Peliryhmät pedagogisena välineenä (FI)

Hanke aloitettiin, kun tarvittiin lisää tietoa ja ymmärrystä tietokonepeleissä käytetyistä uhkapeleistä ja niiden seurauksista. Menetelmää on kehitetty ja testattu vuodesta 2015 lähtien Digitaalisen nuorisotyön keskuksen ja Aarhusin kunnan viranomaisten yhteisessä pilotti‑ ja yhteistyöprojektissa. Tähän mennessä saadut tulokset osoittavat, että nuorten poikien harjoitellessa ja oppiessa sosiaalisia taitoja pelaamisen määrä ja pelaamiseen liittyvät riidat vähenevät. Tulosten mukaan myös rahasta tai virtuaalisista palkinnoista pelaamiseen liittyvä riskikäyttäytyminen vähenee.

Maa

Tanska

Organisaatio

Digitaalisen nuorisotyön keskus (Center for Digital Pædagogik)

Kohderyhmä

Haavoittuvat nuoret pojat

Tavoitteet

Vaikka alle 18-vuotiaat eivät saa pelata uhkapelejä, on virhe olettaa, etteivät he eläisi arkeaan (digitaalisessa) maailmassa, jossa taloudelliset ja sosiaaliset ansiot ovat välttämättömiä prioriteetteja. On siis yhä tärkeämpää, että sekä nuoret että heitä lähellä olevat aikuiset ymmärtävät ja osaavat toimia virtuaalisten sisältöjen ja rahapelien maailmassa. Viime vuosina tietokonepeleissä esimerkiksi aseiden ulkonäköä muokkaavista ”skineistä” (engl. skin, iho tai nahka) ja uhkapelaamisesta on tullut tavallisempaa.

Hankkeen päätavoite on ennaltaehkäistä 12–21-vuotiaiden teinien ja nuorten poikien ongelmallista pelikäyttäytymistä digitaalisissa ympäristöissä. Ongelmia ennaltaehkäistään ryhmässä toimimisen, vanhempien osallistamisen, aktiivisen itsensä auttamisen ja sosiaalisten taitojen opettelun avulla.

Kehitys

Hanke aloitettiin, kun tarvittiin lisää tietoa ja ymmärrystä tietokonepeleissä käytetyistä uhkapeleistä ja niiden seurauksista.

Menetelmää on kehitetty ja testattu vuodesta 2015 lähtien Digitaalisen nuorisotyön keskuksen ja Aarhusin kunnan viranomaisten yhteisessä pilotti‑ ja yhteistyöprojektissa. Yhteensä 27 nuorta ilmoittautui pilottihankkeeseen. Näistä yhdeksän on sittemmin lakannut osallistumasta, kun taas 18 nuorta on edelleen osana hanketta. Tähän mennessä saadut tulokset osoittavat, että nuorten poikien harjoitellessa ja oppiessa sosiaalisia taitoja pelaamisen määrä ja pelaamiseen liittyvät riidat vähenevät. Tulosten mukaan myös rahasta tai virtuaalisista palkinnoista pelaamiseen liittyvä riskikäyttäytyminen vähenee.

Toiminta

Nuoret tapaavat kaksi kertaa viikossa. Paikalla on aina myös kaksi nuorisotyöntekijää. Nuoret on jaettu kolmeen ryhmään: aloittelijoiden ryhmä, eliittipelaajien ryhmä ja lopettavien ryhmä. Näin nuoret käyvät läpi eri kehitysvaiheita, joiden aikana voidaan mitata niitä hankkeen osia, joilla on suurin positiivinen vaikutus nuorten peleihin liittyvään riskikäyttäytymiseen.

Lisäksi vanhemmat kutsutaan kuukausittaisiin ”vanhempainiltoihin”. Niissä keskustellaan nuorten digitaalisesta elämästä ja näin vähennetään nuorten ja aikuisten välistä kuilua. Tämän toivotaan vähentävät konflikteja näiden kahden osapuolen välillä.

Resurssit

Yksityisen järjestön ja kunnan viranomaisten välinen yhteistyö on mahdollistanut pilottihankkeen, joka yhdistää innovatiivisella ja ainutlaatuisella tavalla pelaajien kulttuuria ja kieltä koskevaa erityistietoa ja sosiaalisesti haavoittuvia nuoria koskevaa erityistietoa. Vähimmäisvaatimukset koskevat fyysisiä resursseja: tarvitaan iso huone, 5–6 pelaamiseen soveltuvaa tietokonetta ja kaksi nuorisotyöntekijää.

Palaute

Tähän mennessä saadut tulokset osoittavat, että kun nuoret pojat harjoittelevat ja oppivat sosiaalisia taitoja, pelaamisen määrä ja pelaamiseen liittyvät riidat vähenevät, samoin kuin rahasta tai virtuaalisista palkinnoista uhkapelaamiseen liittyvä riskikäyttäytyminen.

Arviointi

Jo saadut tulokset ovat erittäin hyviä. Hanketta arvioidaan jatkuvasti, mutta loppuarviointi tehdään vuoden 2019 alussa.

Lisätietoja

www.cfdp.dk  

https://cfdp.dk/gaming-is-not-just-for-fun/ (In English)

https://cfdp.dk/computer-games-as-a-pedagogical-tool-a-municipal-project/ (In English)