MitAssist (SV)

MitAssist.dk är ett initiativ som utvecklades under 2015 av Center for Digital Youth Care i ett samarbete med TUBA Denmark och med ekonomiskt stöd från den danska fonden Velux Fonden. Initiativet inleddes i en anda av att skapa en stöd- och rådgivningstjänst som alternativ till den mer traditionella ungdomsrådgivningen, som haft svårt med att få pojkar i allmänhet att vända sig dit.

Land

Danmark

Organisation

Center of Digital Youth Care

Målgrupp

Unga män i åldern 13‒25 år

Mål

Det är ett faktum att män, särskilt i den yngre generationen, har svårt för att öppna upp sig, få kontakt med andra och söka samtalsstöd jämfört med sina kvinnliga motparter. Av denna anledning utvecklades MitAssist i syfte att hjälpa unga män att öppna upp sig och prata om problemen i sina liv. Oavsett om det handlar om flickor, hur man ser snygg ut, att förlora sin svendom och så vidare uppmuntrar MitAssist män till att prata om det de behöver prata om, oavsett vad det kan röra sig om.

Utvecklingar

MitAssist.dk är ett initiativ som utvecklades under 2015 av Center for Digital Youth Care i ett samarbete med TUBA Denmark och med ekonomiskt stöd från den danska fonden Velux Fonden. Initiativet inleddes i en anda av att skapa en stöd- och rådgivningstjänst som alternativ till den mer traditionella ungdomsrådgivningen, som haft svårt med att få pojkar i allmänhet att vända sig dit. Under utvecklingsfasen besökte vi unga pojkar och män på deras studieplatser för att få en bättre förståelse för varför män är så dåligt representerade i erbjudandena om social rådgivning, och hur den idealiska ”pojkrådgivningen” borde fungera. Vi upptäckte att många pojkar uppfattade den gängse använda och vanligt förekommande bekräftande pedagogiken som mycket feminin. Därför förlitar sig MitAssist på att ge konkreta råd som de unga männen själva kan välja om de ska följa eller inte. Vår forskning visade också att många pojkar prioriterar erfarenhet framför professionalism. Detta har inneburit att MitAssist inkluderar ”livserfarenhet” i rådgivarnas profilbeskrivning. Dessa beskrivningar är i sig själva ett nytt sätt att ge stöd och råd som uppstod ur kunskapen om att män har ett större behov av att bygga förtroendeband än flickor innan de öppnar upp sig. Idag har webbplatsen 732 aktiva användare, varav 656 är män.

Aktivitet

MitAssist är Danmarks första nätgemenskap för unga män. På webbplatsen kan de skriva blogginlägg där de kan prata om dilemman i sitt liv, och sedan få råd och stöd. MitAssist har skräddarsytts speciellt för pojkar eftersom de flesta av de befintliga stöd- och rådgivningswebbplatser domineras av flickor. Vanligtvis görs bara tre av tio besök på danska stöd- och rådgivningswebbplatser av pojkar. Även om den främsta avsikten är att få unga män att hjälpa varandra har de också möjlighet att be om råd (som i detta sammanhang kallas för en uppbackning) från barn- och ungdomsrådgivare (som i detta sammanhang kallas för stödpersoner). På så sätt kan den unga mannen inte bara få råd av jämlikar men också av ”vuxna” med hälso- och sjukvårdsexpertis som kan stödja med förslag och synpunkter. Vidare erbjuder webbplatsen också olika poddradiosändningar och artiklar som utvecklats av teamet bakom MitAssist som kretsar kring ämnen som ofta förekommer i unga mäns liv.

Resurser

För de ovannämnda aktiviteterna krävs utveckling av en innovativ plattform med interaktiva funktioner baserade på spelifiering så att de unga männen kan komma i kontakt med varandra och rådgivarna. Det krävs också att frivilliga anlitas eller arbetstagare hyrs in, och att de sedan ges utbildning i att ge rådgivning online.  Vidare är erbjudandet beroende av en pedagogiskt inriktad arbetsstyrka som kan säkerställa tillhandahållande av kontinuerlig, högkvalitativ och professionell rådgivning. Slutligen krävs kontinuerlig finansiering för att finansiera webbplatsen. Det kan visa sig vara en utmaning att täcka utgifterna eftersom erbjudandet är kostnadsfritt för användaren.

Återkoppling

Sedan MitAssist lanserades har webbplatsen haft 188 099 unika besök, det har ställts 350 frågor till rådgivarna och 1 100 uppbackningar har getts.

Utvärdering

MitAssist erbjuder unga män möjlighet att skicka återkoppling till teamet bakom MitAssist. De kan välja att skriva om vad som är bra med webbplatsen, vad som kan förbättras eller om det finns några problem på den.

Under perioden 2015‒2017 utvärderades webbplatsen av en extern partner. Utfallet av utvärderingen var positivt, och man drog slutsatsen att MitAssist hade lyckats med att nå ut till rätt målgrupp och få unga män i dialog med ett högkvalitativt och alternativt rådgivningserbjudande. Rapporten är på danska.

Fördelar

Genom att erbjuda stöd- och rådgivningstjänster åt unga män där man istället för konventionella termer som ”rådgivare”, ”hjälp” och ”hälso- och sjukvårdsexpert” använder mer maskulina termer som ”stödperson”, ”uppbackning” och ”leaderboard” (en typ av resultattavla där unga män kan se hur många uppbackningar de har gett andra) har MitAssist skapat ett onlineutrymme där män uppmuntras till att öppna upp sig och dela sina problem jämfört med en traditionell rådgivningstjänst, fysisk eller online.

Länkar

www.mitassist.dk (MitAssists webbplats)