Kaupunkisuunnitteluun osallistavat työpajat (FI)

Nuorten tulisi olla osallisina kaikissa heitä koskevissa päätöksissä. Kuitenkaan erityisesti kaupunkialueiden suunnitteluprosessit eivät juurikaan kiinnosta nuoria. Digityöpajat tarjoavat nuorille uusia lähestymistapoja osallistua alueen suunnitteluprosessiin. Digitaalisen median työkalujen avulla nuoret tutkivat ja kertovat omia ajatuksiaan alueen suunnittelusta ja samalla lähestyvät aihetta leikkisästi.

Sijainti

München, Saksa

Organisaatio

JFF – mediatutkimuksen ja mediakasvatuksen instituutti

Kohderyhmä

Alueen yli 14-vuotiaat nuoret, jotka saattavat olla erityisen kiinnostuneita tietokonepeleistä

Tavoitteet

Nuorten tulisi olla osallisina kaikissa heitä koskevissa päätöksissä. Kuitenkaan erityisesti kaupunkialueiden suunnitteluprosessit eivät juurikaan kiinnosta nuoria. Digityöpajat tarjoavat nuorille uusia lähestymistapoja osallistua alueen suunnitteluprosessiin. Digitaalisen median työkalujen avulla nuoret tutkivat ja kertovat omia ajatuksiaan alueen suunnittelusta ja samalla lähestyvät aihetta leikkisästi.

Kehittäminen

Digityöpajat perustuvat aiemmille konsepteille, joissa erityisesti elokuvaa käytettiin tapana nuorille kuvata heidän tarpeitaan. Digityöpajoissa käytetään tietokonepelejä (Minecraft) sekä digitaalista äänenkäsittelyä.

Toiminta

Digityöpajoja voidaan järjestää eri muodoissa. Niitä järjestään tarpeen mukaan alueilla, joilla on menossa kaavoitussuunnittelua. Työpajat kestävät 2–5 päivää. On tärkeää, että tulokset otetaan kaupunkisuunnitteluprosessissa huomioon julkisessa tapahtumassa.

Resurssit

Hankkeet on toteutettava lähellä aluetta, jota suunnitellaan. Teknisiin vaatimuksiin kuuluvat tietokoneet, internet-yhteys, työasemat, ilmoitustaulu ja Minecraft-pelin kouluversion käyttöoikeus ja/tai digitaaliset äänentallennus- ja käsittelylaitteet.

Palaute

Palaute sekä osallistujilta että ulkoisilta toimijoilta on ollut erittäin myönteistä. Digityöpajat ovat jo voittaneet useita palkintoja luovista tavoista osallistaa nuoria.

Arviointi

Kaikkien digityöpajojen osallistujat suorittavat loppuarvioinnin. Useissa digityöpajoissa (erityisesti Plan Nord/Ost -hankkeessa) suoritettiin myös tieteellinen arviointi.

Vaikuttavuus

Konsepti tarjoaa nuorille houkuttelevia mahdollisuuksia osallistua kaupunkisuunnitteluun heille sopivalla tavalla. Lisäksi osallistujat oppivat uusia tapoja käyttää digitaalista mediaa.

Lisätietoja

Plan Nord/Ost https://www.plan-nord-ost.de/

Room for all! With Minecraft Giesing https://www.jff.de/games/platz-fuer-alle-mit-minecraft-giesing-mitgestalten/