What’s the Photostory? Syria - Tipperary (FI)

Halusimme tukea nuoria siinä, että he voivat kertoa omat tarinansa, kasvattaa itseluottamustaan tarinankerrontaprosessin avulla, käyttää jo hallitsemiaan digitaitoja ja lopuksi tuoda luomansa tarinan suuremmalle yleisölle opetusmateriaalin muodossa.

Maa

Irlanti

Organisaatio

Youth Work Ireland Tipperary

Kohderyhmä

15 nuorta Syyriasta (syyrialaisia pakolaisia)

Tavoitteet

Halusimme tukea nuoria siinä, että he voivat kertoa omat tarinansa, kasvattaa itseluottamustaan tarinankerrontaprosessin avulla, käyttää jo hallitsemiaan digitaitoja ja lopuksi tuoda luomansa tarinan suuremmalle yleisölle opetusmateriaalin muodossa.

Kehittäminen

Useat nuoret tulevat perheineen tai yksin uuteen maahan. Kaiken tutun katoaminen voi olla todella haitallista nuoren itsetunnolle. Jotkut nuoret kantavat mukanaan kipeitä muistoja. Samaan aikaan uuteen maahan muuttaminen ja asettuminen voi olla myös löytämisen ja uuden oppimisen aikaa. Joidenkin nuorten tarinat kertovat jokapäiväisestä elämästä, joka on meille tuttua. Näimme tämän toimintatavan mahdollisuutena herättää kiinnostusta ja luoda yhteyden suuremman yleisön ja syyrialaisten nuorten välille nyt, kun islamofobia on leviämässä. Halusimme tarjota mahdollisuuden murtaa muureja, tunnistaa eroja ja myös pohtia nuorten samankaltaisia kokemuksia.

Aloitimme näyttelyllä, jossa useat nuoret päättivät kertoa tarinansa yleisön edessä. Yleisössä oli niin paikallisen yhteisön jäseniä kuin nuorten perheenjäseniäkin. Oli tärkeää, että näyttelyruuduilla tarinat näkyivät sekä englanniksi että arabiaksi. Tämä oli tärkeää nuorten perheille, sillä kielivalinnalla tunnustettiin heidän identiteettinsä tärkeys. Hankkeen aikana kehitimme opetusmateriaalia nuoriso- ja yhteisötyöntekijöille. Materiaali auttaa fasilitoimaan laajempaa sitoutumista nuorten tarinoihin. Yksi nuorista osallistuu toisena fasilitoijana koulutukseen yhdessä nuorisotyöntekijän kanssa tulevassa tapahtumassa, jossa käytetään myös opetusmateriaalia. Näyttely on kiertänyt paikallisissa kouluissa ja viranomaisten tiloissa.

Toiminta

Hanke kesti 10 viikkoa, siinä oli kolme eri ryhmää ja erilaisia lähestymistapoja eri ikäryhmille. Olimme joustavia ja muokkasimme aikatauluja ja paikkoja tarpeen mukaan. Vanhempien nuorten ryhmässä työskentelimme erikseen tyttöjen ja poikien kanssa, ja käytimme epämuodollista keskustelua tarinoiden tunnistamisessa. Nuorempien 9–12-vuotiaiden kanssa työskentelimme rakenteellisemmalla tavalla.

Resurssit

Luottamus nuorisotyöntekijän, nuorten ja heidän perheidensä välillä on avaintekijä. Augusto Boalin pedagogisen lähestymistavan ymmärrys ja sen soveltaminen tähän kontekstiin oli tärkeää. Älypuhelinten ja tablettien käyttö oli myös hankkeessa tärkeässä osassa.

Palaute

Nuoret ovat nähneet, kuinka hanke on kehittynyt ajan kuluessa, ja sitoutuneet siihen yhä enemmän sen kehittyessä. Prosessi on ollut tärkeää nuorille, sillä heistä tuntuu, että he tulevat nähdyiksi, arvostetuiksi ja tunnustetuiksi.

Arviointi

Käytäntöä arvioidaan parhaillaan, ja käymme läpi nuorilta ja koulutuksista saamaamme palautetta.

Vaikuttavuus

Tämä toimintamalli on auttanut jatkuvan yhteyden luomisessa nuorisotyön ja syyrialaisten perheiden välille. Organisaatio on myös laatinut hankkeen puitteissa opetusmateriaalia erilaisuutta käsitteleviin koulutuksiin. Lisäksi hanke on lisännyt organisaation sisällä kulttuurienvälistä osaamista ja ymmärrystä ihmisoikeuksista. Nuorisotyö on myös oppinut, kuinka järjestetään koulutuksia yhdessä hankkeen osallistujien kanssa!

Lisätietoja

http://youthworktipperary.ie/blog/whats-the-photostory-syria-tipperary/