MitAssist (FIN)

MitAssist on pojille tarkoitettu verkkopalvelu, jossa pojat tarjoavat toisille pojille vertaistukea.

Maa

Tanska

Organisaatio

Center of Digital Youth Care

Hyvän käytännön kohdeyleisö

13–25-vuotiaat nuoret miehet

Tavoitteet

On tosiasia, että etenkin nuorempien miesten on vaikeampaa kertoa ongelmistaan ja hakea apua ja neuvontaa kuin samanikäisten naisten. Tätä varten on kehitetty MitAssist, jonka tarkoitus on auttaa nuoria miehiä avautumaan ja puhumaan elämässään kokemista ongelmista. MitAssist rohkaisee miehiä kertomaan kaikesta, mistä heillä on tarve puhua, olivatpa kyseessä tytöt, ulkonäköpaineet tai neitsyyden menettäminen.

Kehittäminen

MitAssist.dk on Centre of Digital Youthin vuonna 2015 yhteistyössä TUBA Denmarkin kanssa kehittämä hanke, jota tuki rahallisesti tanskalainen säätiö Velux Fonden. Hanke käynnistettiin vaihtoehdoksi perinteisemmälle nuorisoneuvonnalle, jonka on yleensä vaikeampi tavoittaa poikia. Kehittämisvaiheessa vierailimme nuorten poikien ja miesten opiskelupaikoissa selvittämässä, miksi miehet ovat niin aliedustettuina sosiaalisissa neuvontapalveluissa ja miten poikien neuvonta parhaimmillaan toimisi. Saimme tietää, että monet pojat pitävät tavallista ja laajasti käytettyä pätevyyteen perustuvaa pedagogiaa hyvin naisellisena lähestymistapana. Siksi MitAssist perustuu käytännön neuvojen antamiseen, jolloin nuoret miehet voivat päättää joko noudattaa tai jättää noudattamatta niitä. Tutkimusten mukaan myös monet pojat painottavat kokemusta enemmän kuin ammattimaisuutta. Tämä on tarkoittanut, että MitAssist sisällyttää profiilikuvauksiin neuvojien elämänkokemuksen. Kuvaukset ovat itsessään uusi neuvontatapa, jota alettiin soveltaa, koska miehillä on suurempi tarve rakentaa luottamussuhde ennen kuin he kertovat ongelmistaan. Nyt verkkosivustolla on 732 aktiivista käyttäjää, joista 656 on miehiä.

Toiminta

MitAssist on Tanskan ensimmäinen verkkoyhteisö nuorille miehille. Verkkosivustolla voi kirjoittaa blogipostauksia, joissa käsitellään elämän ongelmia ja saadaan neuvoja ja apua. MitAssist on räätälöity nimenomaan pojille, koska tytöt on suurin käyttäjäryhmä useimmissa nykyisissä verkkoneuvontapalveluissa. Pojat tekevät Tanskassa tavallisesti vain kolme kymmenestä verkkoneuvontapalvelujen käynneistä. Vaikka päätavoite on saada nuoret miehet auttamaan toisiaan, neuvoja (joita sanotaan meillä syötöiksi) voi kysyä myös nuorisoneuvojilta (joita kutsutaan valmentajiksi). Näin nuoret miehet saavat neuvoja paitsi vertaisiltaan myös aikuisilta, jotka pystyvät antamaan terveysalan ammattilaisen tukea. Lisäksi verkkosivusto tarjoaa paljon podcasteja ja artikkeleja, jotka on tehnyt MitAssistin taustatiimi. Niissä käsitellään nuorten miesten elämässä yleisesti esiintyviä asioita.

Resurssit

Esitelty toiminta vaatii innovatiivisen alustan ja interaktiivisten pelillistämiseen perustuvien toimintojen kehittämistä, jotta nuoret miehet pääsevät yhteyteen toistensa ja neuvojien kanssa. Täytyy myös rekrytoida vapaaehtoisia tai palkattuja työntekijöitä ja kouluttaa nämä verkkoneuvonnan antamiseen.  Lisäksi palvelu riippuu pedagogisesta työvoimasta, joka pystyy varmistamaan pysyvän, laadukkaan ja ammattimaisen neuvonnan. Lopuksi tarvitaan jatkuva rahoitus verkkosivuston rahoittamiseen. Haasteeksi voi tulla kulujen kattaminen, koska palvelu on käyttäjälle ilmainen.

Palaute ja arviointi

MitAssistin verkkosivustolla on sen avautumisen jälkeen tehty 188 099 yksittäistä käyntiä, 350 kysymystä neuvojille ja 1100 syöttöä.

MitAssist tarjoaa nuorille miehille mahdollisuuden lähettää palautetta MitAssistin takana olevalle tiimille. Kertoa voi siitä, mikä sivustossa on hyvää, mitä voisi parantaa ja onko sivustossa mahdollisia ongelmia.

Jaksolla 2015–2017 verkkosivuston arvioi ulkopuolinen kumppani. Vastaus arviointiin on ollut myönteinen ja osoittanut, että MitAssist on onnistunut tavoittamaan oikean kohdeyleisön ja tuonut nuoret miehet keskustelemaan laadukkaan vaihtoehtoisen neuvontapalvelun kanssa. Raportti on tanskankielinen.

Hyödyt

Tarjoamme nuorille miehille neuvontaa, jossa puhutaan perinteisten neuvojan, avun ja terveysalan ammattilaisten sijasta miehekkäämmillä termeillä valmentaja, syöttö ja tulostaulu (josta pojat näkevät, montako syöttöä ovat antaneet toisille). Näin MitAssist on luonut verkkohuoneen, joka kannustaa miehiä vahvemmin avautumaan ja kertomaan ongelmistaan verrattuna perinteisiin verkossa tai sen ulkopuolella toimiviin neuvontapalveluihin.

Linkkejä

www.mitassist.dk (MitAssistin verkkosivusto)