NL Young Reporters (SV)

Under sportevenemangen vid Europamästerskapen 2018, som hölls i Strathclyde Country Park i North Lanarkshire i Skottland, bildade vi teamet NL Young Reporters.

Land

Skottland

Organisation

North Lanarkshire Council, Youth Work Team

Målgrupp

Ungdomar i åldern 12‒26 år med intresse av att vara en röst för ungdomar, av samhällsförankrad storytelling och av reportage. Ungdomarna som deltog i projektet var i åldern 12‒19 år.

Mål

Under sportevenemangen vid Europamästerskapen 2018, som hölls i Strathclyde Country Park i North Lanarkshire i Skottland, bildade vi teamet NL Young Reporters. Vi tog på oss uppgiften att täcka alla dagliga händelser från zonen ”Go Live in the Park”. Målet var att göra det möjligt för ungdomarna att återge sin berättelse av händelserna i detta prestigefyllda internationella evenemang genom samhällsförankrad digital journalistik.

För det andra avsåg vi att förse deltagarna med nya och utvecklade digitala färdigheter genom att ge utbildning och möjligheten att få stöd på plats av en professionell filmskapare. Denna filmskapare försåg dem sedan med färdigheter för vloggning, bloggning, fotografering, användning av sociala medier, filmproduktion, intervjuande och redigering.

Utveckling

Ett liknande pilotprojekt kördes under föregående år som var kopplat till British Transplant Games. Projektet var så framgångsrikt att vi bad arrangörerna av detta evenemang att engagera sig igen. Denna aktivitet planerades också som ett demonstrationsevenemang under Skottlands National Year of Young People.

Aktivitet

Ungdomarna kan fritt bestämma vilka nyhetshändelser de vill rapportera om och därefter ha full kontroll över den kreativa processen, med stöd där så krävs. Det här handlar om snabb, samhällsförankrad journalistik: intryck samlas in, redigeras och publiceras live inom några timmar så att ungdomarna vänjer sig vid att arbeta inom strama tidsfrister och snabbt tillämpa sina kunskaper i nya situationer.

Resurser

Vi använde iPad-pekplattor, videokameror, mikrofoner och mobiltelefoner.  Vi hade två ungdomsarbetare som stödde projektet och en frilansande filmskapare som tillhandahöll teknisk expertis och support. Wifi var inte alltid tillgängligt så vi använde internetdelning via mobiltelefoner vid behov.

Återkoppling

Ungdomarna stortrivdes med upplevelsen, och den genomgripande förändringen i färdighetsnivå och självförtroende i slutet av projektet var häpnadsväckande att se. De skapade fantastiskt digitalt innehåll om spelen och festivalplatsen, och har sedan dess rapporterat om framgångarna till valda ledamöter (politiker) och högre tjänstemän. Mycket beröm har utdelats till dem för deras ansträngningar och insatser som bidragit till evenemangets framgång totalt sett.

Utvärdering

Vi höll ett demonstrationsevenemang där vi sammanställde allt arbete och fick synpunkter från några av de involverade ungdomarna och samlade in återkoppling från dem. Vi presenterade också vårt arbete för tjänstemän och politiker. Vi samlade Twitterstatistik som en indikation på projektets räckvidd och deltagandegrad.

Fördelar

Den har lyft fram ungdomsarbetarnas förmåga att engagera ungdomar på ett nytt sätt, och har gett en ny möjlighet för ungdomars röster att bli hörda.  Denna modell kan tillämpas på vilken företeelse eller vilket problem som helst. Det är ett engagerande och lustfyllt sätt att samla in intryck om vad som är viktigt för ungdomar, och ”vuxna” var hela tiden villiga att lyssna och visa intresse. Vi har alla blivit betydligt säkrare på att använda oss av digitala färdigheter för att spela in och visa upp vårt arbete, vilket gör att vi kan nå en bredare målgrupp.

Ytterligare länkar

 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCz8hWfE9F9pUbkY_Y032VdQ/videos

Twitter: @NLYoungReporter

Bloggwebbplats: https://nlyoungreporters.wordpress.com