#ME – kroppen, känslorna och digitala medier (SV)

I #ME-workshopparna uppmanas ungdomar att reflektera över den påverkan som sociala medier har på deras självuppfattning. Workshopparna vänder sig till ungdomar från 13 år, varar i tre timmar och äger rum i en samkönad miljö: en kvinnlig #ME-handledare arbetar med flickorna och en manlig kollega med pojkarna.

Land

Österrike

Organisation

Ett team av frilansande mediepedagoger och psykologer

Målgrupp

Ungdomar från 13 år

Mål

I workshoppen granskar ungdomarna kritiskt begrepp som ”VACKER”, ”NORMAL”, ”FRISK” OCH ”SJUK”. De reflekterar över vad som påverkar deras självbild, och lär sig att inta en positiv inställning till sina egna kroppar. De diskuterar också matens roll i deras liv, som kan fungera som tröst eller motivation. Hur märker man när någon går över gränsen till vad som kan betecknas som en ätstörning? Hur påverkar Facebook, Instagram och de andra sociala nätverken vår kroppsuppfattning?

Utveckling

Det österrikiska ungdomsministeriet stödde utvecklingen av workshopkonceptet som en del av deras tonvikt på unga människors hälsa. Undersökningar har visat att sociala medier har en negativ inverkan på hur ungdomar ser på sina kroppar.

Aktivitet

Workshopparna varar cirka tre timmar, och äger rum i en samkönad miljö i två separata rum. En kvinnlig #ME-handledare arbetar med flickorna och en manlig kollega med pojkarna.

Handledaren underlättar diskussionen med frågor om och exempel från sociala medier. Det finns vissa centrala teman, t.ex.: Vad är min definition av ”vacker”, och varifrån kommer den? Varför är jag mer benägen att vara dömande mot mig själv än mot andra? Hur kan jag lära mig att acceptera mig själv som jag är? Hur kan jag agera när jag märker att jag påverkas negativt av sociala medier? Workshoppen kan ta olika vändningar för respektive grupp: de ämnen som är mest relevanta för gruppen ägnas mest uppmärksamhet och upptar mest av tiden. Handledaren är inte bara en facilitator utan deltar även själv i övningarna, och pratar om sina egna aktiviteter och sitt umgänge på sociala medier. Liksom deltagarna har också han/hon fått erfara trycket att vara perfekt och vacker.

I en övning ritar deltagarna en bild av sig själva, och markerar en kroppsdel som de tycker är vacker. Därefter uppmanas deltagarna att kommentera alla teckningarna och markera allt de tycker är vackert hos den andra personen.

OBSERVERA! Skuggbilderna (på videoomslaget) är endast för illustrativt ändamål och utgör inte en del av #ME-workshopkonceptet. De framställdes speciellt för videon på ett separat möte. 

Resurser

Varje grupp (flickor och pojkar) behöver ett separat rum där de kan vara ostörda, en dator (med internetanslutning) samt en videoprojektor eller en stor teveskärm. Den viktigaste resursen är emellertid en handledare som intresserat iakttar den roll massmedierna spelar i ungdomars vardagsliv, och som själv är aktiv i sociala medier. Han/hon behöver veta hur det känns att vara utsatt för påverkan och vara redo att dela med sig av sina insikter. Uppriktighet och äkthet är viktigt. Förutom personliga erfarenheter måste handledaren vara insatt i en del undersökningsresultat om påverkan av sociala medier, följa faktiska diskussioner om detta och samla lämpliga exempel, t.ex. av intressanta kampanjer, av kritiska diskussioner i sociala medier eller av influerare som omdanar sig själva till onaturliga, dockliknande figurer.

Återkoppling

Ungdomsarbetare framhåller i sin återkoppling hur väl workshoppen överensstämde med de faktiska temana i unga människors liv: ”Det här var precis vad vi behövde”. Ungdomar förväntar sig ofta en föreläsning, och blir positivt överraskade av hur interaktiv workshoppen istället är. De gillar också det sätt som handledarna tar aktiv del i allting på. Deras favoritdel av workshoppen är teckningsövningen om självuppfattning och de andra deltagarnas uppfattning: ”Återkopplingen du får gör dig så glad.” I vissa fall hade workshoppen en positiv långsiktig inverkan på gruppatmosfären.

Utvärdering

I pilotfasen utvärderades workshoppen med hjälp av frågeformulär.

Påverkan

#ME-handledare arbetar också som ungdomsarbetare i olika sammanhang i Österrike, och delar med sig av sina metoder och sin erfarenhet. #ME-workshoppar visar vikten av reflektion: unga människor behöver möjligheter att prata om sina erfarenheter av och på sociala medier för att de ska kunna utforska och känna på vilka sätt de påverkas av dem. I miljöer som dessa består digitalt ungdomsarbete främst av relationsarbete. Handledarens huvuduppgift är att skapa ett säkert utrymme för en förtroendefull och respektfull diskussion.

Ytterligare länkar (endast på tyska):

https://www.hashtag-me.at