Minun tervetulo-oppaani (FI)

My WelcomeGuide tarjoaa pakolaistaustaisille nuorille ja lapsille lyhyitä videoklippejä, joiden avulla he voivat opetella toimimaan uudessa ympäristössään. Videoissa ei jaella suoria ohjeita tai saarnata. Hankkeen tarkoitus on kertoa tulokkaille peruskysymyksiin liittyviä vinkkejä. Päätavoite on näyttää nuorille mahdollisuuksia selvitä jokapäiväisestä elämästä ja osallistua yhteiskuntaan. Hanke on suunniteltu niin, että videoita tuottavat nuoret osallistuvat aktiivisesti hankkeen eri tasoille. He ovat mukana niin aiheiden valinnassa kuin videoiden toteuttamisessakin. Näin varmistetaan, että aiheet ovat lähellä Müncheniin saapuvien pakolaisten todellisia tarpeita.

Hyvän toimintatavan nimi

MY WELCOME GUIDE – tutoriaalivideot ilman saarnausta nuorilta nuorille

Sijainti

München, Saksa

Organisaatio

JFF mediakeskus – mediatutkimuksen ja mediakasvatuksen instituutti

Kohderyhmä

Alueen yli 14-vuotiaat nuoret, jotka saattavat olla erityisen kiinnostuneita tietokonepeleistä

Tavoitteet

My WelcomeGuide tarjoaa pakolaistaustaisille nuorille ja lapsille lyhyitä videoklippejä, joiden avulla he voivat opetella toimimaan uudessa ympäristössään. Videoissa ei jaella suoria ohjeita tai saarnata. Hankkeen tarkoitus on kertoa tulokkaille peruskysymyksiin liittyviä vinkkejä. Päätavoite on näyttää nuorille mahdollisuuksia selvitä jokapäiväisestä elämästä ja osallistua yhteiskuntaan. Hanke on suunniteltu niin, että videoita tuottavat nuoret osallistuvat aktiivisesti hankkeen eri tasoille. He ovat mukana niin aiheiden valinnassa kuin videoiden toteuttamisessakin. Näin varmistetaan, että aiheet ovat lähellä Müncheniin saapuvien pakolaisten todellisia tarpeita.

Kehitys

Münchenin mediakeskuksen mediakasvattajat kehittivät hankkeen, jonka kehitykseen osallistui myös eri monikulttuurisen työn järjestöjen ja sosiaalilaitosten edustajista muodostettu neuvottelukunta. Neuvottelukunta hyväksyy valitut aiheet ja lopulliset videot, jotta voidaan olla varmoja, että valmiissa sisällössä ei ole väärintulkinnan mahdollisuutta.

Toiminta

Hanke on suunniteltu niin, että videoita tuottavat nuoret osallistuvat aktiivisesti hankkeen eri tasoille. He ovat mukana niin aiheiden valinnassa kuin videoiden toteuttamisessakin. Näin varmistetaan, että aiheet ovat lähellä Müncheniin saapuvien pakolaisten todellisia tarpeita.Nuoret valitsevat sopivat aiheet, kehittävät toteuttamisideoita (erityisesti sitä, miten mahdollisimman paljon voidaan sanoa sanattomasti) ja toteuttavat videot yhdessä. Lopuksi monikieliset nuoret voivat käyttää hyödykseen taitojaan ja synkronoida videot.

Resurssit

Aktiivisen mediatyön ja videotuotannon alalla kokemus videoiden julkaisemisesta ja synkronoinnista verkkoalustoilla, kuten YouTubessa, on tärkeää.Monikulttuurisen työn taidot ovat myös erittäin tärkeitä, jotta osataan ottaa huomioon hyvin heterogeenisen ryhmän kokemukset.

Palaute ja arviointi

Osallistujilla oli erittäin hauskaa, kun he kehittivät ideoita, kuvasivat videoita ja näyttelivät yhdessä. Osallistujat oppivat toistensa kulttuureista, mutta pääpaino oli saapumismaassa eli Saksassa saaduissa kokemuksissa ja siinä, mitkä vinkit kannattaisi jakaa eteenpäin juuri maahan saapuvalle nuorelle.

Edut

Lyhyiden videoiden on tarkoitus vedota ja olla ymmärrettäviä niin monelle kuin mahdollista, jotta he voivat hyötyä vinkeistä ja viihtyä videoiden parissa. Hankeryhmässä kohtaavat monet eri kulttuurit, mikä saattaa joskus johtaa väärinymmärryksiin. Tarkoituksena on kuitenkin luoda ymmärrettäviä videoita, joten väärinymmärryksistä voi tehdä rakentavan aiheen ja lisätä näin kulttuurienvälistä ymmärrystä.Muut laitokset voivat käyttää videoita saapuvien tukena.

Lisätietoja