Youth Reporters: En mobil strategi för digital kreativitet på den irländska landsbygden (SV)

YMCA Youth Reporters skapar digitala medier för att göra unga röster hörda och uppmärksammade samt för att säkerställa att barns perspektiv beaktas av de som har makt att påverka förändringar.

Land

Irland

Organisation

YMCA Ireland

Målgrupp

Tjänsten riktar sig till ungdomar i upptagningsområdet West Cork, där 25 000 är i åldern under 25 år och cirka 10 000 i åldern mellan 14 och 25 år.

Mål

 • Att tillhandahålla informationstjänster som svarar på behoven hos unga människor i upptagningsområdet
 • Att stödja ungdomar (dvs. i rollen som ungdomsreporter) med att förespråka förändring genom att använda digitala medier för att göra unga röster hörda och uppmärksammade.
 • Att använda sociala mediekanaler för att engagera ungdomar i Advocacy and Youth Information Service och att bistå med förmedlingsmål

Utveckling

YMCA Irelands West Cork Youth Information Service använder innovativa sätt för att sätta sig in i behoven av information för ett utspritt och till stor del lantligt samhälle. En strategisk översyn av denna tjänst 2013 identifierade möjligheten att skapa tillfällen att hjälpa ungdomar med att använda kreativa metoder så att de kan bidra med sitt mer effektivt i sin ständigt föränderliga värld. Följaktligen har tjänsten experimenterat med att använda ett antal olika digitalt baserade pedagogiska metoder allteftersom man försökt hjälpa unga människor att utveckla resurser kring frågor i verkliga livet som har varit relevanta för dem och deras jämlikar.

Detta initiativ till digital kreativitet har inrättats med stöd av TechSpace-nätverket

Aktivitet

På pedagogisk nivå har projektet ett antal mål, inklusive följande:

 1. Att hjälpa varje ungdom inse djupet av sina kreativa förmågor, att uppmuntra dem att tro på sina innovationskrafter och att skapa förutsättningarna där de kan blomstra.
 2. Att hjälpa varje person att använda sin fantasiförmåga för att uttrycka sig när han/hon experimenterar och att omfamna ”misslyckande” som en del av inlärningsupplevelserna och i slutändan lära sig genom praktisk erfarenhet när han/hon skapar med det medium han/hon valt.
 3. Att uppmuntra ungdomar att experimentera med olika medier genom att prova på nya saker och nya tekniker
 4. Att hjälpa till att öka deras medvetenhet om ojämlikheternas beskaffenhet och genomslagskraft, och att involvera ungdomarna själva i arbetet med att ifrågasätta och förändra dem och inte bara de ungdomar som är direkt drabbade

På praktisk nivå har projektet ett antal mål, inklusive följande:

 1. Att identifiera problem som påverkar ungdomar i West Cork-området och att hjälpa ungdomarna med att utveckla motåtgärder för att bemöta dessa problem
 2. Att hjälpa ungdomar utveckla färdigheter i digitala medier, inklusive färdigheter som ger kreativt självförtroende, dvs. idéutformning, innovation, samarbete, flexibilitet och ihärdighet
 3. Att stödja unga människor i att använda digitala medier för att utveckla motåtgärder till problem, och att erbjuda möjligheter att låta andra få ta del av dessa responser vid demonstrationsevenemang eller via sociala medier. Därigenom uppmärksammas unga röster i än större utsträckning, vilket bidrar till att säkerställa att deras perspektiv beaktas av de som har makt att påverka förändringar.

Resurser

 • Digitala medier och ljudtekniker
 • STEM-tekniker
 • Adobe Creative Cloud

Återkoppling

”Genom det här projektet har jag fått en plattform där jag kan uttrycka mina åsikter i viktiga frågor i en kreativ process som ger mig grundläggande livskunskaper.”

 

”YMCA sätter bokstavligen talat den utrustning och de faciliteter vi ungdomar behöver för att skapa och lära i händerna på oss, och gör det även möjligt för oss att träffa och interagera med andra ungdomar från olika platser. Jag har aldrig känt mig som en minderårig ungdom i en grupp med andra ungdomar som man talar nedlåtande till … Det har alltid känts som att allt handlar om att dela information och ha konversationer, vilket verkligen tilltalar mig.”

 

”Jag har kunnat se hur mitt självförtroende stadigt vuxit under det senaste året, och det tillskriver jag mitt engagemang i arbetet med digitala medier. Dessutom har jag fått upp ögonen för en rad helt nya karriärmöjligheter. Innan jag blev involverad i projektet skulle jag ha betraktat vissa karriärer som ouppnåeliga och skulle inte ens ha övervägt dem som en möjlighet för min framtid, medan de nu verkar mycket mer uppnåeliga.”

Utvärdering

Unga påverkare samarbetar med personal för att:

 1. väcka ungdomars medborgarskapsfärdigheter till liv igen genom utveckling av vägledningsfärdigheter och samverkan med förändringsledare.
 2. dela digitala utdata och samverka med tjänstanvändare via sociala mediekanaler.
 3. möjliggöra tillhandahållandet av tjänsten online, vägleda och skapa möjligheter att delta i konversationer samt utveckla färdigheter i informationssökning för navigering bland digitala mediekällor.

Fördelar

 • Resultatbaserat samarbete i partnerskap med ungdomar
 • Ungdomar hittar sitt rätta element/sin passion och skapar artefakter
 • Utveckling av kreativt självförtroende
 • Påverkansarbete baserat på ungdomsforskning
 • Innovation baserat på empatiska insikter
 • Utveckling av färdigheter i storytelling

Ytterligare länkar:

#YMCAyouthinfo