Onlinerådgivning for sårbare børn og unge (DK)

Formålet med onlinerådgivning er at lytte til, tale med, og hjælpe sårbare børn og unge via digitale medier. Den digitale rådgivning spiller en væsentlig rolle i forhold til den tidlige forbyggelse. Mobiltelefonen forbinder os trådløst til services online, og give den rådsøgende mulighed for at kommunikere anonymt og på egen banehalvdel i forhold til svære problemstillinger.

Land

Danmark

Organisation

Center for Digital Pædagogik

Målgruppe

Sårbare børn og unge

Formål

Formålet med onlinerådgivning er at lytte til, tale med, og hjælpe sårbare børn og unge via digitale medier. Den digitale rådgivning spiller en væsentlig rolle i forhold til den tidlige forbyggelse. Mobiltelefonen forbinder os trådløst til services online, og give den rådsøgende mulighed for at kommunikere anonymt og på egen banehalvdel i forhold til svære problemstillinger.

Udvikling

Den digitale rådgivning blev etableret i 2004. Vi oplevede hvordan de unge gik mere og mere online, og at de havde behov for voksne, som kunne hjælpe og rådgive dem online om deres ungdomsrelaterede problemer. I de seneste år, har vi udviklet og forfinet den digitale rådgivning, således at vores rådgivning i dag rummer mange forskellige digitale muligheder for unge. Siden da har vores besøgstal været stødt stigende, og i dag har onlinerådgivningen udviklet sig til at være en veletableret platform, som er kendt og populær blandt en stor gruppe af børn og unge i hele landet.

Aktiviteter

Vores digital-pædagogiske tilbud kan opdeles i kategorierne “ung-til-voksen” og “ung-til-ung”. Kort sagt, så får unge mulighed for at møde andre unge, på lige fod, i et trygt miljø, eller at modtage rådgivning fra voksne med en fagligt professionel baggrund, enten via chat, eller via problem-specifikke hjemmesider.

Med udgangspunkt i frivilligt, ulønnet arbejde, er det vores mål at gentænke den måde hvorpå vi møder unge og går i dialog med dem. Vi gør dette ved at være innovative i vores tilgang til onlinerådgivning og vores virke, som rådgivere, samt ved at involvere børn og unge, og lade dem udvikle sig på deres egne betingelser.

Ressourcer

Online baseret  rådgivning forudsætter opsætning af en chat og email -funktionalitet på ens hjemmeside, som gør det muligt for unge at komme i kontakt med en rådgiver. Det forudsætter også pædagogisk uddannet personale, som er trænet i onlinerådgivning. Alle vores digitale løsninger kan betjenes via nettet , og kræver ikke  indkøb af progammer eller yderligere installationer af software for at komme igang.

Feedback

Unge i Danmark bruger online rådgivning i vidt omfang. Sidste år var der 780.000 unikke besøgende på rådgivningshjemmsiden og hjemmesiden havde mere end 2.000.000 unikke sidevisninger. Der var besøgende fra 52 forskellige byer i Danamrk.

Evaluering

De unge er positive overfor onlinerådgivningen og den evalueres løbende. Effekten og de unges tilfredshed er det, som måles.

Fordele

Det er vores erfaring, at det forebyggende arbejde med sårbare børn og unge med fordel kan udføres online, hvorved vejen til at hjælpe de unge bliver kortere og hurtigere. Via digitale medier når vi unge, som vi ikke ville nå med “fysisk” socialt arbejde. Dette gælder i høj grad for de ensomme unge som sidder isoleret alene hjemme bag skærmen med begrænset netværk og kontakt til ressourcesstærke voksne.

Supplerende links til mere information

http://cfdp.dk/online-counselling-what-is-cyberhus-dk/
https://cfdp.dk/consultative-cases-from-cyberhus-dk/
https://www.youtube.com/watch?v=GYwUVfKuwJE