Virtual reality i ungdomsarbete (SV)

Virtual reality upplever en boom och kommer att vara ett viktigt inslag inom områden som gaming, underhållning och utbildning i framtiden. Detta gör det desto viktigare för ungdomar att få tillgång till detta medium. Att integrera virtual reality i medieutbildning har den fördelen att ungdomar kan lära känna de olika tillämpningsmöjligheterna i en trygg och samarbetsinriktad miljö.

Land

Österrike

Organisation

Produktionsschule spacelab_creative, Association Viennese youth centres

Målgrupp

ungdomar och unga vuxna

Bakgrund och mål

spacelab_creative stöder unga vuxna med att komma in på arbetsmarknaden, och hjälper dem att hitta rätt yrkesutbildning. Virtual reality upplever en boom och kommer att vara ett viktigt inslag i framtiden inom områden som gaming, underhållning, journalism och utbildning. Därför är det än viktigare att ungdomar har tillgång till detta medium. Att integrera virtual reality i medieutbildning har den fördelen att ungdomar kan lära känna de olika tillämpningsmöjligheterna i en trygg och samarbetsinriktad miljö.

Aktiviteter

spacelab tillhandahåller virtual reality-spel och virtual reality-program i lokalerna för deras öppna projekt och som en del av evenemang (t.ex. deras sommarfest i videon). Det bästa är också att lära känna ungdomarna bättre.

Det är viktigt att skapa en bekväm miljö där ungdomar kan uppleva VR i en trygg miljö: Ett rum utan fysiska hinder som utgör snubbelrisker. Som ungdomsarbetare är det också viktigt att hålla ett öga på ungdomarnas välbefinnande (är någon på väg att bli sjuk?) såväl som gruppen som helhet, att de behandlar personen som spelar respektfullt, att ingen berör, irriterar eller filmar/ fotograferar personen som för närvarande befinner sig i den virtuella verkligheten.

Uppmärksamhet krävs också vid valet av programvara/program eftersom den realistiska känsla som uppstår under en VR-omslutning i en teknisk miljö är ganska stark.

I en gruppmiljö är det viktigt att deltagarna kan följa VR-handlingen på en skärm. För större grupper är det tillrådligt att anteckna den inbördes turordningen mellan spelarna i gruppen på en lista för att undvika konflikter. En illustrerad katalog rekommenderas också så att ungdomarna kan välja medan de väntar på sin tur vad de vill spela senare. I många VR-spel, som det mycket interaktiva spelet ”Beat Saber”, kan även unga människor som inte hållit på med datorspel så mycket snabbt nå framgång. Det går även bättre att nå fram till unga kvinnor med VR-spel än med andra typer av spel.

Dessutom ger VR också stor potential för ämnescentrerat utbildningsarbete eftersom mediet gör det möjligt att ta till sig perspektiv som inte (på ett säkert sätt) skulle vara möjligt i verkliga livet (t.ex. djuphavsdykning, …). Eller så finns det VR-program som gör det möjligt för oss att uppleva vardagen för äldre människor som rör sig på ett annat sätt på grund av deras begränsade rörelseförmåga.

Resurser

Innan ni investerar i VR-utrustning är det viktigt att definiera exakt för vilket ändamål och var den ska användas ‒ ska det göras åtgärder relaterade till mobilanvändning? Det finns olika lösningar, men det är viktigt att vara väl informerad om dem eftersom det handlar om kostnadsintensiva inköp. (VR-hjälmar, spelkontroller, Playstation 4, teve, eventuellt högtalare; festtält med sidoväggar för utomhusaktiviteter. Alternativt: VR-set med dator eller mobila VR-enheter.)

I många städer finns det nu VR-kaféer där du hittar mer information, och där du har möjlighet att prova på olika saker (även med unga människor) innan du bestämmer dig för att köpa utrustning.

Återkoppling

Unga människor är nyfikna på virtual reality ‒ en kraftfull motivation att prova på det direkt. De börjar sen bli mindre blyga när det gäller att använda virtual reality-enheter, och utvecklar en vilja att lära sig om och ett intresse för de olika tillämpningsområdena som är möjliga.

Länkar

https://www.jugendzentren.at/themen-projekte/spacelab/
https://www.jugendzentren.at/publikationen-blog/blog/virtual-reality/