HashtagME (DK)

I workshoppen kaster unge mennesker et kritisk blik på koncepter som ”smuk”, ”normal”, ”sund” og ”syg”. De tænker over ting, der har indflydelse på deres selvbillede, og lærer en positiv tilgang til deres egne kroppe. De diskuterer også madens rolle i deres liv: Den kan både være en trøst eller en motivationsfaktor.

Land

Østrig

Organisation

Et hold af frivillige medie-lærere og psykologer.

Målgruppe

Unge mennesker over 13 år.

Formål

I workshoppen kaster unge mennesker et kritisk blik på koncepter som ”smuk”, ”normal”, ”sund” og ”syg”. De tænker over ting, der har indflydelse på deres selvbillede, og lærer en positiv tilgang til deres egne kroppe. De diskuterer også madens rolle i deres liv: Den kan både være en trøst eller en motivationsfaktor. Hvordan lægger man mærke til, når nogen krydser over grænsen til en spiseforstyrrelse? Hvordan bliver vores kropsopfattelse påvirket af Facebook, Instagram og så videre?

Udvikling

Det østrigske ungdomsministerie støttede udviklingen af workshop-konceptet som en del af deres fokus på unge menneskers sundhed. Studier har vist, at sociale medier har en negativ indflydelse på unge menneskers opfattelse af deres kroppe.

Aktiviteter

De forskellige workshops tager ca. 3 timer og finder sted blandt det samme køn; En kvindelig #ME-træner arbejder med pigerne, mens en mandlig kollega arbejder med drengene.
Træneren modererer diskussionen med spørgsmål og eksempler fra sociale medier. Der er visse
centrale temaer: ”Hvad er min definition af ”smuk”, og hvor kommer den fra?”, ”Hvorfor har jeg en tendens til at være mere fordømmende overfor mig selv, end jeg er overfor andre?”, ”Hvordan kan jeg lære at synes godt om mig selv?”, ”Hvordan kan jeg handle, hvis jeg finder ud af, at sociale medier påvirker mig negativt?” osv.

Workshoppen kan have forskellige forløb med forskellige grupper, hvor de emner, der er mest relevant for gruppen, får størstedelen af tiden og opmærksomheden.

Træneren er ikke bare en moderator, men tager også selv del i øvelserne og udtaler sig om sine egne erfaringer med sociale medier. Ligesom de andre deltagere er denne også bekendt med det pres, der følger med at skulle være perfekt og smuk.

I én øvelse tegner deltagerne et billede af dem selv og markerer et sted på kroppen, som de finder smukt. Dernæst skal deltagerne kommentere på alle tegningerne og markere alt, de finder smukt ved de andre presoner.

NOTE: Skyggebillederne (i videoen) er blot en illustration og ikke en del af #ME-workshoppen. De er udelukkende produceret til denne video på et separat møde.

Ressourcer

Hver gruppe (drenge og piger) behøver forskellige rum, hvor de ikke kan blive forstyrret, en
computer (med internetforbindelse) og en videoprojektor eller en stor TV-skærm. Den vigtigste
ressource er dog en træner, der aktivt observerer mediernes rolle i unge mennesker hverdag, og som selv er aktiv på sociale medier. Træneren skal vide, hvordan det føles at blive påvirket og være klar til at dele sin egen opfattelse. Ærlighed og tiltro er vigtigt. Udover egne personlige erfaringer skal træneren være bekendt med forskningsmæssige resultater vedrørende sociale mediers indflydelse og følge aktuelle diskussioner vedrørende disse og indsamle passende eksempler. Dette kan f.eks. være interessante kampagner, vigtige diskussioner på sociale medier eller influencers, der laver om på sig selv, så de bliver til unaturlige, dukke-lignende væsener.

Feedback

Ungdomsarbejdere har i deres feedback understreget, at workshoppen er rigtig god til at komme i kontakt med de aktuelle temaer, der omhandler unge mennesker. ”Det her var lige, hvad vi havde brug for”. De unge forventer ofte almen undervisning og er positivt overrasket over, hvor interaktiv workshoppen er. De kan også godt lide måden, hvorpå trænerne selv tager aktivt del i det hele. Deres favoritdel af workshoppen er tegneøvelsen om selvopfattelse og andres opfattelse af en selv: ”Den feedback, man får, gør bare en så glad”. I nogle tilfælde har workshoppen en positiv effekt på gruppeatmosfæren på længere sigt.

Evaluering

I pilot-fasen blev workshoppen evalueret igennem spørgeskemaer.

Fordele

#ME-trænere arbejder også som trænere af ungdomsarbejdere i forskellige kontekster i Østrig og deler ud af deres metoder og erfaringer. #ME-workshops viser, hvor vigtigt det er at reflektere; unge mennesker har brug for muligheden for at tale om deres erfaringer med og på sociale medier og udforske og føle disses indflydelse. Inden for disse rammer består digitalt ungdomsarbejde mest af arbejde ift. forhold. Trænerens hovedsagelige triumf består i at skabe et sikkert rum til en troværdig og respektfuld diskussion.

Supplerende links til mere information