Netstof.dk - Online misbrugsrådgivning (DK)

Netstof tilbyder rådgivning ift. alkohol og stoffer til unge og deres pårørende.

Land

Danmark

Organisation

Netstof.dk er et landsdækkende projekt, baseret på kommunalt medlemsskab. Siden udvikles og drives af Center for Digital Pædagogik og Rusmiddelcenter Slagelse Kommune.

Målgruppe

Unge mellem 15 og 24 år, der søger information og rådgivning om alkohol, hash og andre stoffer.

Formål

Formålet med Netstof er at yde en sikker og pålidelig rådgivning til unge, der har brug for hjælp til at få løst de dilemmaer, de sidder inde med ift. alkohol, hash og andre euforiserende stoffer. Netstof.dk er Danmarks offentlige rusmiddelportal for unge, som tilbyder fordomsfri, konstruktiv og helt anonym rådgivning gennem digitale brevkasser. Der er mulighed for at debattere med andre unge i sitets debatfora eller få mere viden om alkohol, hash og andre stoffer i sites vidensbank. Netstof.dk fungerer som et online supplement til de fysiske tilbud rundt i de danske kommuner, så hvis en ung får brug for og lyst til at snakke med nogen ansigt til ansigt kan sitet hjælpe med at finde frem til de rette fysiske rådgivere.

Udvikling

Netstof har eksisteret som kommunalt online tilbud for unge siden 2010, støttet gennem økonomiske bidrag fra medlemskommunerne samt gennem løbende funding fra bl.a. Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. I dag drives den i fællesskab af medlemskommunerne, som har ansat en projektleder, der sikrer driften.

Aktiviteter

Netstof tilbyder rådgivning ift. alkohol og stoffer til unge og deres pårørende. Man kan overordnet benytte hjemmesiden på to måder. For det første kan man søge rådgivning gennem brevkassen, hvor man kan vælge, om ens spørgsmål skal rettes mod en læge, psykolog, rusmiddelsekspert eller eksperter, der omhandler stofmisbrug hos pårørende. For det andet kan man benytte debatfora om enten alkohol, hash eller andre stoffer, hvor unge kan stille spørgsmål og få refleksioner og råd fra andre unge, der måske kan virke mere relaterbart end, hvis man fik råd fra sundhedsprofessionelle. Endelig har man også mulighed for at finde lokale tilbud i ens lokalområde, hvor der også står adresse, telefonnummer og e-mail-adresse.

Ressourcer

Aktiviteterne forudsætter, at der oprettes en platform med en e-mail- og forum-funktion således, at de unge kan komme i kontakt med hinanden og med rådgiverne. Herudover kræver det også, at tilknyttes frivillige eller ansatte rusmiddelbehandlere, læger eller psykologer, som uddannes til at rådgive digitalpædagogisk. Netstof.dk drives i et samarbejde mellem 32 medlemskommuner, der i fællesskab dækker de økonomiske omkostninger forbundet med driften. Tilbuddet er afhængig af pædagogiske medarbejdere, som kan sikre en kontinuerlig og kvalitativ høj faglig rådgivning.

Feedback

Netstof benyttes af de danske unge i relativt stort omfang. Der er stillet over 1000 spørgsmål i brevkasserne, og hvert spørgsmål er i gennemsnit set 420 gange. Derudover er der oprettet over 200 debatter, og hver debattråd er i gennemsnit set 1.500 gange. Samlet set blev Netstof besøgt ca. 240.000 gange i 2018.

Evaluering

Netstof blev sidst evalueret tilbage i 2014 på baggrund af en større bevilling fra det danske Socialministerium, som har støttet udviklingen af tilbuddet. Der forventes en større evaluering igen i 2020.

På samme måde som andre online rådgivninger drevet af Center for Digital Pædagogik er anonymiseringen af de unge en stor fordel. Dette medfører en formindsket stigmatisering og en større tryghed end, hvis den unge skulle mødes med en rådgiver ansigt til ansigt. Dette gælder især isolerede unge, der f.eks. er kommet så langt ud i et misbrug, at de føler skam ved at åbne sig op i den fysiske verden, og som er mere trygge ved få sine spørgsmål besvaret på nettet, før de begiver sig ud i fysisk rådgivning.

Supplerende links til mere information

http://www.netstof.dk

http://www.cfdp.dk