Young People's Social Media Takeover (FIN)

Nuoria tuettiin ottamaan haltuun nuorisopalvelun somekanavat Skotlannin "nuorten vuonna" 2018. Nuoret käyttivät niitä tuomaan äänensä kuuluviin ja tuomaan esille nuorten osallisuutta läpi vuoden.

Year of Young People – Social Media Takeover: nuorten vuoden sosiaalisen median valtaus

Maa

Skotlanti

Organisaatio

High Life Highland

Kohderyhmä

Nuoret, jotka toimivat vapaaehtoisina nuorten vuoden 2018 lähettiläinä edustamassa Ylämaiden alueen nuorisosektorin eri organisaatioita. Projektiin osallistuneet nuoret olivat 14–25-vuotiaita.

 

Tavoitteet

Vaalia demokraattista päätöksentekoa ja kallistaa vallan tasapainoa nuorten hyväksi.

 

Kehittäminen

Käytäntö kehitettiin aikuisten ja nuorten tapaamisessa, joka keskittyi Ylämaan osallistumiseen nuorten vuoteen 2018.

Keskeisiksi teemoiksi valittiin osallistuminen sekä tasa-arvo ja monimuotoisuus.

Päätettiin käyttää Facebook-ryhmää Communications Hub yhdistämään aikuisten ja nuorten ryhmä, joka on jakautunut maantieteellisesti erittäin laajalle alueelle.

 

Toiminta

Ylämaan nuorten vuodella oli virallinen julkaisupäivä, jossa saatiin idea sosiaalisen median projektista. Siinä dokumentoitiin ja jaettiin Facebookin, Twitterin ja Instagramin kautta Ylämaiden nuorten vuoden kokemuksia ja nostettiin esiin nykyisiä toimintamuotoja. Nuoret kertoivat, etteivät halunneet tiettyjen organisaatioiden sosiaalisen median käytäntöjen rajoituksia ja aikuisten sensuuria julkaisuihinsa, vaan voisivat tehdä sen omilla sosiaalisen median tileillään.

Aikuiset halusivat työskennellä nuorten kanssa, jakaa nuorten vuoden kokemuksen ja kehittää osallistumisteemaa, joten päätimme kokeilla luoda alustoja, joita nuoret voivat hallita ja joilla he voivat julkaista taustalla toimivien nuorisotyöntekijöiden tuella.

Organisaatioriskiä hallittiin käyttämällä projektinimeä sosiaalisen median alustojen etusivulla: YOYP Highland (Ylämaan nuorten vuosi). Keskustelimme nuorten kanssa verkossa julkaisemisesta ja julkisesti esillä olemisesta sekä Ylämaan nuorten ja nuorisotyösektorin edustamisesta niin, että keskustelu oli suhteessa nuorten ikään ja kehitystasoon. Keskustelu oli kriittinen ja pohdiskeleva, ei niinkään julkisessa keskustelussa usein näkyvien kieltolistojen tyyppinen.

Facebook-ryhmä oli sisäinen kanava, jossa jaettiin ideoita ja kehitettiin teemoja julkaisuihin yleisölle näkyvillä alustoilla. Ryhmässä oli yhtä paljon aikuisia ja nuoria, ja kävi ilmi, että monet nuoret olivat vastahakoisia julkaisemaan ryhmässä.

Siksi perustettiin omat pikaviestit ja ryhmächatit, jotka olivat nuorten aloitteita. Ensimmäiseen ryhmächattiin osallistui yksi aikuinen ja viisitoista nuorta. Kokeilu ei ollut kovin onnistunut, mutta se antoi suunnan projektin jatkolle ja pienemmille ryhmächateille. Henkilökohtaiset pikaviestikeskustelut kaikkien nuorten kanssa pitivät kaikki mukana ja projektin liikkeessä, kuten kasvotusten työskenneltäessä tapaa käydä.

 

Resurssit

Älypuhelin, kannettava tietokone nettikameralla ja kuulokkeilla, sosiaalisen median tilit ja ylemmän johdon tuki.

 

Palaute

Johtava nuorisotyöntekijä John Taylor pääsi finaaliin vuoden 2019 kansallisten nuorisotyöpalkintojen digitaalisen nuorisotyön kategoriassa. Hän sai kirjan, jossa oli valokuvia ja nuorten loistavaa palautetta siitä, mitä kaikkea projekti heille antoi.

 

Arviointi

Käytäntöä on arvioitu kaikkia koskettavien tulosten perusteella – Demokraattisen päätöksenteon vaatiminen ponnistellen kaikin tavoin sen puolesta, että nuoret ovat täysin mukana itseään koskevien päätösten tekemisessä.

 

Hyödyt

Se on tuonut kansallista tunnustusta High Life Highlandille, joka piti työpajan kansallisessa nuorisotyökonferenssissa ja pääsi kansallisten nuorisotyöpalkintojen finaaliin. Olemme saaneet tunnustusta myös Ylämaan valtuuston ja Skotlannin parlamentin valituilta jäseniltä.