Hvad er foto-historien? Syrien - Tipperary (DK)

Vi ønskede at hjælpe unge mennesker med at fortælle deres historier; at opbygge selvsikkerhed gennem historiefortællings-processen; at bruge de digitale færdigheder som de allerede besidder; og i sidste ende, at gøre disse historier tilgængelige for et bredere publikum, i form af undervisningsmateriale.

Land

Irland

Organisation

Youth Work Ireland Tipperary

Målgruppe

15 unge fra Syrien (syriske flygtninge)

Mål: Hvad er formålene med denne praksis?

Vi ønskede at hjælpe unge mennesker med at fortælle deres historier; at opbygge selvsikkerhed gennem historiefortællings-processen; at bruge de digitale færdigheder som de allerede besidder; og i sidste ende, at gøre disse historier tilgængelige for et bredere publikum, i form af undervisningsmateriale.

Udvikling: Hvordan begyndte denne praksis?

Mange unge kommer for at bosætte sig i et nyt land med deres familier, og nogle gange alene, grundet omstændigheder, som de ikke selv har magt over. Denne bevægelse, væk fra alt som er velkendt, kan være meget forstyrrende for en ung persons selvopfattelse. Nogle unge har smertefulde minder i bagagen. Samtidig, så kan det at flytte til, og bosætte sig i, et nyt land også være en opdagelsesrig tid, hvor man lærer nye ting. For nogle unges vedkommende, så er deres fortællinger historier fra det hverdagsliv som vi allerede kender. Vi så denne praksis som en mulighed for at være spørgende, at skabe forbindelse og interesse mellem et bredere publikum og unge mennesker fra Syrien, i en tid hvor islamofobien er stigende; vi ville tilbyde en mulighed for at nedbryde barriere, anerkende forskellighed, og en mulighed for at reflekterer over de erfaringer som unge mennesker har tilfælles.

Hvordan har udviklingen været sidenhen?

Vi startede med en udstilling, hvor mange unge valgte at fortælle deres historier foran et lokalt publikum og deres familier. Som noget vigtigt, så viste udstillings-panelerne historierne på både engelsk og arabisk. Dette var vigtigt for de unges familier, fordi det var en anerkendelse af at deres identitet er vigtig. Derefter udviklede vi undervisningsmaterialet på http://youthworktipperary.ie/blog/whats-the-photostory-syria-tipperary/ som pedagogiske medarbejdere kan bruge til at facilitere et større engagament i de unges historier. En af de unge vil, i fællesskab med en central pædagogisk medarbejder, facilitere en undervisningslektion, ved et kommende arrangement, med udgangspunkt i undervisningsmaterialet. Udstillingen har været udstillet på lokale skoler, samt i lokale kommunale områder. Undervisningsmaterialet kan også findes på developmenteducation.ie .

Aktiviteter: Hvordan virker denne praksis / Hvordan udfoldes den i praksis?

Vi afviklede forløbet hen over 10 uger, med tre forskellige grupper, og tacklede aldersgrupperne på forskellig vis; var fleksible, og tilpassede planer og steder, når det var nødvendigt. Når det gjaldt den ældre gruppe, så arbejdede vi med pigerne og drengene hvor for sig, og brugte en uformel tilgang til de samtaler, hvor vi fandt frem til historierne. Vi arbejdede på en mere struktureret måde med den yngre gruppe (9-12).

Ressourcer: Hvilke ressourcer er en nødvendig forudsætning for denne praksis?

Tillid mellem den pædagogiske medarbejder, og de unge mennesker og deres familier, er vigtig. Det var vigtigt at forstå Augusto Boals pædagogiske tilgang, og at tilpasse denne til den konkrete kontekst. Brug af smartphones og Ipads var også et vigtigt aspekt af projektet.

Feedback: Hvilken feedback har denne praksis fået fra unge mennesker?

De unge har set projektets udvikling som tiden gik, og har engageret sig mere i det efterhånden som udviklingen skred frem. Det har været vigtigt for dem, fordi de føler sig set, at de selv er blevet anerkendte og lagt mærke til i denne process.

Evaluering: Hvordan er denne praksis blevet evalueret?

Denne praksis er under løbende evaluering og eftersyn, gennem feedback fra de unge, samt feedback fra undervisnings-arrangementer.

Fordele: Hvilket bidrag har denne praksis ydet til organisationens arbejde med unge?

Denne praksis har faciliteret skabelsen af en vedvarende relation mellem organisationens ungdomstilbud og de syriske familier. Den har endvidere skabt materiale som kan understøtte diversitetsfremmende undervisning i organisationen, og har fremmet den interkulturelle kompetence og forståelsen for menneskerettigheder i organisationen. Den har desuden gjort det muligt for organisationen at undervise sammen med projektets deltagere.

Supplerende links til mere information om den gode praksis:

http://youthworktipperary.ie/blog/whats-the-photostory-syria-tipperary/