Youtube Barcamp (DK)

På Youtube Barcamp er det de unge selv der er eksperterne. De bidrager aktivt ved at dele deres viden, ideer og erfaringer med andre unge. Der fokuseres på at støtte hinanden og at lære af hinanden. Det gælder også brugen af teknologi, hvilket er vigtigt i medieproduktions-fasen. Muligheden for at hjælpe med at forme barcamp’en med deres egne sessioner, workshops, og diskussionsgrupper, fremmer de unges autonomi. Barcamp’en tilbyder dem et sted hvor de kan føre deres egne ideer ud i praksis, udveksle ideer, og netværke med andre mennesker.

Land:

Nuernberg, Tyskland

Organisation:

Parabol Media Center

Målgruppe:

Unge mennesker fra 14 år og opefter fra distriktet, som evt. har en særlig interesse for computerspil.

Mål:

På Youtube Barcamp er det de unge selv der er eksperterne. De bidrager aktivt ved at dele deres viden, ideer og erfaringer med andre unge. Der fokuseres på at støtte hinanden og at lære af hinanden. Det gælder også brugen af teknologi, hvilket er vigtigt i medieproduktions-fasen. Muligheden for at hjælpe med at forme barcamp’en med deres egne sessioner, workshops, og diskussionsgrupper, fremmer de unges autonomi. Barcamp’en tilbyder dem et sted hvor de kan føre deres egne ideer ud i praksis, udveksle ideer, og netværke med andre mennesker.

Udvikling:

Siden 2014 er Youtube Barcamp blevet afholdt en gang årligt hos Parabol Media Centre i Nurenberg. Lige fra begyndelsen har engagerede unge støttet op om og videreudviklet barcamp’en. Som opfølgning på en barcamp har unge sammen lavet Youtube-kanalen CiTyVee. Mange af deltagerne kommer regelmæssigt på barcamp’ene, hvilket har medført et stadigt voksende netværk af unge mennesker som er interesserede i Youtube.

Aktivitet:

Udover de normale barcamp-sessioner, som også er det primære fokus for Youtube Barcamp i Nurenberg, er der også andre aktiviteter, som bidrager til at skabe netværk og samtaler mellem deltagerne, og til at skabe en livlig atmosfære. Det indebære bl.a. speed dating, hvor de unge introducerer hinanden med tre hashtags, for at lære hinanden at kende. I forbindelse med interaktive spontane inputs, og efterfølgende content sessions, kan de unge tackle forskellige Youtube-relaterede emner. Derefter har de mulighed for at producere medie-indhold i grupper, og for at implementere ideer som de tidligere har udviklet.

Ressourcer:

Det specielle ved barcamp er, at det er udviklet af deltagerne selv. Derfor er der først og fremmest brug for lokaler, hvor de unge kan holde deres egne sessioner. Det er nyttigt at have en opslagstavle eller, et digitalt alternativ, hv

or de unge kan planlægge deres sessioner og skrive sig op til dem. Hvis der skal laves medie-materiale i fællesskab, så er det nødvendigt med passende filmudstyr. Det kunne eksempelvis være de unges smartphones, eller andre enheder.

Feedback:

Både deltagerne og eksterne kilder har givet meget positiv feedback. Mange unge kommer regelmæssigt til barcamps i Nuernberg, og deltager i den videre udvikling af formatet.

Evaluering:

Alle Youtube Barcamps bliver til sidst evalueret af deltagerne. Tidligere er der også blevet optaget videointerviews med deltagernes feedback.

Fordele:

Konceptet giver de unge attraktive muligheder for at udveksle ideer vedrørende et bestemt emne med deres jævnaldrende, samt muligheder for at netværke. Sammen lærer de at bruge digitale medier, i overensstemmelse med deres ideer. Deres første solo-produktioner motiveres de til at realisere fælles projekter.

Supplerende information:

http://youtubebarcamp.de/

https://www.youtube.com/CiTyVee

https://laut-nuernberg.de/