Young Scot 5Rights Youth Leadership Group (DK)

Young Scot 5Rights Youth Leadership Group, som blev søsat i februar 2018, af Young Scot, den skotske regering, og 5Rignts, er en gruppe af 30 unge, fra hele Skotland med forskellige baggrunde og erfaringer, i alderen 11-19, som kæmper for deres rettigheder i den digitale verden. De undersøger hvordan anbefalingerne kan implementeres i Skotland, og hvordan unge menneskers rettigheder kan realiseres i den digitale verden.

Land:

Skotland

Organisation:

Young Scot

Målgruppe:

Unge i Skotland (i alderen 11 – 26 år).

Mål og udvikling: Hvad er formålet med denne praksis og hvordan har udviklingen været?

5Rights-projektet begyndte med Young Scot 5Rights ungdomskommissionen, hvor kommissionsmedlemmerne sammen kom med anbefalinger til den skotske regering, i deres rapport “Vores digitale rettigheder” Maj 2017, baseret på beviser, som unge har indsamlet fra en bred palette af eksperter og interessenter.

 

Young Scot 5Rights Youth Leadership Group, som blev søsat i februar 2018, af Young Scot, den skotske regering, og 5Rignts, er en gruppe af 30 unge, fra hele Skotland med forskellige baggrunde og erfaringer, i alderen 11-19, som kæmper for deres rettigheder i den digitale verden. De undersøger hvordan anbefalingerne kan implementeres i Skotland, og hvordan unge menneskers rettigheder kan realiseres i den digitale verden. Denne del af processen har størst fokus på den faktiske udformning af politikker, og deres anbefalinger, og sætter de unge i førersædet, ikke kun når det gælder udviklingen af ideer, men også når det gælder realiseringen og implementeringen.

Aktivitet: Hvordan udfoldes denne praksis i praksis?

De unge ledere (herefter “ungdomslederne”,  jf. projektets navn, red.) støttes af Young Scot’s metodologi for samskabelse, som involverer de unge tidligt i beslutningsprocessen, ved en tilgang, som lægger stor vægt på deltagelse ( https://www.youngscot.net/what-we-do/co-design-service/ ). Ungdomslederne mødes hver anden eller tredje måned, hvor de udvikler deres arbejdsplaner. Mellem møderne deler ungdomslederne desuden deres erfaringer og opdagelser: afholder workshops, seminarer, og taler ved arrangementer og konferencer, for at skabe mere opmærksomhed omkring deres rettigheder i den digitale verden.

Ressourcer: Hvilke ressourcer forudsætter denne praksis?

Ungdomslederne kommer fra alle dele af Skotland, og for at gøre denne mulighed tilgængelig for alle, så dækkes rejseudgifter og forplejning. De er i kontakt med en bred palette af eksperter – udvalgt blandt de unge selv – som de kan indsamle beviser fra.

Feedback: Hvilken feedback har denne praksis fået fra de involverede unge?

Mange er blevet mere selvsikre efter at have talt offentligt, og have deltaget i indsamlingen af beviser. Selve samskabelses-processen, hvor de unge har været i førersædet i forhold til beslutningsprocessen, og har været i kontakt med regeringen, den tredje sektor (vs. offentlig og privat sektor, red.), og industrien, på de højeste niveauer, samt samarbejdet med interessenter, har også givet de unge en tiltro til deres egen stemme, og har bekræftet dem i deres mulighed for at skabe forandring.

Der har også været megen fokus på at skabe relationer mellem ungdomslederne: det sociale aspekt af gruppen har været en afgørende del af deres rejse.

Evaluering: Hvordan er denne praksis blevet evalueret?

Personlig udvikling er en vigtig del af 5Rights-projektet, og den individuelle ungdomsleders  fremskridt og udviklingsbehov vurdereres løbende, for at sikre, at de unge har de nødvendige færdigheder, og at det føler en oprigtig opbakning mht. at udfylde deres roller. Feedback og evaluering fra de unge er også en fast del af alle møder, med henblik på at påpege såvel succeser, som mulige forbedringer.

Fordele: Hvad har denne praksis bidraget med til organisationens arbejde med unge?

5Rights Youth -kommissionens success er endnu et eksempel på hvad ungdomskommissions-modellen og samskabelses-processen kan udrette. Både ungdomskommissionens undersøgelse og det arbejde som gruppen af ungdomslederer i øjeblikket er i gang med, har ført til mange opdagelser og megen forståelse for de unges perspektiver og meninger angående den digitale verden – både hvad den betyder for dem, og hvordan de mener, at den bør være.

Supplerende information om den gode praksis:

Young Scot 5Rights Youth Leadership Group: http://young.scot/5Rights

Young Scot 5Rights Youth Commission’s raport, ‘Vores digitale rettigheder’: https://www.youngscot.net/wp-content/uploads/2017/05/Five_Rights_Report_2017_May.pdf