KiddyMon Royal (FI)

Paikannukseen perustuvassa pelissä nuorisotyöntekijät muuntautuvat KiddyMon-hahmoiksi, jotka piiloutuvat alueen eri puistoihin. Lapset, jotka haluavat pelata peliä, muodostavat ryhmiä. Jokaisella ryhmällä täytyy olla älypuhelin ja he saavat GPS-koordinaatit peliin rekisteröidyttyään. GPS-koordinaateilla pelaajat löytävät KiddyMonien olinpaikan. Kiddymonin löytämisen jälkeen nuoret aloittavat keskustelun määrätystä aihepiiristä ja suorittavat pieniä haasteita.

Maa

Itävalta

Organisaatio

Kiddy & Co

Kohderyhmä

Lapset ja nuoret Wienin 14. peruspiirissä

Tavoitteet

  • Peli rohkaisee lapsia ja nuoria tutkimaan julkista tilaa
  • Peli rohkaisee nuoria osallistumaan ryhmätoimintaan
  • Pelin kautta nuoret tutustuvat uusiin paikkoihin ja puistoihin alueella
  • Peli rohkaisee nuoria käyttämään navigointisovelluksia löytääkseen salaisia paikkoja
  • Pelin avulla nuoret oppivat käyttämään mobiililaitteensa uusia toimintoja
  • Peli rohkaisee lapsia ja nuoria keskustelemaan mediasisällöistä (mm. turvallinen verkonkäyttö)

Kehitys

Kiddy & Co on Wienissä toimiva nuorisotyöllinen organisaatio. Se pyörittää kahta nuorisotaloa ja jalkautuvaa työtä kaupungin 14. peruspiirissä. Vuonna 2016 nuorisotyöntekijät vaikuttuivat lisätyn todellisuuden pelien kuten „Pokemon Go“ suosiosta kohderyhmänsä keskuudessa. He saivat idean kehittää vastaavan yksinkertaistetun version gps-sovellukseen perustuvasta pelistä. Pelin nimeksi valikoitu „KiddyMon“ ja sitä pelattiin ensimmäisen kerran Maaliskuussa 2017. Peli kestää n. 6-7 tuntia.

Vuonna 2018 nuorisotyöntekijät kehittivät päivitetyn version „KiddyMon Royal“, jota pelattiin eräänä perjantai-iltapäivänä Huhtikuussa 2018.

Toiminta

Paikannukseen perustuvassa pelissä nuorisotyöntekijät muuntautuvat KiddyMon-hahmoiksi, jotka piiloutuvat alueen eri puistoihin. Lapset, jotka haluavat pelata peliä, muodostavat ryhmiä. Jokaisella ryhmällä täytyy olla älypuhelin ja he saavat GPS-koordinaatit peliin rekisteröidyttyään. GPS-koordinaateilla pelaajat löytävät KiddyMonien olinpaikan. Kiddymonin löytämisen jälkeen nuoret aloittavat keskustelun määrätystä aihepiiristä ja suorittavat pieniä haasteita. KiddyMon -hahmon nimet vihjaavat keskustelun aihepiiristä (mm. „Sovelluksensyöjä“). Haasteiden suorittamisesta palkitaan. Joukkue, joka löytää päivän aikana eniten KiddyMoneja ja antaa kysymyksiin eniten oikeita vastauksia voittaa päivän päätteeksi palkinnon.

Resurssit

  • Suuri määrä nuorisotyöntekijöitä (ainakin 8-10 kappaletta), riippuen KiddyMonien piilopaikkojen määrästä. Jokaisella KiddyMonilla tulee olla älypuhelin tarkan paikan ilmoittamikseksi ja WLAN -verkon jakamiseksi osallistujille.
  • Jokaisella joukkueella tulee olla ainakin yksi älypuhelin

Palaute

Nuorisotyöntekijät ovat saaneet erittäin positiivista palautetta nuorilta osallistujilta. He pitivät erityisesti piilossa olevien KiddyMonien etsinnästä ja arvoitusten suorittamisesta. Nuoremmat osallistujat pitivät erityisesti luovan piirtämisen työpajoista, jossa he saivat piirtää oman KiddyMon -hahmonsa.

Arviointi

Viikko tapahtuman jälkeen järjestäjillä oli purkupalaveri, jossa peli arvioitiin erittäin onnistuneeksi. Pelin edetessä kävi ilmi, että alkuperäinen „PokeMon Go“ -peli ei ole enää teinien keskuudessa kovin suosittu. Siksi onkin todennäköistä, että Kiddy&Co -tiimi muokkaa peliä tulevissa versioissa.

Edut

Kesäkauden alkaessa peli on oiva tapa näyttää nuorelle kohderyhmälle toimintapaikkoja. Peli itse on kaikille osallistujille leikkisä ja kepeä tapa tutustua julkisiin paikkoihin. Pelin yleinen sisällöllinen mediapainotus antaa mahdollisuuden keskustella mediasisällöistä ja -ilmiöistä kohderyhmän kanssa. Kiddy&Co -tiimille on kiehtovaa oppia kohderyhmänsä mediankäyttötavoista ja -taidoista. Tämä tieto auttaa heitä suunnittelemaan tulevia toimintoja.

Lisätietoa

http://www.kidsline.at/
http://www.kidsline.at/de/fotos/2018.php?cat_id=120