#ME - Keho, tunteet ja digitaalinen media (FIN)

#ME-työpajat kutsuvat nuoria pohtimaan sosiaalisen median vaikutusta käsitykseen omasta itsestä. Työpajoihin osallistuu vähintään 13-vuotiaita nuoria. Ne kestävät kolme tuntia ja pidetään oman sukupuolen kanssa: #ME-naisohjaaja pitää tyttöjen työpajat ja miesohjaaja poikien työpajat.

#ME – Keho, tunteet ja digitaalinen media

Maa

Itävalta

Organisaatio

Freelance-mediakouluttajista ja psykologeista koostuva tiimi

Kohderyhmä

Vähintään 13-vuotiaat nuoret

Tavoitteet

Työpajassa nuoret tarkastelevat kriittisesti muun muassa käsitteitä KAUNIS, NORMAALI, TERVE ja SAIRAS. He pohtivat, mikä vaikuttaa minäkuvaan, ja oppivat myönteisen lähestymistavan omaan kehoon. Voidaan keskustella myös ruoan roolista omassa elämässä ja siitä, miten se voi lohduttaa tai antaa motivaatiota. Mistä huomaa jonkun ylittäneen syömishäiriön rajan? Miten Facebook, Instagram ja muut vaikuttavat käsitykseen omasta kehosta?

Kehittäminen

Itävallan nuorisoasiain ministeriö tuki työpajakonseptin kehittämistä osana ministeriön panostusta nuorison terveyteen. Tutkimukset ovat osoittaneet sosiaalisen median kielteisen vaikutuksen nuorten suhtautumiseen omaan kehoon.

Toiminta

Työpaja kestää noin kolme tuntia ja pidetään oman sukupuolen kanssa kahdessa erillisessä huoneessa. #ME-naisohjaaja pitää tyttöjen työpajat ja miesohjaaja poikien työpajat.

Ohjaaja kuljettaa keskustelua kysymyksillä ja esimerkeillä sosiaalisesta mediasta. Keskeisiä teemoja ovat muun muassa: mikä on määritelmäni kauneudesta ja mistä se on peräisin? Miksi tuomitsen itseäni tiukemmin kuin muita? Miten opin ajattelemaan, että minä kelpaan? Mitä voin tehdä huomatessani sosiaalisen kielteisen vaikutuksen itseeni? Työpaja voi kulkea eri ryhmissä eri suuntiin, koska ryhmää eniten koskevat teemat saavat eniten aikaa ja huomiota. Ohjaaja ei vain ohjaa, vaan myös osallistuu itse harjoituksiin ja kertoo omista kokemuksistaan sosiaalisen median kanssa. Osallistujien tavoin hänkin tuntee paineet olla täydellinen ja kaunis.

Yhdessä harjoituksessa osallistujat piirtävät kuvan itsestään ja merkitsevät siihen kauniina pitämänsä ruumiinosan. Sitten osallistujia pyydetään kommentoimaan kaikkia piirustuksia ja merkitsemään kaikki toisissa kauniina pitämänsä kohdat.

HUOMAUTUS: Varjokuvat (videolla) ovat vain havainnollistamista varten, eivätkä kuulu #ME-työpajakonseptiin. Ne on tuotettu erillisessä kokouksessa nimenomaan videota varten. 

Resurssit

Jokainen ryhmä (tytöt ja pojat) tarvitsee erillisen huoneen ilman häiriöitä, tietokoneen (nettiyhteydellä) ja videoprojektorin tai suuren tv-näytön. Tärkein resurssi on kuitenkin ohjaaja, joka havainnoi tarkasti median roolia nuorten arkipäivässä ja on itse aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Hänen täytyy tietää, miltä tuntuu olla vaikutuksen kohteena, ja olla valmis kertomaan omia näkemyksiään. Rehellisyys ja aitous on tärkeää. Omien kokemusten lisäksi ohjaajan täytyy tuntea tutkimustuloksia sosiaalisen median vaikutuksesta, seurata todellisia keskusteluja aiheesta ja kerätä sopivia esimerkkejä, muun muassa kiinnostavia kampanjoita, kriittisiä keskusteluja sosiaalisessa mediassa tai vaikuttajia, jotka muovaavat itsestään epäluonnollisia nukkemaisia hahmoja.

Palaute

Nuorisotyöntekijät painottavat palautteessaan, kuinka hyvin työpaja vastaa nuorten todellisiin tarpeisiin: ”Tämä oli juuri sitä, mitä tarvittiin.” Nuoret odottavat usein luentoa ja yllättyvät iloisesti työpajan vuorovaikutuksellisuudesta. He pitävät myös siitä, miten ohjaajat osallistuvat aktiivisesti kaikkeen. Työpajassa he ovat eniten pitäneet tehtävästä, jossa piirretään oma ja muiden käsitys itsestä, koska siinä ”saa palautetta, josta tulee tosi iloiseksi”. Joskus työpajalla oli pitkäaikainen myönteinen vaikutus ryhmän ilmapiiriin.

Arviointi

Pilottivaiheessa työpaja arvioitiin kyselylomakkeilla.

Vaikutus

#ME-ohjaajat työskentelevät Itävallassa myös nuorisotyöntekijöiden ohjaajina eri ympäristöissä ja kertovat menetelmistään ja kokemuksistaan. #ME-työpajat osoittavat pohdinnan tärkeyden: nuoret tarvitsevat mahdollisuuksia puhua kokemuksistaan sosiaalisen median kanssa ja sen sisällä sekä tutkia ja tunnustella sen vaikutusta. Tällaisessa ympäristössä digitaalinen nuorisotyö on pääasiassa ihmissuhdetyötä. Ohjaajan tärkein tavoite on luoda turvallinen tila luottamuksellista ja kunnioittavaa keskustelua varten.

Lisää linkkejä (vain saksaksi):

https://www.hashtag-me.at