Year of Young People ‒ Social Media Takeover (SV)

Vi hade en officiell lanseringsdag för YOYP Highland, och det var då idén med projektet med sociala medier och att använda Facebooksidan/Twitter/Instagram för att dokumentera och dela den levda erfarenheten hos unga människor i Highland, som kastar ljus på befintliga aktiviteter, tog form.

Land

Skottland

Organisation

High Life Highland

 

Målgrupp

Ungdomar som volontärarbetade som ambassadörer för Year of Young People 2018 (YOYP) som representerade olika organisationer inom ungdomssektorn i hela Highland-regionen. Ungdomarna som deltog i projektet var i åldern 14‒25 år.

 

Mål

 

Att främja en demokratisk process och väga över maktbalansen till förmån för unga människor.

 

Utveckling

Den goda praxisen utvecklades ur ett möte mellan vuxna och unga med fokus på Highlands bidrag till Year of Young People 2018.

 

De två centrala temana som valdes var Deltagande samt Jämställdhet och mångfald.

 

Det beslutades att vi skulle använda en Facebookgrupp, ”Communications Hub”, för att föra samman deltagarna i denna grupp av vuxna och unga med varandra eftersom den geografiska spridningen av människor var stor.

 

Aktivitet

 

Vi hade en officiell lanseringsdag för YOYP Highland, och det var då idén med projektet med sociala medier och att använda Facebooksidan/Twitter/Instagram för att dokumentera och dela den levda erfarenheten hos unga människor i Highland, som kastar ljus på befintliga aktiviteter, tog form. Ungdomarna sa att de inte ville begränsas av specifika organisationers policyer för sociala medier eller censur för vuxna när de gör inlägg på sociala medier eftersom de redan kan göra vilka inlägg de vill på sina egna profiler på sociala medier.

 

De vuxna ville arbeta med ungdomar och dela YOYP-upplevelsen och utveckla Deltagande-temat, så vi bestämde oss för att se om vi kunde skapa plattformar för ungdomar att hantera och göra inlägg från med stödjande ungdomsarbetare i bakgrunden.

Organisatorisk risk hanterades genom att projektnamnet användes på de sociala medieplattformarnas användarsida: ”YOYP Highland”. Vi hade en konversation med ungdomar, som representerade unga människor i Highland och ungdomsarbetssektorn i vad som föreföll stå i proportion till åldern och stadiet i ungdomars utveckling, om att göra inlägg på nätet och att vara i den offentliga sfären. Det var en kritisk och reflekterande konversation och inte så mycket av narrativet om ”gör inte detta” som finns i den offentliga diskursen.

 

Facebookgruppen ”Communications Hub” var back office för delning av idéer och utveckling av teman om vad som ska publiceras på de offentliga plattformarna. Det fanns ett lika stort antal vuxna som unga i denna grupp, och det visade sig att vissa ungdomar var motvilliga till att göra inlägg.

 

Ett snabbmeddelandeprogram och gruppchattar utvecklades på uppmaning av ungdomarna. Det första försöket med en gruppchatt gjordes med 1 vuxen och 15 ungdomar, vilket var svårhanterligt men satte tonen allteftersom projektet fortskred, och mindre gruppchattar uppstod från denna. Genom att ha snabbmeddelandekonversationer med alla ungdomarna hölls engagemanget kvar och tempot uppe i projektet ‒ vilket återspeglar vad som händer när man gör dialogarbete.

 

Resurser

Smartmobil, bärbar dator med webbkamera och headset samt konton på sociala medier och stöd av högre chefer.

 

Återkoppling

 

Den ansvarige ungdomsarbetaren John Taylor var finalist i kategorin Digital Youth Work i National Youth Work Awards 2019. Han fick en bok i gåva med foton och underbar återkoppling från ungdomar om hur mycket de hade fått ut av projektet.

 

Utvärdering

 

Den goda praxisen har utvärderats genom det övergripande resultatet ‒ Ett insisterande på en demokratisk process inom vilken alla ansträngningar görs för att säkerställa att ungdomar är fullt delaktiga i att fatta beslut om allt som påverkar dem.

 

Fördelar

Det har gett nationellt erkännande för High Life Highland genom att vi levererade en workshop vid National Youth Work Conference, och genom att vår ansvarige ungdomsarbetare var finalist vid National Youth Work Awards. Vi fick också erkännande från valda ledamöter vid Highland Council och medlemmar i det skotska parlamentet.