JUZ macht Druck - in 3D! (FIN)

Kaksi 3D-tulostinta hankittiin nuorisotila JUZille osana osallisuusprosessia. Yhdessä nuorten kanssa niille kehitettiin toimintaa. Toisaalta 3D-tulostimia käytetään itsenäisenä toimintavälineenä, toisaalta osana nuorisotilan muuta toimintaa.

Maa

Saksa

Organisaatio

JUckt´Z Rimpar – yhdistys joka työskentelee lasten ja nuorten kanssa osana Markt Rimpar e.V.:tä, lyhyemmin KiJuRim

Kohderyhmä 

Nuorisotilalla käyvät lapset ja nuoret

Tavoitteet

Toiminnassa on kyse kokemusten jakamisesta ja siitä, miten digitaalisilla työkaluilla voi toteuttaa omia ideoitaan. 3D-tulostus tuo tämän konkreettiseksi sanan mitä todemmassa merkityksessä. Lisäksi Matalan kynnyksen pääsy digitaalisiin työkaluihin tehdään mahdolliseksi, sillä teknologia on aina paikan päällä ja vertaisnuoret toimivat ”asiantuntijoina”. Prosessi toimii myös nuorten vastuuttamisena, jossa JUZin työtä siirretään nuorten käsiin. Tarkoituksena on myös havainnoida miten 3D-tulostus vaikuttaa muihin työn alueisiin.

Tausta

Maker -workshopin innostamina nuorisotilan nuoret olivat aloitteellisia 3D -tulostimien ostamisen suhteen. Tämä oli mahdollista Bavarian youth ring -tukiohjelman avulla. Tämän toiminnan erityispiirteenä on alusta asti ollut se että se keskittyy vahvasti nuorten osallisuuteen ja sitoutumiseen. Keskeisiä periaatteita ovat vertaisoppiminen ja itseohjautuvuus. Nuorten kanssa ja tukena ovat paikallinen sosiaalikasvattaja ja alueen vastuullinen mediakonsultti. Nuorten ääntä kuullaan erityisesti yhteisissä tapaamisissa ja työn tavoitteita kehitetään yhdessä nuorten kanssa jatkuvasti.

Toiminta

Nuoret ovat perustaneet “ydinryhmän”, joka suunnittelee ja toteuttaa laitteiden ostoa, rakennusta ja ylläpitoa. Lisäksi he ovat tehneet itselleen käyttösäännöt. Suunnitteluvaiheen aikana he ajattelivat jo pitkän aikavälin mukaan ja ostivat kaksi tulostinta:

  • Yksi täysin koottu ja tulostusvalmis
  • Yksi itse kasattava paketti jonka avulla he voivat myös oppia tekniikan saloja ja optimointia

Näin toimimalla nuoret pystyivät takaamaan että tulostus on aina mahdollista ja samalla on syy tulla tutuksi teknologian kanssa jotta itse hoidettava ylläpito on mahdollista.

Alkuvaiheen jälkeen ydinryhmän tehtävänä on tutustuttaa muita nuoria 3D-tulostukseen, opettaa heitä käyttämään tarvittavia ohjelmistoja, levittää tietoa verkkosivuista joilta 3D -malleja voi ladata sekä varmistaa kaikkien toimiminen sääntöjen mukaan. Tämä tarkoittaa myös että muut nuoret voivat ottaa yhteyttä ydinryhmän jäseniin milloin tahansa kun he haluavat tulostaa jotakin ja tarvitsevat apua. JUZin henkilökunnan jäsen ohjaa ryhmän toimintaa.

Resurssit 

Nuorisotila osoitti nuorten käyttöön tarvittavan tilan 3D -tulostukselle ja teetti sähkötyöt ja pöydän rakennuksen nuorten suunnitelmien mukaan. Nuoret auttoivat remontti- ja sisustustöissä. Seinään (ei lattiaan) kiinnitettävä pöytä suunniteltiin mahdollistamaan häiriötön 3D -tulostus.

Rahoitus saatiin Bavarian youth ringin mediatoiminnalta ja Rimparin kunnalta. Vanhemmista nuorista koottiin vertaisohjaajien joukko.

Palaute ja arviointi

Nuoret arvostavat erityisesti sitä, että teknologia on käytössä milloin tahansa. Samoin tulostimien oleminen ”nuorten hallinnassa” nähdään erityisen hyvänä asiana ja vahvistaa nuorten itseluottamusta. Nuorisotilan “diginörteillä” on yhtäkkiä tärkeä rooli ja he ovat aktiivisia ydinryhmässä. Näin erilaisista digitaalisista taidoista tulee myös näkyviä ja ne saavat arvostusta.

Idea valittiin Bavarian youth ringin toimesta ”innovatiiviseksi nuorisotyön lähestymistavaksi”.

Hyödyt 

Tulostimet laukaisevat joissain nuorissa luovan prosessin. Digitaalisesta teknologiasta on myös tullut luonnollinen ja näkyvä osa nuorisotilan toimintaa ja sen kanssa on lupa tehdä omia kokeiluja.

Ensimmäiset spontaanit ideat yleisestä tilan nuorisotyöstä (“paikasta täytyy tehdä siistimpi”) voidaan myös toteuttaa 3D-tulostuksen avulla; esimerkiksi videolla näkyy kuinka peliohjaimille tulostettiin pidikkeet, jotta niille on oma paikkansa nuorisotilalla.

Lisätietoa ja linkkejä

https://juze-markt-rimpar.de/2019/03/26/juz-macht-druck-in-3d-2/