Min velkomstguide - vejledningsvideoer uden løftede pegefingre fra unge til unge (DK)

Målet med projektet er at give nyankomne nogle foreløbige svar på basale spørgsmål. Hovedformålet er at vise de unge mulige måder at tackle hverdagslivet på, herunder også alle mulighederne for aktiv deltagelse i samfundet. Projektet er designet på en sådan måde at de unge, som laver velkomst-videoerne er aktivt involveret i alle dele af processen. De er i høj grad involveret i udvælgelsen af emner, samt at gøre klippene til virkelighed. Dette sikrer at emnerne i høj grad modsvarer behovene hos de flygtninge, som kommer til München.

Land:

München, Tyskland

Organisation:

Media Center of JFF – Institute for Media Research and Media Education

Målgruppe:

Unge fra 14 år og opefter fra distriktet, som eventuelt er særligt interesseret i computerspil.

Mål:

My WelcomeGuide’en giver både unge og børn, der har en flygtningebaggrund, korte videoklip, som kan hjælpe dem med at navigere i deres nye miljø. Klippene bør hverken være belærende eller pege fingre.

Målet med projektet er at give nyankomne nogle foreløbige svar på basale spørgsmål. Hovedformålet er at vise de unge mulige måder at tackle hverdagslivet på, herunder også alle mulighederne for aktiv deltagelse i samfundet. Projektet er designet på en sådan måde at de unge, som laver velkomst-videoerne er aktivt involveret i alle dele af processen. De er i høj grad involveret i udvælgelsen af emner, samt at gøre klippene til virkelighed. Dette sikrer at emnerne i høj grad modsvarer behovene hos de flygtninge, som kommer til München.

Udvikling:

projektet blev udviklet af medie-undervisere fra Münchens Media Center, og blev fulgt af et rådgivningspanel bestående af repræsentanter fra forskellige organisationer og sociale institutioner, som arbejder med det interkulturelle område. Rådgivningspanelet fungere både som en rådgivningskomite, angående udvælgelsen af emner, og som en godkendelsesinstans ift. de færdige videoer, for at sikre, at det formidlede materiale ikke giver anledning til misforståelser.

Aktivitet:

Projektet er designet på en sådan måde at de unge, som laver velkomst-videoerne er aktivt involveret i alle dele af processen. De er i høj grad involveret i udvælgelsen af emner, samt at gøre klippene til virkelighed. Dette sikrer at emnerne i høj grad modsvarer behovene hos de flygtninge, som kommer her til München.

 

De unge udvælger emnerne på denne baggrund, udvikler ideer til implementering (med fokus på hvordan mest muligt kan formidles non-verbalt), og laver videoerne sammen. Sidst men ikke mindst, så kan flersprogede unge bruge deres særlige færdigheder til at oversætte videoerne.

Ressourcer:

Indenfor området hvor man arbejder aktivt med medier og produktion af videoer, er det vigtigt at have erfaring med oversættelse og publicering af videoer på online-platforme såsom Youtube.

Derudover er erfaring med interkulturelt arbejde vigtigt, for at kunne sætte sig ind i en meget forskelligartet gruppes oplevelser.

Feedback og evaluering:

Alle deltagere havde megen sjov med at udvikle ideer, filme, og spille skuespil sammen. Der foregik selvfølgelig også en interkulturel udveksling, men først og fremmest, så handlede det om  oplevelserne i/af Tyskland, ankomst-landet, og hvilke råd der kunne gives, til en, som kommer til landet for første gang.

Fordele:

De korte videoer bør appellere til, og blive forstået af, så mange mennesker som muligt, med det formål at give gode råd og at underholde. Mange forskellige kulturer mødes i projektgruppen, hvilket kan medfører misforstelser. Men når formålet er at skabe forstålige videoer , så kan disse misforståelser gøres til et konstrukt emne, som kan bidrage til interkulturel forståelse.

 

Videoerne kan bruges af andre institutioner til at hjælpe nyankomne.

Supplerende information: