av denna grupp, eller ”spelgemenskap”, har varit många.

Det har skapat en miljö där ungdomarna kan få stöd av jämlika. Detta är särskilt viktigt för ungdomar som utanför gruppen i mycket begränsad utsträckning är socialt engagerade, och som gruppen ibland utgör deras enda form av social kontakt för.

När föräldrar eller professionella som arbetar med ungdomar tidigare sökte stöd för ungdomar som var tunga användare av videospel uppstod en osäkerhet i hur man bäst skulle hantera problemet. Nu har en tydlig remissväg skapats genom vilken vi kan erbjuda en distinkt form av stöd åt den unga personen.

Dessutom har gruppen arbetat tillsammans på ett antal projekt, bland annat med att vara promotor för en gamingfestival i Comic Con-anda som fick ett högt deltagarantal.

Fördelarna med programmet klargörs bäst genom att se på de personliga utvecklingsresor som ungdomarna i gruppen gjort. För många har det varit en vändpunkt i deras sociala och känslomässiga utveckling. För andra, som varit socialt tillbakadragna, har det representerat en möjlighet att göra återinträde i den fysiska världen igen genom att de videospel som så ofta är en form av tröst och stöd använts som ett sätt att hjälpa dem få kontakt med andra.

Mer information

Gruppens ansvarige organisatör, Tom Manning, avslutar för närvarande en avhandling om hur ungdomstjänster kan svara på behoven hos unga människor som är tunga användare av videospel, särskilt de som också är socialt isolerade. Om du är intresserad av vidare diskussioner kan du kontakta honom på e-postadressen (c00245037@itcarlow.ie)