Pocket Film – nuorten osallistaminen elokuvatyöpajoihin (FI)

Elokuvatyöpajoja järjestään kouluissa kaikkialla Tanskassa (yli 100 vuodessa), ja niitä pyörittävät järjestön pätevät elokuva-alan ammattilaiset. Työpajojen aihe riippuu aina asiakkaasta. Lapset ja opiskelijat työskentelevät esimerkiksi terveyteen, innovaatioihin, nettikiusaamiseen, laittomaan suoratoistoon, lähisuhdeväkivaltaan, lukemiseen, pohjoismaiseen kulttuuriin ja muihin aiheisiin liittyvien teemojen kanssa.

Maa

Tanska

Organisaatio

Lommefilm (Pocket Film)

Kohderyhmä

10–18-vuotiaat lapset ja nuoret

Tavoitteet

Opettaa lapsia ja nuoria käyttämään elokuvan ja luovan prosessin keinoja sekä tutustuttaa heitä eri aihepiireihin.

Kehitys

Käytännön työ alkoi vuonna 2006 underground-elokuvahankkeena, jossa kokeiltiin täysin uutta elokuvan muotoa: puhelimella kuvattuja elokuvia. Lommefilm aloitti yhteistyön elokuva‑ ja musiikkifestivaalien kanssa, mutta näki pian, että menetelmän potentiaali on paljon suurempi, jos sitä käytetään nuorten opetusmenetelmänä ja viestintävälineenä.

Toiminta

Pocket Film (Lommefilm) on tanskalainen järjestö, joka tekee yhteistyötä mm. Tanskan syöpäsäätiön, Pelastakaa lapset ‑järjestön, tanskalaisen turvallisuuden edistämiseen keskittyvän TrygFonden-säätiön, kuntien ja muiden tahojen kanssa. Tavoitteena on osallistaa nuoria elokuvatyöpajoihin ja levittää tärkeää sanomaa.

Elokuvatyöpajoja järjestään kouluissa kaikkialla Tanskassa (yli 100 vuodessa), ja niitä pyörittävät järjestön pätevät elokuva-alan ammattilaiset. Työpajojen aihe riippuu aina asiakkaasta. Lapset ja opiskelijat työskentelevät esimerkiksi terveyteen, innovaatioihin, nettikiusaamiseen, laittomaan suoratoistoon, lähisuhdeväkivaltaan, lukemiseen, pohjoismaiseen kulttuuriin ja muihin aiheisiin liittyvien teemojen kanssa.

Työpajan lopuksi tuotetut elokuvat ladataan www.lommefilm.dk-osoitteeseen kaikkien nähtäväksi. Materiaali on hyvin visuaalista ja koostuu pääosin elokuvista, esimerkiksi nopeutetuista piirtämisvideoista, jotka hauskalla ja pedagogisella tavalla kuvaavat aiheen joskus hankalaakin taustaa. Lisäksi materiaalissa kuvataan, kuinka aiheesta tehdään elokuvatyöpajoihin osallistuville lapsille ja nuorille elokuva.

Resurssit

Lapset ja nuoret käyttävät kuvaamiseen ja leikkaamiseen iPadeja tai kännyköitä. Muita resursseja ei tarvita.

Palaute

Nuorilta saadun palautteen mukaan he kokevat, että heidät otetaan vakavasti, sillä Lommefilm haluaa tuoda esiin heidän lähestymistapansa aiheeseen, jonka kanssa he työskentelevät. Lisäksi kuvaaminen ja ryhmätyöskentely on hauskaa ja opettavaista.

Arviointi

Lommefilm arvioi jokaisen työpajan lähettämällä opettajille ja opiskelijoille kyselyn. Tanskan syöpäsäätiö on myös arvioinut menetelmää ja tutkinut sen mahdollisuuksia vaikuttaa asenteisiin ja käyttäytymiseen. Arvioinnit eivät ole julkisia, vaan niiden avulla kehitetään työpajoja, hankkeita ja opetusmateriaaleja.

Edut

Lommefilmin kanssa työskentelevät nuoret kokevat, että heidät otetaan vakavasti, kun yhteistyökumppanimme kysyvät heidän mielipiteitään eri aiheista. Nuoret sitoutuvat aiheeseen enemmän, koska he pääsevät itse osallistumaan ja koska otamme viestinnän vakavasti.

Lisälinkit

Lommefilm kertoo hankkeista myös lehdistötiedottein ja tekemällä seurantasoittoja paikallisille, alueellisille ja kansallisille medioille. Lisätietoja löytyy osoitteesta lommefilm.dk.