Netstof.dk (SV)

Netstof erbjuder rådgivning om alkohol och droger av både vuxna och ungdomar.

Land 

Danmark

Organisation

Netstof är ett nationellt projekt baserat på kommunal medverkan. Webbplatsen har utvecklats och drivs av Center of Digital Youth Care och Rusmiddelcenter Slagelse i Slagelse kommun.

Målgrupp

Ungdomar i åldern 15‒24 år som söker information och råd när det gäller alkohol, marijuana och andra droger.

Mål

Syftet med Netstof är att tillhandahålla trygg och tillförlitlig rådgivning för ungdomar som behöver hjälp med att lösa problem de kan ha när det gäller alkohol, marijuana och andra psykedeliska droger. Netstof.dk är den offentliga danska webbplatsen för ungdomar som erbjuder gratis, konstruktiv och helt anonym rådgivning via digitala brevlådor. Du kan antingen diskutera problem med andra ungdomar i forumen eller hitta mer kunskap om alkohol, marijuana och andra droger i webbplatsens kunskapsbank.

Netstof.dk fungerar som ett internetbaserat komplement till de fysiska erbjudandena i de danska kommunerna så att om en ung person känner det som att han/hon behöver prata med någon ansikte mot ansikte kan webbplatsen hjälpa till med att hitta en lämplig fysisk rådgivare.

Utvecklingar

Netstof har funnits på internet som ett kommunalt ungdomserbjudande sedan 2010. Det stöds genom ekonomiska bidrag från de deltagande kommunerna och genom kontinuerlig finansiering av bland andra den danska Socialstyrelsen och den danska hälsomyndigheten. Idag drivs det gemensamt av de deltagande kommunerna genom att en projektledare hyrs in som ansvarar för att upprätthålla tjänsten.

Aktivitet

Netstof erbjuder rådgivning om alkohol och droger av både vuxna och ungdomar. Sammantaget kan du använda webbplatsen på två sätt. Först och främst kan du söka rådgivning via e-postfunktionen, där du kan välja om du vill få din fråga besvarad av en läkare eller psykolog, eller av drogexperter eller experter som är specialiserade på att hantera problem i fråga om droger och alkoholkonsumtion hos nära familjemedlemmar eller vänner. Sedan kan du även använda debattforum om antingen alkohol, marijuana eller andra droger där ungdomar kan fråga andra ungdomar om dessa saker och få reflekterande råd som kan vara lättare att relatera till än om du får råd från någon vuxen inom hälso- och sjukvården. Dessutom kan webbplatsen också vara behjälplig med att hitta platser nära dig och kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress som fungerar för den här typen av saker.

Resurser

För de aktiviteter som anges ovan krävs att det upprättas en e-post- och forumfunktion så att ungdomar kan kontakta rådgivare och andra ungdomar online. Förutom detta krävs också inhyrning av en läkare, en psykolog och frivilliga i form av läkemedelsexperter. De ges sedan utbildning i att ge rådgivning online. Den ekonomiska grunden utgörs av de 32 kommunerna som deltar i Netstof-nätverket. Vidare är erbjudandet beroende av en pedagogiskt inriktad arbetsstyrka som kan säkerställa tillhandahållande av kontinuerlig, högkvalitativ och professionell rådgivning.

Återkoppling

En relativt stor mängd ungdomar besöker Netstof och deltar aktivt. Fram till idag har över 1000 frågor skickats till e-brevlådan, och varje publicerad fråga har i genomsnitt fått 420 besök. Dessutom har över 200 debatter skapats, och var och en av dessa har i genomsnitt fått 1500 besök. Över 10 000 ungdomar har besökt inläggstråden ”Din första gång”. Totalt hade Netstof cirka 240 000 besökare enbart under 2018.

Utvärdering

Netstof utvärderades senast 2014 på grund av ett större bidrag från det danska socialministeriet, som har stött utvecklingen av erbjudandet. En större utvärdering av webbplatsen väntas äga rum under 2020.

Fördelar

I likhet med andra rådgivningswebbplatser som drivs av Center for Digital Youth Care har anonymisering av ungdomarna visat sig vara en stor fördel. Förutom att minimera den stigmatisering som man annars ställs inför i den verkliga världen inger det också en starkare känsla av trygghet hos den unga personen. Detta gäller särskilt ungdomar som, till exempel, är så isolerade och har problem med droger eller alkohol som de kanske skäms för att öppna upp sig om och söka hjälp för i den ”verkliga världen”. Dessa människor känner sig vanligtvis tryggare med att få sina frågor besvarade online innan de söker rådgivning i den fysiska världen.

Ytterligare länkar

www.netstof.dk (Netstofs webbplats)