STEM nuorisotyössä (FI)

Hanke vahvistaa luonnontieteiden ja insinöörityön alojen STEM-opetusta nuorisosektorilla. Tätä tehdään kouluttamalla ja tarjoamalla tukea, kehittämällä resursseja, luomalla käytännön yhteisöjä, järjestelmällä tapahtumia, välittämällä hyvää toimintatapaa ja kehittämällä kumppanuuksia.

Hyvän toimintatavan nimi

NYCI Techspace STEM nuorisotyössä maker -hanke

Maa

Irlanti

Organisaatio

Irlannin nuorisolautakunta ja Camara Education Ireland

Hyvän toimintatavan kohderyhmä

Nuorisotyöntekijät

Tavoitteet

Hanke vahvistaa luonnontieteiden ja insinöörityön alojen STEM-opetusta nuorisosektorilla. Tätä tehdään kouluttamalla ja tarjoamalla tukea, kehittämällä resursseja, luomalla käytännön yhteisöjä, järjestelmällä tapahtumia, välittämällä hyvää toimintatapaa ja kehittämällä kumppanuuksia.

Hanke on pääkumppanin Irlannin nuorisolautakunnan (National Youth Council of Ireland, NYCI) ja Camara Education Irelandin välinen yhteistyö, jonka toteuttaa TechSpace. Hanketta rahoittaa Irlannin tiedesäätiö (The Science Foundation of Ireland, SFI), EBS ja Inver.

Kehitys

Irlannin nuorisolautakunta aloitti vuonna 2012 työskentelyn nuorisotyössä STEM-aihealueen ja digitaalisen median parissa järjestämällä kansainvälisen seminaarin, joka kokosi yhteen nuorisojärjestöjä. Seminaarissa keskusteltiin mahdollisista tavoista käyttää STEM-aiheita ja digitaalista mediaa nuorisotyössä sekä siihen liittyvistä riskeistä. Vuodesta 2014 vuoteen 2016 Irlannin nuorisolautakunta veti tutkimushanketta, jossa haastateltiin 300 nuorisotyöntekijää. Tutkimuksessa selvisi, että

 • nuorisosektorilla ollaan varsin kiinnostuneita STEM:in ja digitaalisen median hyödyntämisestä nuorisotyössä
 • nuorisotyöntekijät usein arastelevat STEM-aiheita ja digitaalista mediaa eivätkä koe olevansa tarpeeksi kokeneita käyttääkseen niitä
 • sektorilla tarvitaan enemmän tukea, jos tarkoituksena on käyttää STEM-aiheita ja digitaalista mediaa tuottavasti.

Samaan aikaan Camara Ireland alkoi TechSpacen kautta ensimmäisenä vastata tuen tarpeeseen.

Vuonna 2016 Camara Ireland ja Irlannin nuorisolautakunta esitti Irlannin tiedesäätiölle STEM-aiheista Youth Work Maker ‑hanketta, jossa voitaisiin vastata kasvaviin tarpeisiin laajasti ja systemaattisesti koko Irlannin tasolla.

Toiminta

Koulutuksen johdantopäivänä nuorisotyöntekijät osallistuvat useisiin STEM‑ ja Maker‑toimintoihin ja opettelevat taitoja, joita tarvitaan fasilitoidessa laadukkaita STEM‑hankkeita nuorten kanssa. Nuorisotyöntekijät oppivat juottamaan, käyttämään Makey Makey ‑ohjelmointipakettia niin, että sillä voi tehdä esimerkiksi kukkakimpusta tietokoneen näppäimistön, tekemään virtapiirejä, piirrosrobotteja ja kaiuttimia.

Johdantokoulutuksen jälkeen nuorisotyöntekijät saavat avustukset laitteiden hankkimista varten. He saavat myös tukea jatkoon, lisäkoulutusta, resursseja, käytäntöyhteisön ja paljon muuta, jotta he voivat jatkaa STEM-aiheiden käytön kehittämistä nuorisotyössä. Nuoret voivat esitellä luomuksiaan tapahtumissa, kuten vuosittaisessa upeassa Creative Tech Fest ‑tapahtumassa.

Resurssit

Osana nuorisotyöntekijöiden saamaa tukea he saavat luettelon helppokäyttöisistä laitteista ja tukea siihen, miten apurahat kannattaa käyttää laitteita hankkiessa.  Nuorisotyöntekijät voivat valita monista eri laitteista, joihin kuuluu esimerkiksi akkuja, virtapiirilevyjä ja komponentteja, kuparijohtoja, taidetarvikkeita, Makey Makey ‑ohjelmointipaketteja, kannettavia tietokoneita jne. Laitteille tarvitaan säilytystilaa, langaton verkkoyhteys ja nuorille pöytätilaa työskentelyyn.

Palaute

Katso alta kysymys hankkeen eduista.

Arviointi

Kyselyt ennen ja jälkeen koulutusten, nuoret tutkijoina, fasiltoinnin jälkeen järjestettävät kyselyt, tarkkailu sekä nuorisotyöntekijöiden ja johdon haastattelut.

 

Edut

Nuorisotyöntekijät

 • nauttivat koulutuksesta ja tuesta
 • haluavat jatkaa aiheen käytännön kehittämistä ja saada tukea kehitystyöhön
 • ovat huomanneet, että heidän käsityksensä STEM-aiheista ja niiden tärkeydestä nuorisotyössä ovat muuttuneet
 • kokevat, että STEM käytännön työssä on hyödyllistä nuorille.

Nuoret

 • nauttivat käytännön tekemisestä ja ovat ylpeitä aikaansaannoksistaan
 • kehittävät tulevaisuudessa tarvittavia taitoja: tiimityöskentelyä, luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä
 • innostuvat yhä enemmän nuorisotyöstä ja STEM-aiheista
 • kokevat, että heidän käsityksensä sekä tutkijoista että luonnontieteistä ja insinöörityön alasta ja niiden roolista heidän elämässään kehittyvät.

Lisätietoa

http://www.youth.ie/stem