5Rights-ryhmä digitaalisten oikeuksien puolustajana (FI)

Young Scot ‑järjestön helmikuussa 2018 perustama Young Scot 5Rights Youth Leadership Group on ryhmä, johon kuuluu 30 erilaisista taustoista tulevaa nuorta, joilla on erilaisia kokemuksia. Nämä ympäri Skotlantia kotoisin olevat ja iältään 11–19‑vuotiaat nuoret puolustavat oikeuksiaan digitaalisessa maailmassa. He tutkivat, kuinka he voivat soveltaa suosituksia Skotlannissa ja kuinka nuorten oikeuksia voidaan toteuttaa digitaalisessa maailmassa. Tässä vaiheessa pääpaino on menettelytapojen ja suositusten soveltamisessa käytäntöön. Tavoitteena on saada nuoret johtamaan ideoiden kehittelyä sekä niiden toteuttamista.

Hyvän toimintatavan nimi

Young Scot 5Rights Youth Leadership Group

Maa

Skotlanti

Organisaatio

Young Scot ‑järjestö

Kohderyhmä

skotlantilaiset 11–26‑vuotiaat nuoret

Tavoitteet

5Rights‑hanke alkoi Young Scot 5Rights Youth Commissionin puitteissa, kun nuoret vapaaehtoiset suunnittelivat yhdessä suositukset Skotlannin hallitukselle raportissaan, jonka nimi on ”Our Digital Rights” (”Meidän digitaaliset oikeutemme”). Raportti annettiin hallitukselle toukokuussa 2017, ja sen perustana oli nuorten useilta asiantuntijoilta ja sidosryhmiltä keräämät lausunnot.

Young Scot ‑järjestön helmikuussa 2018 perustama Young Scot 5Rights Youth Leadership Group on ryhmä, johon kuuluu 30 erilaisista taustoista tulevaa nuorta, joilla on erilaisia kokemuksia. Nämä ympäri Skotlantia kotoisin olevat ja iältään 11–19‑vuotiaat nuoret puolustavat oikeuksiaan digitaalisessa maailmassa. He tutkivat, kuinka he voivat soveltaa suosituksia Skotlannissa ja kuinka nuorten oikeuksia voidaan toteuttaa digitaalisessa maailmassa. Tässä vaiheessa pääpaino on menettelytapojen ja suositusten soveltamisessa käytäntöön. Tavoitteena on saada nuoret johtamaan ideoiden kehittelyä sekä niiden toteuttamista.

Toiminta

Young Scot ‑järjestön yhteissuunnittelumetodologia tukee nuoria johtajia. Yhteissuunnittelussa nuoret osallistetaan päätöksentekoon jo aikaisessa vaiheessa erittäin osallistavan lähestymistavan avulla (https://www.youngscot.net/what-we-do/co-design-service/). Nuoret johtajat tapaavat toisiaan joka toinen tai kolmas kuukausi, jolloin he kehittävät töidensä aiheita. Tapaamisten välillä nuoret johtajat jakavat töitään ja oivalluksiaan toisten kanssa, järjestävät työpajoja ja seminaareja sekä puhuvat tapahtumissa ja konferensseissa lisätäkseen tietoisuutta oikeuksistaan digitaalisessa maailmassa.

Resurssit

Nuoret johtajat ovat kotoisin eri puolilta Skotlantia, joten maksamme matkat ja majoituksen mahdollistaen näin kaikkien osallistumisen. Nuoret ovat yhteydessä useisiin eri alojen asiantuntijoihin, jotka he itse valitsevat ja joilta he keräävät tietoa.

Palaute

Nuorten itseluottamus on lisääntynyt, kun he ovat saaneet puhua julkisesti ja kerätä tietoa asiantuntijoilta. Yhteissuunnittelun prosessin aikana nuoret ovat itse johtaneet päätöksentekoa ja olleet yhteydessä hallitukseen, kolmanteen sektoriin ja teollisuuden korkeimpiin toimijoihin. Nuoret ovat myös tehneet yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Tämä on lisännyt nuorten uskoa ja luottamusta omaan ääneensä ja valanut heihin uskoa, että he voivat saada aikaan muutoksen.

Nuorten johtajien välisiä siteitä on myös korostettu, sillä ryhmän sosiaalinen ulottuvuus on ollut olennainen osa heidän matkaansa.

Arviointi

Henkilökohtainen kehitys on tärkeä osa 5Rights‑hanketta, ja jokaisen nuoren johtajan omaa etenemistä ja kehityskohteita arvioidaan säännöllisesti, jotta voidaan olla varmoja, että nuorilla on tehtävissään tarvittavat taidot. Jokaisessa tapaamisessa otetaan myös huomioon nuorilta tuleva palaute ja arviot, jotta voidaan tunnistaa onnistumiset ja kehityskohteet.

Edut

5Rights Youth Commission ‑vapaaehtoisryhmän menestys on taas yksi esimerkki nuorten vapaaehtoistoiminnan ja yhteissuunnitteluprosessin voimasta. Sekä nuorten vapaaehtoisten tekemä tutkimustyö että Youth Leadership Group ‑ryhmän tällä hetkellä tekemä työ ovat lisänneet ymmärrystä nuorten näkökulmista ja tunteista koskien digitaalista maailmaa: mitä digitaalinen maailma nuorille tarkoittaa ja miten sen pitäisi toimia.

LisätietojaYoung Scot 5Rights Youth Leadership Group