Vernericast - Podcastit seurakunnan nuorisotyössä (FIN)

Vernericast on Nakkilan seurakunnan ylläpitämä nuorilta nuorille -podcasti.

Maa

Suomi

Organisaatio

Suomen Evankelis-Luterilainen kirkko, Nakkilan seurakunta

Kohderyhmä

15-20 vuotiaat nuoret

Tavoitteet

Ideana oli tarjota nuorille alusta omien mielipiteidensä esiintuomiseen asioista, jotka ovat lähellä heidän sydäntään. Tässä tapauksessa Podcastit valikoituivat alustaksi.

Tausta

Käytäntö alkoi ohjaajan omasta kiinnostuksesta, joka tarttui myös nuoriin. Käytäntöä kehitetään ja keksitään uudelleen jatkuvasti, ja olemme esimerkiksi kokeilleet äänittää jaksoja eri paikoissa. Tämänhetkisenä haasteena on toiminnan jatkuvuus, eli miten saamme uusia nuoria projektiin mukaan.

Toiminta

Äänitämme jakson joka viikko. Äänitykset alkavat keskustelulla siitä, mitä teemoja paikalla olevat nuoret haluavat jaksossa käsitellä. Sen jälkeen äänitämme n. 20-30 minuutin keskustelun, ja ohjaaja editoi lopullisen jakson ja jakaa sen verkkoon.

Resurssit

Mikä tahansa äänitysväline ja tietokone editointia varten. Me käytämme ilmaista Audacity -ohjelmaa editointiin. Valmiit jaksot voi ladata mihin tahansa sopivaan palveluun; tällä hetkellä käytämme YouTubea vaikka videokuvaa ei jaksoissa olekaan.

Palaute

Palaute on ollut positiivista, joskin vaisua. Vaikuttaa siltä, että suomalaiset antavat palautetta ainoastaan silloin, kun jokin on vialla. Podcastissa mukana olleet nuoret pitävät siitä paljon, ja se on meille tietysti se kaikkein arvokkain palaute.

Arviointi

Toimintaa ei ole varsinaisesti arvioitu, mutta keskustelemme kokemuksistamme ja otamme siitä vaarin arvioidaksemme työtämme.

Hyödyt

Toiminta on luonut osallistujien välille hyvää sosiaalista toimintaa ja olemme saaneet materiaalia Youtube -kanavallemme. Podcastaajat sanovat usein että viikottaiset lähetykset antavat heille uusia näkökulmia käsiteltyihin aiheisiin.