Skolens socialpædagoger online (DK)

Somessa-projektets mål var at udbrede det arbejde, som skolens socialpædagoger udførte, til de online-platforme, som bruges af de unge, samt gøre socialpædagogerne kontaktbare via de nyeste smartphone-apps.

Land:

Finland

Organisation:

Byen Vantaa

Målgruppe:

Elever på folkeskoler og ungdomsuddannelser i byen Vantaa (7-20årige).

Mål: Hvad er formålet med den gode praksis?

Somessa-projektets mål var at udbrede det arbejde, som skolens socialpædagoger udførte, til de online-platforme, som bruges af de unge, samt gøre socialpædagogerne kontaktbare via de nyeste smartphone-apps.

Udvikling: Hvordan og hvorfor startede denne praksis? Hvordan er den siden blevet udviklet?

Målet med socialpædagogernes indsats er at støtte de unge i deres skolegang. Skolens socialpædagoger arbejder ofte på flere skoler og deres indsats er meget mobilt. indsatsen bør koncentreres mere om det preventive område, samt indsatser i lokalsamfundet, da det er den bedste måde at nå flere elever og deres forældre på.

I Vantaas afdeling for socialt arbejde, har det sociale arbejde på skolerne været under systematisk udvikling siden sommeren 2012. Indsatsen på skolerne er blevet grundigt evalueret, og forbedret, både hvad angår både tilgængeligheden, hvor det er blevet gjort nemmere at komme i kontakt med socialpædagogerne, og hvad angår spredning af information. Med udgangspunkt i de unges forandrede brug af sociale medier, ønskede man I Vantaa at være til stede på nye sociale-medie-platforme, samt at øge tilgængeligheden, via nye apps.

Aktivitet: Hvordan udfoldes denne praksis i praksis?

I løbet af projektet afprøvede og evaluerede man flere platforme. Med hjælp fra eksperter udvalgte man de platforme og apps, som skulle være en permanent del af praksis fordi de understøttede de primære mål med skolernes sociale arbejde. Ved at bruge smartphones, kan socialpædagogerne arbejde meget mere effektivt, også når de ikke er på skolernes kontorer.

 

De unges deltagelse har været en central del af projektet, og et ekspertpanel blev sammensat af elever fra forskellige alderstrin i de skoler som deltog. Gruppen fik til opgave at observere socialpædagogernes arbejde, give dem feedback, og vejlede dem mht. hvordan arbejdet fortsat kunne gøres relevant i forhold til de unges behov. De gav også input om online-udviklingen og fænomener, som pædagogerne bør være opmærksomme på.

Ressourcer: Hvilke ressourcer kræver denne praksis?

Ekspertpanelet af unge mennesker er en central forudsætning, for at kunne implementere en succesfuld og målrettet praksis. Ligeledes er teknisk udstyr selvfølgelig vigtigt. Desuden kræver det mod fra socialpædagogernes side, at træde ud af deres comfort-zone.

Feedback: Hvilken feedback har vi fået fra de unge?

Denne praksis har næsten udelukkende fået positivt feedback. Ekspertpanelets feedback gjorde det muligt at målrette arbejdet på en mere effektiv vis. De unge er, via deres rolle som eksperter, blevet mere selvstændige.

Evaluering: hvordan er denne praksis blevet evalueret?

Gennem hele projektet, har ekspert-eleverne og projektmedarbejderne foretaget en løbende evaluering af projektet. De forskellige apps og platformes egnethed mht. at være en del af skolernes sociale arbejde blev ligeledes evalueret. En selvstændig vejledningsgruppe vurderede og vejledte også projektet.

Fordele: Hvad har denne praksis bidraget med til organisationens arbejde?

Brugen af smartphones on online-platforme har gjort skolens sociale arbejde mere tilgængeligt. De unge kan nemt komme i kontakt med socialpædagogerne, selv efter skoletid. Det er vores erfaring, at det er blevet væsentligt nemmere at komme i kontakt med en socialpædagog, hvilket har øget det præventive arbejde og støtten til de unge. Brugen af sociale-medie-platforme har også gjort det muligt at nå større målgrupper, samt at skabe samarbejde mellem skoler og andre services, til gavn for de unge. Andre enheder i byen Vantaa er også blevet inspireret af projektet.

Supplerende links til mere information om den gode praksis:

https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/134828_SOMESSA-loppuraportti_vantaan_kuraattorit.pdf