NYCI Techspace stem (DK)

Projektet styrker undervisning i STEM-fagene (eng. Science, Technology, Enginering, Mathematichs - red.) på ungdomsrådet via; træning og støtte; kompetenceudvikling; skabelse af af fællesskaber omkring øvelse; fejringsarrangementer; udbredelse af god praksis; og udvikling af partnerskaber.

Land:

Irland

Organisation:

National Youth Council of Ireland and Camara Education Ireland

Målgruppe:

Pædagogiske medarbejdere

Mål Hvad er formålet med denne praksis?

Projektet styrker undervisning i STEM-fagene (eng. Science, Technology, Enginering, Mathematichs – red.) på ungdomsrådet via; træning og støtte; kompetenceudvikling; skabelse af af fællesskaber omkring øvelse; fejringsarrangementer; udbredelse af god praksis; og udvikling af partnerskaber.

 

Det er et partnerskab mellem “the National Youth Council of Ireland” (NYCI – ledende partner) med Camara Education Ireland (eksekverings-partner), og leveres via TechSpace. Det er grundlagt af “the Science Foundation of Ireland” (SFI), “ESB” og “Inver”.

Udvikling: hvordan og hvorfor startede denne praksis? Hvordan er den siden blevet udviklet?

NYCI begyndte at arbejde med STEM og digitale medier i forhold til arbejdet med unge i 2012, i forbindelse med et internationalt seminar, som samlede ungdomsorganisationer for at diskutere såvel potentialet som risici forbundet med brugen af STEM og digitale medier til at forbedre arbejdet med unge. I perioden 2014 – 2016 stod NYCI i spidsen for forskning som indsamlede data fra 300 pædagogiske medarbejdere, og fandt frem til at:

 • Blandt de som arbejde med unge var der en betydelig interesse for at inddrage STEM og digitale medier i arbejdet med de unge;
 • Mange pædagogiske medarbejdere fandt STEM og digitale medier lidt “skræmmende”, og var usikre mht. hvordan det skulle bruges;
 • Der var et behov for support, som måtte imødekommes, hvis sektoren skulle blive i stand til at bruge STEM og digitale medier effektivt.

I samme periode begyndte Camera Ireland, som de første – via TechSpace – at yde support, for at imødekomme nogle af disse behov.

 

I 2016 valgte SFI NYCI’s bud på “Youth Work Maker” -projktet, som skulle imødekomme disse behov i en endnu større grad, i et bredt og systematisk omfang, på tværs af Irland.

Aktivitet: Hvordan udfoldes denne praksis i praksis?

Under en introduktions- og trænings -dag, deltager pædagogiske medarbejdere i en række STEM & Maker (“Maker”=design – red.) -aktiviteter, og får de færdigheder, som er nødvendige for at facilitere STEM-projekter, af høj kvalitet, med unge. De lærer hvordan man man bruger en loddekolbe; bruger Makey Makeys (elektronisk innovations-sæt – red.) til at forvandle dagligdags-ting, som eksempelvis en bunke blomster, til tastaturer; kredsløb, Scribble bots (lille programmerbar robot – red.), og lave højttalere.

 

Efter intro-træningen modtager de pædagogiske medarbejdere bevillinger til køb af udstyr. De får også adgang til opfølgende support, yderligere træning, ressourcer, et praksis-fællesskab, og mere, så de kan fortsætte med at udvikle deres STEM-metoder i arbejdet med de unge. De unge får mulighed for at fremvise deres kreationer ved arrangementer, bl.a. den fantastiske årlige Creative Tech Fest.

Ressourcer: Hvilke ressourcer kræver denne praksis?

Som en del af den support, der ydes til de pædagogiske medarbejdere, modtager de letanvendelige lister over aktivitetsudstyr, og får hjælp, når de skal bruge deres bevillinger til køb af udstyr. De pædagogiske medarbejdere kan vælge fra et bredt udvalg af udstyr, såsom batterier, printplader og komponenter, kobbertråd, artikler til kunst, Makey Makeys, bærbare computere, osv. De har brug for plads til opbevaring af udstyret, wifi, og bordplads, som de unge kan arbejde ved.

Feedback: Hvilken feedback har denne praksis fået fra de unge?

Se sektion om fordele, længere nede på siden.

Evaluering: Hvordan er denne praksis blevet evalueret?

Via undersøgelser før og efter træningsforløbene, de unge er inddraget som “forskere”, spørgeskemaer efter faciliteringsprocessen, observationer, og interviews med pædagogiske medarbejdere og ledere.

Fordele: Hvad har denne praksis bidraget med til organisationens arbejde med de unge?

De pædagogiske medarbejdere:

 • Er glade for den træning og support som de har fået.
 • De vil gerne fortsætte med at udvikle deres praksis på området, og vil gerne have støtte hertil.
 • Opfattelsen af STEM-metoden og dens relevans i forbindelse med ungdomsarbejde ændres og udvikles.
 • De føler at inddragelsen af STEM i deres praksis gavner de unge på følgende måder:

De unge:

 • Er glade for aktiviteterne, som giver dem mulighed for at bruge deres hænder, og de er stolte af det som de laver.
 • Udvikler nogle færdigheder, som er relevante for det 21. århundrede, mht.: team-work, kreativitet, og problemløsning.
 • Bliver yderligere begejstret for ungdomsarbejde og STEM.
 • Deres antagelser angående STEM, dets rolle i deres liv, og forskernes, udvikles.

Yderligere information om den gode praksis:

http://www.youth.ie/stem