Mobiili lähestymistapa digitaaliseen luovuuteen (FIN)

YMCA:n nuorisotoimittajat luovat digitaalista mediaa, joka auttaa antamaan näkyvyyttä ja vahvistamaan nuorten ääntä, jotta ne, joilla on valta tehdä muutoksia, ottavat lasten näkökulmat huomioon. Toimintaa toteutetaan erityisesti syrjäseuduilla.

 

Kuvaus

YMCA:n nuorisotoimittajat luovat digitaalista mediaa, joka auttaa antamaan näkyvyyttä ja vahvistamaan nuorten ääntä, jotta ne, joilla on valta tehdä muutoksia, ottavat lasten näkökulmat huomioon.

Menetelmä on osa Irlannin YMCA:n vaikuttamis- ja nuorisotietopalvelua syrjäisellä maaseudulla, joka kattaa itä-länsisuunnassa 93 km:n ja pohjois-eteläsuunnassa 38 km:n suuruisen alueen. Alueen kuusi suurinta kaupunkia ovat Bandon, Clonakilty, Dunmanway, Skibbereen, Bantry ja Castletown-Bearhaven.

Nuorten tietopalvelu on epämuodollinen koulutusprosessi, jonka kautta nuoret voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja toimia täysivaltaisina kansalaisina.

Maa

Irlanti

Organisaatio

Irlannin YMCA

Kohderyhmä

Palvelu tavoittelee Länsi-Corkin valuma-alueella, jolla elää 25 000 alle 25-vuotiasta ja noin 10 000 iältään 14–25-vuotiasta.

Tavoitteet

 • Antaa tietoa palveluista, jotka vastaavat nuorten tarpeisiin tällä alueella.
 • Tukea nuoria (nuorisotoimittajan roolissa) puhumaan muutoksen puolesta digitaalisen median avulla näkyvyyden lisäämiseksi ja nuorten äänen vahvistamiseksi.
 • Käyttää sosiaalisen median kanavia saamaan nuoret mukaan vaikuttamis- ja nuorisotietopalveluun sekä auttaa toimijoiden välisissä tavoitteissa.

Kehittäminen

Irlannin YMCA:n Länsi-Corkin nuorten tietopalvelu käsittelee maaseudun haja-asutusalueen asuvan yhteisön tietotarpeita innovatiivisilla tavoilla. Palvelun strategisessa katsauksessa vuonna 2013 havaittiin mahdollisuus auttaa nuoria käyttämään luovia menetelmiä, joiden avulla he voivat tehokkaammin antaa panoksensa jatkuvasti muuttuvaan maailmaansa. Näin ollen palvelu on kokeillut useita erilaisia digitaalisia pedagogisia lähestymistapoja pyrkiessään auttamaan nuoria kehittämään resursseja vastaamaan tosielämän ongelmiin, jotka koskettavat heitä ja muita samanikäisiä.

Tämä digitaalinen luova hanke on suunniteltu TechSpace-verkoston tuella.

Toiminta

Pedagogisella tasolla projektilla on useita päämääriä, muun muassa:

 1. Auttaa jokaista nuorta näkemään luovien kykyjensä koko laajuus, kannustaa heitä uskomaan omaan innovaatiovoimaansa ja luoda olosuhteet, joissa he pääsevät kukoistamaan.
 2. Auttaa jokaista käyttämään omaa mielikuvitustaan ja ilmaisemaan itseään kokeilemisen kautta, hyväksymään epäonnistuminen osana oppimiskokemusta ja lopulta oppimaan tekemisen kautta valitsemallaan välineellä.
 3. Kannustaa nuoria kokeilemaan eri medioita yrittämällä uusia asioita ja uutta tekniikkaa.
 4. Lisätä tietoisuutta luonnosta ja eriarvoisuuden vaikutuksista sekä ottaa nuoret mukaan näiden asioiden haastamiseen ja niihin vaikuttamiseen, sen sijaan että ne vain suoraan vaikuttaisivat heihin.

Käytännön tasolla projektilla on useita tavoitteita, muun muassa:

 1. Tunnistaa Länsi-Corkin alueella nuoriin vaikuttavat ongelmat ja auttaa nuoria kehittämään vastauksia näihin ongelmiin.
 2. Auttaa nuoria kehittämään digitaalisia mediataitoja, myös luovan itsevarmuuden taitoja eli ideointia, innovointia, yhteistyötä, joustavuutta ja sisukkuutta.
 3. Tukea nuoria digitaalisen median käyttämisessä ongelmien ratkaisemiseksi sekä antaa mahdollisuuksia kertoa näistä ratkaisuista esittelytapahtumissa tai sosiaalisessa mediassa. Näin nuorten äänet vahvistuvat entisestään ja tulevat varmasti muutoksista vastaavien tahojen tietoon.

Resurssit

 • Digitaalinen media- ja audiotekniikka
 • STEM-teknologia
 • Adobe Creative Cloud

Palaute

”Olen saanut alustan, jolla voin ilmaista ajatuksiani tärkeistä asioista luovalla prosessilla, joka antaa tärkeitä elämäntaitoja.”

 

”YMCA kirjaimellisesti antaa nuorille tarvittavat laitteet ja tilat, joita tarvitsemme tekemiseen ja oppimiseen, ja joiden kautta myös pääsemme tapaamaan muita nuoria eri paikoista. Ei koskaan tuntunut siltä, että olen vain yksi nuori muiden joukossa ja meille puhuttaisiin alentuvasti… Tämä on aina tuntunut tiedon jakamiselta ja keskustelemiselta, mikä on ollut tosi virkistävää.”

 

”Olen saanut koko ajan lisää itseluottamusta viime vuoden ajan, ja kiitän siitä digitaaliseen mediatyöhön osallistumista. Sen lisäksi minulle on avautunut paljon aivan uusi uramahdollisuuksia. Ennen kuin osallistuin tähän, en olisi pitänyt näitä uravaihtoehtoja realistisina enkä ollut pitänyt niitä mahdollisina itselleni, mutta nyt näen niiden olevan ulottuvillani.”

Arviointi

Yhdessä työntekijöiden kanssa nuoret vaikuttajat

 1. aktivoivat nuoria kansalaisina kehittämällä viitoitustaitoja ja vuorovaikutusta muutostekijöiden kanssa
 2. jakavat digitaalisia tuloksia ja vuorovaikuttavat palveluiden käyttäjien kanssa sosiaalisen median kanavissa
 3. edesauttaa palveluiden tarjoamista verkossa, viitoitusta ja tilaisuuksien luomista keskusteluiden käymiselle ja tiedonhakutaitojen kehittämiselle digitaalisten medialähteiden navigoinnissa.

Hyödyt

 • Tulokset perustuvat yhteistyöhön kumppaneina kanssa
 • Nuoret löytävät paikkansa ja intohimonsa ja tekevät omia luomuksia
 • Luovan itsevarmuuden kehittäminen
 • Vaikuttaminen nuorisotutkimuksen perusteella
 • Empaattiseen ymmärrykseen perustuva innovointi
 • Tarinankerrontataitojen kehittäminen

Lisää linkkejä:

#YMCAyouthinfo